Toán 8 Hình 8

Hoàng Long AZ

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
1,979
3,063
399
▶️ Hocmai Forum ◀️
CHỨNG MINH [tex]\Delta BEH[/tex] đồng dạng với [tex]\Delta BDA[/tex]
=>BE.BA = BH.BD (1)
CHỨNG MINH: [tex]\Delta BHK[/tex] đồng dạng với [tex]\Delta BCD[/tex]
=> BH .BD = BC.BK (2)
từ (1) (2) ==> BE.BA =BC.BK (*)
CHỨNG MINH [tex]\Delta CDH[/tex] và [tex]\Delta CEA[/tex] đồng dạng
=> CD/CH = CE/CA => CD.CA=CH.CE (3)
CHỨNG MINH [tex]\Delta CHK[/tex] và [tex]\Delta CBE[/tex] đồng dạng
=> CH/CK = CB/CE => CH.CE = CK . CB (4)

từ (3) (4) => CD.CA = CK . CB (**)

Từ (*)(**) => CD . CA + BE . BA = CK .CB + BC . BK
= BC ( CK+BK)
= BC.BC =
BC^2

các trường hợp đồng dạng đều là ( g-g) nha bạn
nhớ like giúp mình nha, mình mất 40 phút để giải ra đó.
 
Last edited:
Top Bottom