Hóa [HÓA 9] CHUYÊN ĐỀ: Hai muối tác dụng với nhau.

Tuệ Phương

Học sinh
Thành viên
13 Tháng tư 2017
36
9
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Có 1 lit dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch trên. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 39,7g kết tủa A và dung dịch B.
a/ Chứng minh muối cacbonat còn dư.
b/ Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong A.
c/ Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B. Sau phản ứng cô cạn dung dịch và nung chất rắn còn lại tới khối lượng không đổi thu được rắn X. Tính thành phần % theo khối lượng rắn X.
Thực ra phần a,b em giải được rồi ạ. Các tiền bối ghi vắn tắt đáp án để em soát lại là được rồi ạ. Em chỉ thắc mắc phần c thôi, tiền bối nào biết các giải thì giúp em ghi lời giải thật chi tiết ở phần này với ạ. :(
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
Đề bài: Có 1 lit dung dịch hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 và CaCl2 vào dung dịch trên. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 39,7g kết tủa A và dung dịch B.
a/ Chứng minh muối cacbonat còn dư.
b/ Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong A.
c/ Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch B. Sau phản ứng cô cạn dung dịch và nung chất rắn còn lại tới khối lượng không đổi thu được rắn X. Tính thành phần % theo khối lượng rắn X.
a.Các phương trình phản ứng:
BaCl2 + Na2CO3 = BaCO3 + 2NaCl (1)
BaCl2 + (NH4)2CO3 = BaCO3 + 2NH4Cl (2)
CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl (3)
CaCl2 + (NH4)2CO3 = CaCO3 + 2NH4Cl (4)
Gọi x, y lần lượt là số mol BaCO3, CaCO3 có trong hỗn hợp A
Từ (1) và (2) cứ 1 mol BaCl2 => 1 mol BaCO3 làmkhối lượng muối giảm:
35,5 . 2 - (12 + 16 . 3) =11 => Tạo x mol BaCO3 làm giảm 11x
Từ (3) và (4) cứ 1 mol CaCl2 => 1 mol CaCO3 làm khối lượng muối giảm:
35,5 . 2 - (12 + 16 . 3) =11=> Tạo y mol CaCO3 làm giảm 11y
=>11x + 11y = 43 - 39,7 => x + y = 0,3 mol
Tổng số mol Na2CO3 và (NH4)2CO3 cần là x + y = 0,3.
Tổng số mol Na2CO3 và (NH4)2CO3 có là 0,1 + 0,25 = 0,35
0,35 > 0,3 nên muối Na2CO3 hoặc (NH4)2CO3 dư
b. Tính theo khối lượng muối Cacbonat có: 197x + 100y = 39,7
Giải hệ:
x = 0,1 ; y = 0,2
Tính thành phần % khối lượng các chất trong A:
%BaCO3 = (0,1*197)/39,7*100% =49,62%
%CaCO3 = 100 - 49,62 = 50,38%
c/
chất rắn X chỉ có NaCl => nNaCl=100%
 
Top Bottom