Toán 10 Cho [tex]a,b,c\geq 1[/tex]. CMR: [tex]\sum \frac{1}{1+a}\geq \frac{3}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
BĐT bổ đề: Với [tex]x;y\geq 1[/tex] ta luôn có [tex]\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\geq \frac{2}{1+\sqrt{xy}}[/tex]
Đẳng thức xảy ra khi $x=y=1$
(có thể chứng minh bằng cách biến đổi tương đương)

BĐT cần chứng minh:
[tex]\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}\geq \frac{3}{1+\sqrt[3]{abc}}\\\Leftrightarrow \frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{abc}}\geq \frac{4}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]
Áp dụng BĐT bổ đề ta được:
[tex]\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{abc}}\\\geq \frac{2}{1+\sqrt{ab}}+\frac{2}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}}\\=2.\left ( \frac{1}{1+\sqrt{ab}}+\frac{1}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}} \right )\\\geq 2.\frac{2}{1+\sqrt[4]{abc\sqrt[3]{abc}}}\\=\frac{4}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]
Vậy BĐT được chứng minh
Đẳng thức xảy ra khi [TEX]a=b=c=1[/TEX]
 

minhchau2003xp

Học sinh
Thành viên
17 Tháng ba 2016
73
19
26
BĐT bổ đề: Với [tex]x;y\geq 1[/tex] ta luôn có [tex]\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\geq \frac{2}{1+\sqrt{xy}}[/tex]
Đẳng thức xảy ra khi $x=y=1$
(có thể chứng minh bằng cách biến đổi tương đương)

BĐT cần chứng minh:
[tex]\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}\geq \frac{3}{1+\sqrt[3]{abc}}\\\Leftrightarrow \frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{abc}}\geq \frac{4}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]
Áp dụng BĐT bổ đề ta được:
[tex]\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{abc}}\\\geq \frac{2}{1+\sqrt{ab}}+\frac{2}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}}\\=2.\left ( \frac{1}{1+\sqrt{ab}}+\frac{1}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}} \right )\\\geq 2.\frac{2}{1+\sqrt[4]{abc\sqrt[3]{abc}}}\\=\frac{4}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]
Vậy BĐT được chứng minh
Đẳng thức xảy ra khi [TEX]a=b=c=1[/TEX]
chỗ dấu = thứ nhất rồi làm kiểu gì vậy
 

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
  • Like
Reactions: minhchau2003xp

minhchau2003xp

Học sinh
Thành viên
17 Tháng ba 2016
73
19
26

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
Cảm ơn bạn

mà áp dụng BDT nào mà lại ra căn bậc 4 vậy
BĐT này bạn nhé
BĐT bổ đề: Với [tex]x;y\geq 1[/tex] ta luôn có [tex]\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\geq \frac{2}{1+\sqrt{xy}}[/tex]
Đẳng thức xảy ra khi $x=y=1$

[tex]\frac{1}{1+\sqrt{ab}}+\frac{1}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}} \geq \frac{2}{1+\sqrt{\sqrt{ab}.\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}}}=\frac{2}{1+\sqrt[4]{abc\sqrt[3]{abc}}}[/tex]
 

Hoàng Vũ Nghị

Cựu Mod Toán | Yêu lao động
Thành viên
3 Tháng tám 2016
2,297
2,640
486
20
Vĩnh Phúc
BĐT bổ đề: Với [tex]x;y\geq 1[/tex] ta luôn có [tex]\frac{1}{1+x}+\frac{1}{1+y}\geq \frac{2}{1+\sqrt{xy}}[/tex]
Đẳng thức xảy ra khi $x=y=1$
(có thể chứng minh bằng cách biến đổi tương đương)

BĐT cần chứng minh:
[tex]\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}\geq \frac{3}{1+\sqrt[3]{abc}}\\\Leftrightarrow \frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{abc}}\geq \frac{4}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]
Áp dụng BĐT bổ đề ta được:
[tex]\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{abc}}\\\geq \frac{2}{1+\sqrt{ab}}+\frac{2}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}}\\=2.\left ( \frac{1}{1+\sqrt{ab}}+\frac{1}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}} \right )\\\geq 2.\frac{2}{1+\sqrt[4]{abc\sqrt[3]{abc}}}\\=\frac{4}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]
Vậy BĐT được chứng minh
Đẳng thức xảy ra khi [TEX]a=b=c=1[/TEX]
Dòng thứ 4 và 5 từ dưới lên là sao ạ .dùng Bđt gì ạ??
 
  • Like
Reactions: minhchau2003xp

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
Áp dụng BĐT bổ đề ta được:
[tex]\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}+\frac{1}{1+\sqrt[3]{abc}}\\\geq \frac{2}{1+\sqrt{ab}}+\frac{2}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}}\\=2.\left ( \frac{1}{1+\sqrt{ab}}+\frac{1}{1+\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}} \right )\\\geq 2.\frac{2}{1+\sqrt[4]{abc\sqrt[3]{abc}}}\\=\frac{4}{1+\sqrt[3]{abc}}[/tex]
Đây em, đọc thật kĩ vào.
Còn BĐT bổ đề là gì thì phiền em đọc lại bài của chị ở #2
 
  • Like
Reactions: mỳ gói
Top Bottom