Hóa Hóa 9

Trương Quang Duy

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng bảy 2017
13
0
6
19
Lâm Đồng

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,678
7,748
879
19
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Dùng thí nghiệm nào để có thể phân biệt axit H2SO4 đặc, nóng với axit H2SO4 loãng ? Viết phương trình hóa học ( nếu có ). Cảm ơn các bạn !!! :))
*Axit H2SO4 loãng mang đầy đủ tính chất của một axit :
-Tác dụng với hầu hết kim loại (trừ các kim loại sau H trong dãy điện hóa)
K Na Ba Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb (H) Cu Hg Ag Pt Au
- Tác dụng với oxit bazơ, bazơ.
-Tác dụng với muối tạo ra muối mới +axit mới sao cho pt thỏa mãn 1 trong 2 đk sau:
+ Có kết tủa sinh ra.
+Có khí thoát ra.
*Axit H2SO4 đặc có những tính chất hóa học riêng như sau:
-H2SO4 đặc nguội hok tác dụng với Al, Zn, Fe, Cu (tính hấp phụ)
-H2SO4 đặc, nóng tác dụng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt
*H2SO4 đặc còn tác dụng đc với 1 số chất hữu cơ nữa....cái này học sau
Nguồn:Yahoo
 
Top Bottom