Toán Giải phương trình 9

lengoctutb

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2016
1,302
990
221

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
[tex]a)\sqrt{x^{2}-6x+9}-\sqrt{x^{2}+2x+1}+\sqrt{x^{2}+6x+9}=1\\\Leftrightarrow \sqrt{(x-3)^{2}}-\sqrt{(x+1)^{2}}+\sqrt{(x+3)^{2}}=1\\\Leftrightarrow x-3-x-1+x+3=1\\\Leftrightarrow x=2[/tex]
 

lengoctutb

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2016
1,302
990
221
[tex]a)\sqrt{x^{2}-6x+9}-\sqrt{x^{2}+2x+1}+\sqrt{x^{2}+6x+9}=1\\\Leftrightarrow \sqrt{(x-3)^{2}}-\sqrt{(x+1)^{2}}+\sqrt{(x+3)^{2}}=1\\\Leftrightarrow x-3-x-1+x+3=1\\\Leftrightarrow x=2[/tex]

Hình như là bạn sai rồi !
Thứ nhất là nếu bạn thế $x=2$ vào phương trình thì phương trình không thoả !
Thứ hai là $\sqrt{(x-3)^{2}}-\sqrt{(x+1)^{2}}+\sqrt{(x+3)^{2}}=|x-3|-|x+1|+|x+3|$ chứ không phải là $\sqrt{(x-3)^{2}}-\sqrt{(x+1)^{2}}+\sqrt{(x+3)^{2}}=x-3-x-1+x+3$
Bạn thử xem lại đi nhé !
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Hình như là bạn sai rồi !
Thứ nhất là nếu bạn thế $x=2$ vào phương trình thì phương trình không thoả !
Thứ hai là $\sqrt{(x-3)^{2}}-\sqrt{(x+1)^{2}}+\sqrt{(x+3)^{2}}=|x-3|-|x+1|+|x+3|$ chứ không phải là $\sqrt{(x-3)^{2}}-\sqrt{(x+1)^{2}}+\sqrt{(x+3)^{2}}=x-3-x-1+x+3$
Bạn thử xem lại đi nhé !
hì mk cx chưa học cái này thử sức tí thôi
 
  • Like
Reactions: Edogawa Conan

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Giải phương trình :
$a)$ $\sqrt{x^{2}-6x+9}-\sqrt{x^{2}+2x+1}+\sqrt{x^{2}+6x+9}=1$
$b)$ $\sqrt{2x^{2}+x-3}+10=5\sqrt{x-1}+2\sqrt{2x+3}$
$c)$ $\frac{3x^{2}-1}{x}+\frac{5x}{3x^{2}-x-1}=\frac{119}{18}$
Giải:
a, Xét qua thấy vô nghiệm.
b,
[tex]\sqrt{(x-1)(2x+3)}+10=5\sqrt{x-1}+2\sqrt{2x+3}[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (\sqrt{x-1}-2)(\sqrt{2x+3}-5)=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x=5 or x=14[/tex]
 

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Giải phương trình :

$c)$ $\frac{3x^{2}-1}{x}+\frac{5x}{3x^{2}-x-1}=\frac{119}{18}$
Giai:
ĐKXĐ: [tex]x,3x^2-x-1\neq 0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \dfrac{3x^2-x-1}{x}+\dfrac{5x}{3x^2-x-1}=\dfrac{101}{18}[/tex]
Đặt
[tex]\dfrac{3x^2-x-1}{x}=a[/tex]
[tex]a+\dfrac{5}{a}=\dfrac{101}{18}[/tex]
[tex]\left\{\begin{matrix} a=\dfrac{9}{2}\\ a=\dfrac{10}{9} \end{matrix}\right.[/tex]
Voi:
[tex]\dfrac{3x^2-x-1}{x}=\dfrac{9}{2} \Leftrightarrow 6x^2-11x-2=0[/tex]
x=2 or x=-1/6
Voi:
[tex]\dfrac{3x^2-x-1}{x}=\dfrac{10}{9} \Leftrightarrow 27x^2-19x-9=0[/tex]
x=.......
 
Top Bottom