ann lee

 1. Huỳnh Nguyễn Bích Vân

  Toán 8 Hình bình hành ABCD có E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C.

  Cho ABCD là hình bình hành. Vẽ E và D đối xứng với nhau qua A, vẽ D và F đối xứng với nhau qua C. CMR: E và F đối xứng với nhau qua B( tức là CMR:EB=BF và E,B,F )
 2. P

  Toán 10 tập hợp

  Cho các nửa khoảng A=(a,a+1],B=[b;b+1) a. Gọi C= A B. Với đk nào của a,b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó b. Gọi C= A B. Với đk nào của a,b thì C là một đoạn. Tính độ dài của C khi đó
 3. P

  Toán 10 bài toán về tập hợp

  Cho tập hợp A=(−∞;m)và B=(3m-1;3m+3). Tìm m để: a. A ⊂ CRB b.CR A∩B khác rỗng
 4. Tiếng Động Không Gian

  Toán 11 Giải PTLG

  cos2x + \sqrt{3} cosx + 5sinx = \sqrt{3} sin(2x) + 3
 5. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 9 Số chính phương

  Cho p1,p2,p3,...,p2018 là các sô nguyên tố thoả mãn P1^{2}+p2^{2}+...+p2018^{2} là số chính phương. Cmr\frac{P2018^{2}-p2017^{2}}{p1} là sô nguyên
 6. phương linh conandoyle

  Toán 8 Bài tập: Tính giá trị của [tex]A=(x+y+1)(y+z+1)(z+x+1)[/tex]

  1. Giả sử các số x;y;z đôi một khác nhau thỏa mãn: x^{2}-y=y^{2}-z=z^{2}-x Tính A=(x+y+1)(y+z+1)(z+x+1) 2. Cho x;y;z la cac so khac nhau thoa man: x^{2}(y+z)+y^{2}(z+x)=2019 Tính A=z^{2}(x+y) 3. Cho các số thực đôi một khác nhau thỏa mãn: x^{3}=3x-1;y^{3}=3y-1;z^{3}=3z-1 CMR...
 7. M

  Toán 10 Tìm GTNN

  \frac{x}{1-x}+\frac{5}{x} với 0 < x <1
 8. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 9 Tính [tex]\sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+...}}}[/tex]

  1. Tính \sqrt{1+2\sqrt{1+3\sqrt{1+...}}} 2.a, Tìm SHT x sao cho \sqrt{x^{2}+19x+93} là số hữu tỉ b,tìm x thuộc R sao x+\sqrt{2};x^{3}+\sqrt{2} đều là số hữu tỉ 3.Viết lên bảng 3 số 1,2,4 xóa đi 2 số và thay vào bằng 2 số \frac{a+b}{\sqrt{2}};\frac{a-b}{\sqrt{2}} Hỏi trên bảng còn lại được 3 số...
 9. C

  Toán 9 Bài tập về đường tròn tiếp xúc

  Cho 2 đường tròn (O), (O') tiếp xúc ngoài A, tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến BC tại M. C/m a. M là trung điểm BC. b. Tam giác ABC vuông c. OO' là tiếp tuyến của đường tròn đường kính DK.
 10. M

  Toán 10 Bất đẳng thức

  Cho a,b,c>0. CMR \frac{b^2}{a(a^2+b^2)}+\frac{b^2}{b(b^2+c^2)}+\frac{a^2}{c(c^2+a^2)}\geq \frac{1}{2}(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})
 11. M

  Toán 10 BPT

  giúp mình với
 12. phương linh conandoyle

  Toán 8 chứng minh bất đẳng thức

  cho a,b là các số không âm, chứng minh rằng: (a+b)(ab+1)>=4 x^2(1+y^2)+y^2(1+z)^2+z^2(1+x^2)>=6xyz chứng minh rằng: a^2+b^2=1 và m^2+n^2=1 thì /am+bn/=<1 cho xy+yz+xz=4 chứng minh rằng: x^4+y^4+z^4>=16/3 cho a+b=2 chứng minh a^4+b^4>=a^3+b^3 cho a+b+c=3 chứng minh a^4+b^4+c^4>=a^3+b^3=c^3 cho...
 13. M

  Toán 10 Cho [tex]a,b,c\geq 1[/tex]. CMR: [tex]\sum \frac{1}{1+a}\geq \frac{3}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]

  Giúp mình với
 14. Hoàng Hà Trung Đức

  Toán 10 bài tập ứng dụng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  Cho A(2;1), B\epsilon Ox sao cho hoành độ không âm, C \epsilon Oy sao cho tung độ không âm. Tam giác ABC vuông tại A. M(-2;-1) a > Viết pt AM b> Viết pt qua O vuông góc vs AM c> Tọa độ B, C sao cho diện tích tam giác ABC là lớn nhất Giúp mình câu c vs ạ
 15. Vũ Khải Hoàn

  Toán 9 Hệ thức lượng trong tam giác

  Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC lấy M, trên cạnh CD lấy N. Tia AM cắt đường thẳng CD tại K. Kẻ AI vuông góc với AK cắt CD tại I. Chứng minh \frac{1}{AM^{2}}+\frac{1}{AK^{2}}=\frac{1}{AB^{2}} Các bạn ơi giúp mình với, mk giải mãi ko được.
 16. tranquanghuy21042004

  Toán 8 Tam giác đồng dạng

  Cho tam giác ABC, O là điểm nằm trong tam giác.các tia AO,BO,CO cắt BC,AC,AB lần lượt tại D,E,F. a) c/m \frac{AO}{OD} = \frac{AE}{EC} + \frac{AF}{FB} b) c/m khi O di chuyển, tổng \frac{AO}{AD} +\frac{BO}{BE} + \frac{CO}{CF} luôn ko đổi
 17. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 8 Bất đẳng thức

  Cho a, b, c sao cho a\geq 5,b\geq 6,c\geq 7 vàa^{2}+b^{2}+c^{2}=125.tìm min a+b+c @Blue Plus @Mục Phủ Mạn Tước @huythong1711.hust
 18. Cungancom

  Toán 9 Giải các bài tập sau.

  Bài 1 Bài 2: Cho tam giác ABC (C là góc tù) đường cao AH; đường tròn đường kính BH cắt AB tại điểm thứ 2 là D; đường kính CH cắt AC tại điểm thứ 2 là E a) Chứng minh tứ giác ADEH nội tiếp.... b) chứng minh góc EBH = góc ADC.... c) Cho BH = a√3; CH = a; góc B = 45°. Tính diện tích hình quạt...
 19. Cungancom

  Toán 9 [Lớp 9] Giải bài toán = cách lập pt

  Bài 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 120m2. Biết hai lần chiều rộng lớn hơn chiều dài là 8m. Tính kích thước của hình chữ nhật đó Bài 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài và có diện tích bằng 360m2. Tính chu vi khu...
 20. Cungancom

  Toán 9 [Lớp 9] Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nối tiếp

  Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nối tiếp trong đường tròn (O;R). Vẽ đường cao AH của tam giác ABC, đường kính AD của đường tròn. Gọi E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ C và B xuống đường thẳng AD. M là trung điểm của BC. a). Chứng minh các điểm A, B, H, F cùng thuộc một đường tròn; B, M...
Top Bottom