hóa 9

 1. dangxuanchuon

  Hóa 9 [Hóa 9] yêu cầu bảng tính tan của Cu(I)

  Trong sách và trong bảng tan trong bản tuần hoàn mua ở ngoài không đề cập đến muối của Đồng (I) (chỉ có Cu(II)) Ai biết độ tan của các muối Đồng (I) không nói mình ()
 2. 0

  Hóa 9 Muối

  Cho một lượng H2SO4 10% vừa đủ tác dụng hết 16g CuO. a/Tính khối lượng dung dịch H2SO4 10% cần dùng? b/ Tính C% dd muối thu được ? c/ Để tác dụng hết lượng muối nói trên phải dùng bao nhiên mL dd NaOH 2M ? Tính khối lượng ktuả thu được ?
 3. bautroim60

  Hóa 9 Hòa tan 13 gam Zn vào 147,4 gam dung dịch HCl đủ...

  Hòa tan 13gam Zn vào 147,4 gam dung dịch HCl đủ. a. Viết phương trình hóa học. b. Tính khối lượng muối thu được. c. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối.
 4. Linhkyon

  Hóa 9 Hiệu Suất Phản Ứng

  Một loại đá vôi chưa 80% CaCO3 , phần còn lại là chất rắn trơ. Nung a gam đá vôi một thời gian thu được chất rắn có khối lượng bằng 78% khối lượng đá trước khi nung. Tính hiệu suất phản ứng (Biết chất rắn trơ không tham gia vào phản ứng phân hủy)
 5. H

  Hóa 9 giải Hóa ôn tập

  1. Cho 2,3 g Na vào 197,8 g nước thì thu được dung dịch có C% là bao nhiêu ? C M (nồng độ mol) là bao nhiêu ? (biết D= 1,08 g/ml) 2. a) Hòa tan hoàn toàn 11,7 g NaCl vào 98,3 g nước thu được dung dịch có C% là bao nhiêu ? C M (nồng độ mol) là bao nhiêu ? (biết D dung dịch=1,1 g/ml) b) Nếu hòa...
 6. P

  Hóa 9 Nồng độ phần trăm

  Hoà tan 6g MgO vào 50ml dd H2SO4 (D=1,1g/ml) thì vừa đủ a) Tính khối lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng. b) Tính nồng độ C%, Cm của dung dịch H2SO4 đem dùng
 7. Trần Lê Thái Sơn

  Hóa Hoá 9

  Ai giải giúp mình với Cho 318g dung dịch Natri Cacbonat 10% tác dụng với 400ml dung dịch H2SO4 1M. Sau khi phản ứng kết thúc thu đc V lít khí (đktc) và dung dịch X. Thêm dd BaCl2 cho đến dư vào dd X thu được m gam kết tủa. Tính V và m.
 8. TrầnCẩmTú trancamtu

  Hóa [lớp 9] Dãy chuyển hóa

  Giúp mình với! SO2 -> Na2SO3 -> Na2SO4 -> NaOH -> FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> Na2SO4 -> BaSO4
 9. Yun KM

  Hóa Nhận biết các chất

  Bài 1 : Trình bày phương pháp để nhận biết các chất rắn sau : CaO, P2O5, SiO2 Bài 2 : Trình bày phương pháp để phân biệt 5 lọ hóa chất bị mất nhãn sau mà chỉ dùng quỳ tím : KOH, HCL, H2SO4, Ba(OH)2, KCl.
 10. mY nAmE Is jEff

  Hóa Bài toán tính theo PTHH [Hoá 9]

  Bài 1: Ngâm lá sắt có khối lượng 56g vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ cân được 57,6g. Tính khối lượng bạc tạo thành? Bài 2: Ngâm 1 lá kẽm (Zn) vào dung dịch CuSO4 sau 1 thời gian lấy lá Zn ra thấy khối lượng dung dịch tăng 0,2g. Tính khối lượng lá kẽm đã bị hoà tan?
 11. vgiahy@gmail.com

