Định lí Fermat

_Đặng_Vân_281102_

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
47
37
111
19
Việt Nam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1) Cho p là số nguyên tố lẻ.Biết m=[tex]\frac{3^{p}-1}{p}[/tex]
a)CMR m là hợp số k chia hết cho 3
b)CMR [tex]3^{m}-1\equiv 1 (modm)[/tex]
2) Cho x[tex]\epsilon \mathbb{Z}[/tex] . CMR: [tex]x^{2}+1[/tex] k có ước nguyêntố dạng 4k+3
3) ______________[tex]x^{2}+3[/tex] ___________________ 6k+5
 
Last edited:
Top Bottom