Toán Giải phương trình

Lưu Thị Thu Kiều

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2017
710
1,214
249
Bắc Ninh
$\color{Blue}{\text{❄ Cô đơn vào đời ❄ }}$
[TEX]x^{3}+5x^{2}+3x-9=0[/TEX]
[TEX]<=>x^{3}-x^{2}+6x^{2}-6x+9x-9=0[/TEX]
[TEX]<=>x^{2}(x-1)+6x(x-1)+9(x-1)=0[/TEX]
[TEX]<=>(x-1)(x^{2}+6x+9)=0[/TEX]
[TEX]<=>(x-1)(x+3)^{2}=0[/TEX]
[TEX]<=>x-1=0[/TEX] hoặc [TEX]x+3=0[/TEX]
[TEX]<=>x=1[/TEX] hoặc [TEX]x=-3[/TEX]
 

linhlinh967

Banned
Banned
3 Tháng bảy 2017
450
441
81
19
Bắc Ninh
upload_2017-7-8_10-49-42-png.13189

=) x^3 - x^2 + 6x^2 - 6x + 9x - 9=0
=) x^2(x-1) + 6x(x - 1) + 9(x-1) =0
=)(x^2+6x+9)(x-1)=0
=)(x+3)^2(x-1)=0
=)x+3=0 hoac x-1=0
=)x=-3 hoac x=1
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt
Top Bottom