Hóa [lớp 9] Dãy chuyển hóa

xuanthanhqmp

Giải Ba Mùa hè Hóa học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
1,437
1,114
269
21
Bình Dương
THPT chuyên Hùng Vương
Giúp mình với!
SO2 -> Na2SO3 -> Na2SO4 -> NaOH ->
FeS2 -> SO2 -> SO3 -> H2SO4 -> Na2SO4 -> BaSO4
SO2+2NaOH->Na2SO3+H2O
Na2SO3+H2SO4->Na2SO4+SO2+H2O
Na2SO4+Ba(OH)2->2NaOH+BaSO4

4FeS2+11O2(nđ)->2Fe2O3+8SO2
2SO2+O2(nhiệt độ, chất xúc tác V2O5)->2SO3
SO3+h2O->H2SO4
H2SO4+2Na(nđ)->Na2SO4+H2
Na2SO4+BaCl2->BaSO4+2NaCl
 
Top Bottom