Toán Rút gọn biểu thức 9

Nguyễn Xuân Hiếu

Cựu Mod Toán | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
23 Tháng bảy 2016
1,123
1,495
344
22
Đắk Nông
[tex]\sqrt{(x+y+z)+2\sqrt{xz+yz}}-\sqrt{(x+y+z)-2\sqrt{xz+yz}} \\=\sqrt{x+y+z+2\sqrt{z(x+y)}+z}-\sqrt{x+y-2\sqrt{z(x+y)+z}} \\=\sqrt{(\sqrt{x+y}+\sqrt{z})^2}-\sqrt{(\sqrt{x+y}-\sqrt{z})^2} \\=\sqrt{x+y}+\sqrt{z}-\sqrt{x+y}+\sqrt{z}(x+y>z) \\=2 \sqrt{z}[/tex]
 

lengoctutb

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2016
1,302
990
221
[tex]\sqrt{(x+y+z)+2\sqrt{xz+yz}}-\sqrt{(x+y+z)-2\sqrt{xz+yz}} \\=\sqrt{x+y+z+2\sqrt{z(x+y)}+z}-\sqrt{x+y-2\sqrt{z(x+y)+z}} \\=\sqrt{(\sqrt{x+y}+\sqrt{z})^2}-\sqrt{(\sqrt{x+y}-\sqrt{z})^2} \\=\sqrt{x+y}+\sqrt{z}-\sqrt{x+y}+\sqrt{z}(x+y>z) \\=2 \sqrt{z}[/tex]

Hình như bạn chép sai đề rồi. Đề của mình là $\sqrt{x+y+z+2\sqrt{xz+yz}}+\sqrt{x+y+z-2\sqrt{xz+yz}}$, chứ không phải $\sqrt{x+y+z+2\sqrt{xz+yz}}-\sqrt{x+y+z-2\sqrt{xz+yz}}$ !
 
Top Bottom