Toán 10 bài tập ứng dụng phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Hoàng Hà Trung Đức

Học sinh
Thành viên
24 Tháng chín 2017
100
27
26
22
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho A(2;1), B[tex]\epsilon Ox[/tex] sao cho hoành độ không âm, C [tex]\epsilon Oy[/tex] sao cho tung độ không âm. Tam giác ABC vuông tại A. M(-2;-1)
a > Viết pt AM
b> Viết pt qua O vuông góc vs AM
c> Tọa độ B, C sao cho diện tích tam giác ABC là lớn nhất
Giúp mình câu c vs ạ
 

iceghost

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT xuất sắc nhất 2016
20 Tháng chín 2013
5,014
7,479
941
TP Hồ Chí Minh
Đại học Bách Khoa TPHCM
Gọi $B(b,0)$ và $C(0,c)$ với $b, c \geqslant 0$, suy ra $BC:cx+by-bc=0$
Có $\vec{AB} = (b-2,-1)$ và $\vec{AC} = (-2,c-1)$, mà $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$ nên $-2(b-2) - 1(c-1) = 0$ hay $c = -2b + 5$. Do $c \geqslant 0$ nên $b \leqslant \dfrac{5}2$
Ta có $d(A,BC) = \dfrac{|2c + b - bc|}{\sqrt{b^2+c^2}}$ và $BC = \sqrt{b^2+c^2}$
Ta cần tìm $b, c$ sao cho $S_{ABC} = \dfrac12 d(A,BC) \cdot BC = \dfrac12 |2c+b-bc| = \dfrac12 |2(-2b+5) + b-b(-2b+5)| = |b^2-4b+5|= b^2-4b+5$ là lớn nhất
Do $0 \leqslant b \leqslant \dfrac{5}2$ nên $-2 \leqslant b-2 \leqslant \dfrac12$, suy ra $0 \leqslant (b-2)^2 \leqslant 4$ nên $|b^2-4b+5| = (b-2)^2 + 1 \leqslant 5$
Dấu '=' xảy ra khi $b-2 = -2$ hay $b = 0$ và $c = 5$
Vậy...
 
Top Bottom