Toán [toán 11] phương trình lượng giác

huydz142001

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng một 2018
231
140
84
Du học sinh
0
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1) 2sinx.cos2x + sin2x.cosx = sin4x.cosx
2) sinx + sin2x = [tex]\ \sqrt{3}[/tex](cosx + cos2x)
3) [tex]\ cos ^{2}3x.\cos 2x -\cos ^{2}x = 0[/tex]
4) [tex]\ 1+ sinx + sin2x + cosx + cos2x = 0[/tex]
5) [tex]\ sin^{4}x + cos^{4}x +cos(x-\frac{\prod }{4}).sin(3x-\frac{\prod }{4}) -\frac{3}{2}=0[/tex]
6) [tex]\ 4sin^{2}\frac{x}{2}-\sqrt{3}cos2x = 1 + 2cos^{2}(x-\frac{3\prod }{4}) trên (0;\prod )[/tex]
7) [tex]\ 2\sqrt{3} cos^{3}(x-\frac{\prod }{4})-3cosx-sinx = 0[/tex]
8) [tex]\ sinx.cos2x + cos^{2}.(tan^{2}x-1) + 2sin^{3}x = 0[/tex]
 
Last edited:

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
1) 2sinx.cos2x + sin2x.cosx = sin4x.cosx
2) sinx + sin2x = [tex]\bg_white \sqrt{3}[/tex](cosx + cos2x)
3) [tex]\bg_white \cos ^{2}3x.\cos 2x -\cos ^{2}x = 0[/tex]
4) [tex]\bg_white 1+ sinx + sin2x + cosx + cos2x = 0[/tex]
5) [tex]\bg_white sin^{4}x + cos^{4}x +cos(x-\frac{\prod }{4}).sin(3x-\frac{\prod }{4}) -\frac{3}{2}=0[/tex]
6) [tex]\bg_white 4sin^{2}\frac{x}{2}-\sqrt{3}cos2x = 1 + 2cos^{2}(x-\frac{3\prod }{4}) trên (0;\prod )[/tex]
7) [tex]\bg_white 2\sqrt{3} cos^{3}(x-\frac{\prod }{4})-3cosx-sinx = 0[/tex]
8) [tex]\bg_white sinx.cos2x + cos^{2}.(tan^{2}x-1) + 2sin^{3}x = 0[/tex]
image.jpg
 

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
1) 2sinx.cos2x + sin2x.cosx = sin4x.cosx ; TXĐ:R (@Bonechimte làm chuẩn rùi kìa;))
<=>2sinx.cos2x= cosx(sin4x-sin2x)
<=>2sinx.cos2x=cosx.2.cos3x.sinx
<=>2sinx.cos2x=sinx(cos2x+cos4x)
<=>sinx(2cos2x-cos2x-cos4x)=0
<=>sinx(cos2x-cos4x)=0
Đến đây you tự làm típ ha,,
2) [tex]sinx+sin2x=\sqrt{3}(cosx+cos2x)[/tex]
[tex]<=>\frac{1}{2}sinx- \frac{\sqrt{3}}{2}cosx=\frac{\sqrt{3}}{2}cos2x-\frac{1}{2}sin2x[/tex]
[tex]<=>sin(x-\pi /3)=sin( \pi /3-2x)[/tex]
Hàm cơ bản rùi nè,
3) ptr<=>2cos^2(3x).cos2x - 2cos^2(x)=0
<=>(cos6x+1).cos2x - (cos2x+1)=0
<=> cos6x.cos2x - 1=0
<=>cos8x + cos4x = 2
<=>2cos^2(4x) + cos4x - 3 =0
<=> cos4x=1 hoặc cos4x= -3/2(loại)
4) 1+sinx+sin2x+cosx+cos2x=0
<=> sinx+2sinx.cosx+cosx+2cos^2(x)=0
<=>(sinx+cosx)(1+2cosx)=0,,,
 
Top Bottom