Hóa CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA 9: Axit tác dụng với muối

Tuệ Phương

Học sinh
Thành viên
13 Tháng tư 2017
36
9
21
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Cho 1,16g muối của kim loại R tác dụng hết với HNO3,thu được 0,448 lít hỗn hợp G gồm 2 kí có tỉ khối hơi so với hidro bằng 22,5. Xác định công thức muối (biết V khí đo ở đktc).
2. Cho 5,25 gam muối cacbonat của kim loại M tác dụng hết với HNO3 thu được 0.336 lít khí NO và V lít CO2. Xác định công thức muối và tính V (biết thể tích các khí đo ở đktc).
 

Nhất Tiếu Khuynh Thành

Học sinh
Thành viên
21 Tháng chín 2017
194
85
21
22
Thái Nguyên
Cho 1,16g muối cacbonat của kim loại R tác dụng hết với HNO3, thu được 0,448 lit hỗn hợp G gồm 2 khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 22,5. Xác định công thức muối (biết thể tích các khí đo ở đktc).

192_1.PNG


Cho 5,22g muối cacbonat tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 sinh ra dung dịch A hỗn hợp khí gồm CO2 và 0,336 lit NO(đktc).
Tìm công thức muối.
Hướng dẫn:
3A2(CO3)n + (14m-2n)HNO3 6A(NO3)m + (2m-2n)NO +3nCO2 + (4m-n)H2O
a
Ta có: a(2A + 60n)=5,22(I)
=0,015(II) Từ (I); (II) ta được A= 116m-146n
n 1 1 2
m 2 3 3
A 86 202 56

Đs:FeCO3
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Tuệ Phương

Hoàng Thị Nhung

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2017
544
223
76
22
Vĩnh Phúc
Trường THPT Tam Dương I
Cho 5,22g muối cacbonat tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 sinh ra dung dịch A hỗn hợp khí gồm CO2 và 0,336 lit NO(đktc).
Tìm công thức muối.
Hướng dẫn:
3A2(CO3)n + (14m-2n)HNO3 6A(NO3)m + (2m-2n)NO +3nCO2 + (4m-n)H2O
a
Ta có: a(2A + 60n)=5,22(I)
=0,015(II) Từ (I); (II) ta được A= 116m-146n
n 1 1 2
m 2 3 3
A 86 202 56

Đs:FeCO3
Lần sau gộp 2 bài lại nka,nếu ko sẽ bj mắc lỗi
 
Top Bottom