Toán 8 Giải Toán

STA QUY

Học sinh
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
41
11
21
19
TP Hồ Chí Minh

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Gọi chiều rộng là $x$ (m) $(x>\dfrac{10}{3})$
=> Chiều dài là: $3x$ (m)
Vì nếu tăng chiều rộng 2m, giảm chiều dài 10m thì diện tích giảm $60m^2$ nên ta có pt:
$(x+2)(3x-10)=3x^2-60$
$\Leftrightarrow .........$
$\Leftrightarrow x=10$ (TM)
Vậy diện tích ban đầu là $10.30=300(m^2)$
 

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
19
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
Đặt chiều rộng của HCN là x , chiều dai là 3x
Diện tích HCN là [tex]3x^{2}[/tex]
Ta có phương trình:
[tex]3x^{2}-\left [ 10x+2(3x-10) \right ]=60[/tex]

Bạn giải phương trình ra sẽ tìm được x ^^
 
  • Like
Reactions: STA QUY
Top Bottom