ann lee

 1. Hoàng Vũ Nghị

  Toán 8 Hình 8

  cho tam giác ABC,AB<AC..Vẽ đường cao BD,CE.CM : CD.CA+BE.BA=BC^2 Giúp em luôn ạ .Mai e nộp rồi
 2. T

  Toán [Lớp 8] Giải phương trình chứ dấu giá trị tuyệt đối

  Giải phương trình sau: |x-3|^2 + |x-4|^3 = 1 @Ann Lee @Nữ Thần Mặt Trăng @huythong1711.hust @nhokcute1002 @thangnguyenst95
 3. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Toán Bất phương trình

  1/ Giải các bất phương trình sau: a) m^{2}x+1< m-x b) \frac{(x-1)(x-3)}{x^{2}+2x+3}\leq 1 c) (x+2)^{2}(x+4)(x-1)\geq 0 d) [tex]\frac{x+5}{2005}+\frac{x+10}{2000}\geq \frac{x+15}{1995}+\frac{x+25}{1985}
 4. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  1/ Một công trường sửa đoạn đường như sau: Đội 1 nhận 10m và \frac{1}{10} đoạn còn lại, đội 2 nhận 20m và \frac{1}{10} đoạn còn lại, đội 3 nhận 30m và \frac{1}{10} đoạn còn lại,..., cứ như vậy cho đến đội cuối cùng thì hết quãng đường và phần đất của mỗi đội bằng nhau. Tính số đội tham gia sửa...
 5. ĐT.ChâuGiang

  Toán [Lớp 8] Tìm giá trị nhỏ nhất

  cho hai số thực x,y thỏa mãn x+y lớn hơn hoặc bằng 10 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: P=2x+y+\frac{30}{x}+\frac{5}{y}
 6. ĐT.ChâuGiang

  Toán [Lớp 8] Giải phương trình

  tìm x, y thỏa mãn:\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{2xy}=\frac{1}{2} #Ann: Bạn có viết thiếu đề không vậy @@ Thường thì đề như này sẽ yêu cầu tìm x,y thuộc N hoặc thuộc Z. Chứ tìm x,y thuộc R thì với mỗi giá trị của x ta nhất định sẽ tìm được giá trị của y tương ứng
 7. Red Rose

  Toán Định lý Ta-lét. Tam giác đồng dạng và các ứng dụng

  B1: ABCD là tứ giác có các góc B, D vuông. Từ M trên C kẻ MN vuông góc vs BC ; MP vuông góc vs AD( N\epsilon BC; P\epsilon AD). a, chứng minh:\frac{MN}{AB}+\frac{MP}{CD}= 1 b, Tương tự hóa bài toán ABCD là tứ giác bất kì. B2: Cho tam giác ABC. Phân giác góc A cắt cạnh BC tại D; phân giác...
 8. Cungancom

  Toán [Lớp 8] Giải phương trình: (x - a^2x - b^2)/(b^2 - x^2 + a) = x^2/(x^2 - b^2)

  Giải phương trình: (x - a^2x - b^2)/(b^2 - x^2 + a) = x^2/(x^2 - b^2)
 9. machung25112003

  Toán [LỚP 9] Bài tập về HPT và PT

  giải HPT và PT sau: a. \left\{\begin{matrix} \frac{3}{x-2}+\frac{2}{y+1}=\frac{17}{5} & \\ \frac{2x-2}{x-2}+\frac{y+2}{y-1}=\frac{26}{5} & \end{matrix}\right. b. x^{2}+\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}=5x c. (\sqrt{x+2}-1)^{2}=3x-8\sqrt{x+2}+11 d. \sqrt{x^{2}-x-2}+\sqrt{x^{2}-7x+14}=2
 10. Dora Dora BlueHappy

  Toán Đường tròn

  Cho bài tập ( Mong mọi người giải giúp phần b, phần a thì cho mh gợi ý thôi cũng được (〃 ̄ω ̄〃)ゞ Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB=2R. Gọi M là một điểm thay đổi trên tiếp tuyến Bx của (O). Nối AM cắt (O) tại N. Gọi I là trung điểm của AN. a, CMR: tam giác AIO đồng dạng với BNM; OBM đồng dạng...
 11. Dora Dora BlueHappy

  Toán Hỗ trợ bài tập liên quan tới nửa đường tròn

  M.n cho e hỏi là đối với câu yêu cầu tìm vị trí của một điểm trên một tia tiếp tuyến để diện tích của một tam giác có giá trị lớn nhất thì làm thế nào ạ?
 12. Uy123

  Toán BPT

  Lớp 10 loại co6si ngược dấu ạ
 13. lethikhuyentp2003@gmail.com

  Toán Phương trình bậc hai

  Giả sử phương trình bậc hai a^2x+bx+c=0 có hai nghiệm thuộc đoạn [0;…;1] . Xác định a, b, c để biểu thức P=\frac{(a-b)(2a-c)}{a(a-b+c)} đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
 14. Aya shameimaru

  Toán cực trị phân thức

  1. A= \frac{4^{2}-6x+1}{(2x-1)^{2}} 2. B= \frac{x}{(x+100)^{2}}
 15. ĐT.ChâuGiang

  toán hình

  Cho tam giác vuông tại A có AB = 5cm; AC = 7cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E, tia phân giác của góc C cắt AB tại F. Goi O là giao điểm của BE và CF. a) Tính độ dài các đoạn thẳng BE và CF. b) Tính khoảng cách từ điểm O đến các cạnh của tam giác ABC. c) Tính khoảng cách từ điểm O đến...
Top Bottom