Toán Giải Phương Trình

Tú Tí Tỡn ( Vozer)

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
79
57
91
23
[tex]\sqrt{x^{2}(x+1)(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}+\sqrt{x(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)}= 2\sqrt{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}[/tex]
TH1 [tex]\sqrt{x}-1=0[/tex]

TH2 [tex]\sqrt{x^{2}(x+1)(\sqrt{x}+1)}+\sqrt{x(\sqrt{x}+1)}=2\sqrt{\sqrt{x}}[/tex]
mà [tex]\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^{2}(x+1)(\sqrt{x}+1)}> \sqrt{\sqrt{x}}\\ \sqrt{x(\sqrt{x}+1)}> \sqrt{\sqrt{x}} \end{matrix}\right.[/tex]
suy ra V Trái> V phải suy ra TH2 vô nghiệm
 
  • Like
Reactions: ~♥明♥天♥~
Top Bottom