đại số

 1. realjacker07

  Toán 8 Tại sao [tex]\frac{A}{B} = Q - \frac{R}{B}[/tex]

  \frac{A}{B} = Q - \frac{R}{B} Trong đó: A, B, Q, R là các đa thức. B\neq 0 Q là thương phép tính chia A cho B, R là số dư Câu hỏi này xuất hiện khi mình đang làm các bài tập về tìm giá trị nguyên của một biến trong các hạng tử để đa thức chia hết. Cám ơn mọi người
 2. SamNguyenxnnh

  Toán 8 Tính giá trị của B

  a/ B=-3y + y^6 + y^2 + 4y - y^3 -2y^4 và y^3 - y=5 b/ B= -2x + x^2 + x^2 + x +x^3 - 2x^4 và x - x^3=6
 3. N

  Toán 9 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

  Cho x, y là các số không âm thoả mãn x^2 + y^2 ≤ 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: Xin cảm ơn các bạn nhiều!
 4. N

  Toán 9 Chứng minh biểu thức sau có giá trị là một số nguyên [ HELP ]

  Chứng minh biểu thức sau có giá trị là một số nguyên :
 5. STA QUY

  Toán 9 Rút gọn biểu thức sau

  A = \sqrt{\frac{5+3\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}} + \sqrt{\frac{5-\sqrt{3\sqrt{3}}}{1-\sqrt{3}}} Mọi người giúp mình bài này với. Mình cảm ơn nhiều ạ!
 6. realjacker07

  Toán 8 [Cần gợi ý & kiểm tra lại đề] Phân tích đa thức thành nhân tử

  Đề bài: Hiện bạn mình đang bị vướng mắc ở bài này, mình thử giải rồi (sử dụng hđt & nhóm hạng tử) nhưng không ra kết quả. Xem đáp án trong sách là 875000 nhưng nếu lấy máy tính ra thì là 3510. Mong mọi người giúp đỡ Sẽ có thể còn một số câu nữa mình đăng lên nhưng trước hết là câu này đã. Cám...
 7. Hải Ham Học

  Toán 10 Giải ẩn trong mệnh đề, tập hợp

  Cho A=[-1;+oo) , B= [-3;1) , Q=[-5;1] a) C=(n;5) Tìm n để B\cup C = [-3;5) b)E=(2-m;3-m] tìm m để B\cap E=\phi B\cap E=\phi
 8. N

  Toán 11 Giải phương trình lượng giác

  \large sinx +cosx + \frac{1}{sinx} + \frac{1}{cosx} + tanx.cotx = -2
 9. Hải Ham Học

  Toán 9 Giải bài toán = cách lập pt

  1ô tô dự định đi từ bến xe A đến bến xe B cách nhau 90km,với vận tốc k đổi. Tuy nhiên, ô tô khởi hành muộn 12 phút so với dự tính. Để đến bến B đúng giờ ô tô phải tăng vận tốc thêm 5km/h so với vận tốc dự tính. tính vận tốc dự định của ô tô
 10. Hải Ham Học

  Toán 9 Giải toán bằng cách lập hệ phương trình

  Tính độ dài của hai cạnh góc vuông của tam giác vuông nội tiếp đường tròn bán kính 6,5 cm, Biết rằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông hơn kém nhau 7cm
 11. Hải Ham Học

  Toán 9 Giải phương trình

  Giải phương trình : 6\left ( x-\frac{x}{x+1} \right )^{2}+\frac{x^{2}-12x-12}{x+1}=0
 12. Hải Ham Học

  Toán 9 giải phương = cách đặt ẩn

  giải phương trình x^{4} + \sqrt{x^{2} + 2015}=2015
 13. D

  Toán CMR với mọi số nguyên dương n lớn hơn bằng 13 đều có thể viết dưới dạng 3x+7y.

  CMR với mọi số nguyên dương n lớn hơn bằng 13 đều có thể viết dưới dạng 3x+7y.
 14. P

  Toán [Lớp 8] Giải phương trình nghiệm nguyên

  Giải các phương trình nghiệm nguyên sau : a/ 2x + 5y + 3xy = 8 b/ 2x^{2} - 2xy = 5x - y -19 c/ x^{2} + x + 1 = 2xy + y d/ 2x^{2} - 2xy + 1 + y = 0
 15. realdefnik

  Toán giải phương trình

  a) x^4 + \sqrt{x^2+2017}=2017 b) x^2 + 3x + 2x\sqrt{x} + 2\sqrt{x} - 3 = 0 c) x(\frac{5-x}{x+1})(x+\frac{5-x}{x+1})=6 d) \sqrt{(x-2017)^{10}} + \sqrt{(x-2018)^{14}} = 1
 16. realdefnik

  Toán Chứng minh bất đẳng thức

  Chứng minh bất đẳng thức sau: \frac{x^{3}}{y^2} + \frac{y^3}{z^2} + \frac{z^{3}}{x^2} \geq x+y+z với x, y, z > 0
 17. T T T T T T T T T T T T T T T T T

  Toán [Toán 9] Tìm GTNN

  1) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn x+y\leq 1 Tìm GTNN của P= (\frac{1}{x}+\frac{1}{y})\sqrt{1+x^{2}y^{2}} 2) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn: x+y\leq \frac{4}{3} Tìm GTNN của biểu thức P= x+y+\frac{3}{4x}+\frac{3}{4y} 3) Cho a, b, c là 3 số thực không âm và thỏa mãn a+b+c=1 CMR...
 18. Hana Yosaka

  Toán [ Lớp 8 ] Đại số - Tìm x

  Tìm x: 1. (x + y)^{2} - (1 - x)(1 + y) = 0 2. 4^{x} - 12. 2^{x} + 32 = 0 r110r110r110
 19. Hana Yosaka

  Toán [ Lớp 8 ] Đại số - Phân tích đa thức sau thành nhân tử

  Phân tích đa thức sau thành nhân tử: y^{2}(x - z) + z^{2}(y - x) + x^{2}(z - y)
 20. Hana Yosaka

  Toán [ Lớp 8 ] Đại số - Phân tích đa thức sau thành nhân tử

  1. x^{4} + 2008x^{2} + 2007x + 2008 2. x\sqrt{x} - 3x - 4\sqrt{x} - 2 với x > 0
Top Bottom