Toán 8 Bất đẳng thức

Hoàng Vũ Nghị

Cựu Mod Toán | Yêu lao động
Thành viên
3 Tháng tám 2016
2,297
2,640
486
20
Vĩnh Phúc

Nguyễn Lê Thành Vinh

Banned
Banned
23 Tháng chín 2014
808
1,531
171
19
Hải Phòng
THCS vĩnh an
Vì [tex]a\geq 5 ; b\geq 6 ; c\geq 7 => ab\geq 30 => 2ab\geq 60 ; bc\geq 42 => 2bc\geq 84 ; ca\geq 35 => 2ca\geq 70 =>2ab+2bc+2ca\geq 60+84+70=214 (1)[/tex]
Mà [tex]a^2+b^2+c^2=125 (2)[/tex]
Cộng 2 vế của (1) và (2) ta có:
[tex]a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca\geq 214+125=339 =>(a+b+c)^2\geq 339 => a+b+c\geq \sqrt{339}[/tex]
Dấu "=" xảy ra khi a=5;b=6;c=8
 
Last edited:

Hoàng Vũ Nghị

Cựu Mod Toán | Yêu lao động
Thành viên
3 Tháng tám 2016
2,297
2,640
486
20
Vĩnh Phúc
Vì [tex]a\geq 5 ; b\geq 6 ; c\geq 7 => ab\geq 30 => 2ab\geq 60 ; bc\geq 42 => 2bc\geq 84 ; ca\geq 35 => 2ca\geq 70 =>2ab+2bc+2ca\geq 60+84+70=214 (1)[/tex]
Mà [tex]a^2+b^2+c^2=125 (2)[/tex]
Cộng 2 vế của (1) và (2) ta có:
[tex]a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca\geq 214+125=339 =>(a+b+c)^2\geq 339 => a+b+c\geq \sqrt{339}[/tex]
Dấu "=" xảy ra khi a=+-5;b=+-6;c=+-7
Dấu bằng sai bạn ơi
 
Top Bottom