Hóa 9 [Hóa 9] yêu cầu bảng tính tan của Cu(I)

dangxuanchuon

Học sinh
Thành viên
31 Tháng bảy 2022
107
61
46
Phú Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong sách và trong bảng tan trong bản tuần hoàn mua ở ngoài không đề cập đến muối của Đồng (I) (chỉ có Cu(II))
Ai biết độ tan của các muối Đồng (I) không nói mình
(
CuCl, CuBr, CuI, CuNO3, CuCH3COO, Cu2S, Cu2SO3, Cu2SO4, Cu2CO3, Cu2SiO3, Cu2CrO4, Cu3PO4,...
)
 
Top Bottom