Toán Giải phương trình

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,214
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$
[TEX]x^{2}-x-20=0[/TEX]
[TEX]<=>x^{2}-5x+4x-20=0[/TEX]
[TEX]<=>x(x-5)+4(x-5)=0[/TEX]
[TEX]<=>(x-5)(x+4)=0[/TEX]
[TEX]<=>x-5=0[/TEX] hoặc [TEX]x+4=0[/TEX]
[TEX]<=>x=5[/TEX] hoặc [TEX]x=-4[/TEX]
 
  • Like
Reactions: orangery
Top Bottom