  Hóa Hoá 9

  Bài tập: 1) Đổi 6,7 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Cu và Ag trong không khí. Sau phản ứng thu đc 8,7g hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan Y bằng dung dịch HCl dư thấy còn lại 2,7 gam 1 chất rắn a) Viết PTHH b) Tính thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ đề hoà tan Y 2) Để hoà tan 1,95 gam kim loại X...
 12. Aki Hikasari

  Hóa 9 Hoá 9

  Bài 1: Cho 325g dd sắt (III) clorua FeCl3 5% vào dd KOH 10% (phản ứng vừa đủ). Tính: a) Khối lượng kết tủa tạo ra? b) Khối lượng của KOH? c) Nồng độ % của chất có trong dd sau khi bỏ kết tủa? Bài 2: Rót 20g dd H2SO4 vào 104g dd BaCl2 10%. Lọc tách kết tủa, lấy dd nước lọc. Để trung hoà lượng dd...
 13. Thùy Trâm cr

  ĐLBTKL

  hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 có số mol bằng nhau. Lấy 52g hỗn hợp X cho vào đ HCl dư, thu được dung dịch A. Cho đ NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. lọc lấy kết tủa B nung ngoài không khí đến khối lượng ko đổi đc m g chất rắn C. tính m
 14. lop8a4

  Hóa [Lớp 9] Bài tập

  1. hòa tan 12.8 SÒ vào 300ml dd NaOH, tính khối lượng muối tạo thành 2. cho 16g Fe2O3 và MgO hòa tan het 300 ml dd HCl, sau phản ứng trung hòa axit dư bằng 50g dd Ca(OH)2 14.8 %. Sau đó đem cô cạn( Đun sôi) ta đc 46.35g muối khan. a) tính % theo khối lượng oxit ban đầu b) timh1 Cm dd HCl...
 15. Tuệ Phương

  Hóa [HÓA 9] CHUYÊN ĐỀ: Hai muối tác dụng với nhau.

  Đề bài: Có 1 lit dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch trên. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 39,7g kết tủa A và dung dịch B. a/ Chứng minh muối cacbonat còn dư. b/ Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong A. c/ Cho...
 16. mY nAmE Is jEff

  Hóa Bài tập tách chất ra khỏi hỗn hợp [Hoá 9]

  Đề bài: Tách O2 ra khỏi hỗn hợp khí gồm CO2 và O2. Em thấy mọi người bảo là dùng Ca(OH)2, nhưng em dùng CaO để tách O2 ra thì có đúng không ạ ??? Giải thích giúp em nó đúng (sai) như thế nào ạ. Em cảm ơn.
 17. Tuệ Phương

  Hóa CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA 9: Axit tác dụng với muối

  1. Cho 1,16g muối của kim loại R tác dụng hết với HNO3,thu được 0,448 lít hỗn hợp G gồm 2 kí có tỉ khối hơi so với hidro bằng 22,5. Xác định công thức muối (biết V khí đo ở đktc). 2. Cho 5,25 gam muối cacbonat của kim loại M tác dụng hết với HNO3 thu được 0.336 lít khí NO và V lít CO2. Xác định...
 18. Trương Quang Duy

  Hóa Hóa 9

  Dùng thí nghiệm nào để có thể phân biệt axit H2SO4 đặc, nóng với axit H2SO4 loãng ? Viết phương trình hóa học ( nếu có ). Cảm ơn các bạn !!! :))
 19. Chuyên Hoá

  Hóa Nâng cao hóa 9

  Cho 142gam P2O5 vào 500gam dung dịch H3PO4 23,72% được dung dịch A .Tính C%H3PO4 trong dung dịch A (kết quả 9%)
 20. XTun Phượng

  Hóa 9

  help me.. Khi bột nhôm tác dung Naoh đun nóng thu được dung dich X1 và khí X2 . Thêm vào X1 một ít tinh thể NH4CL rồi đun nóng thấy tạo thành kết tủa X3 và có khí X4 thoát ra . Xác đinh X1, X2, X3 , X4. Viết phương trình xảy ra hóa học ..... HẾT:):):)
Top Bottom