Hóa Nhận biết các chất

Yun KM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
563
697
156
Hà Nội

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
20
Nghệ An
Bài 1 :
Trình bày phương pháp để nhận biết các chất rắn sau : CaO, P2O5, SiO2
Cho nước vào ,
Tan tạo dd trong suốt là P2O5
P2O5 + 3H2O -----> 2H3PO4
Tan tạo dd đục là caO
CaO + H2O -----> Ca(OH)2
Không tan là SiO2
Bài 2 :
Trình bày phương pháp để phân biệt 5 lọ hóa chất bị mất nhãn sau mà chỉ dùng quỳ tím : KOH, HCL, H2SO4, Ba(OH)2, KCl.
Quỳ tím vào các mẫu thử
Chuyển sang màu xanh là KOH, Ba(OH)2 (1)
Chuyển sang màu đỏ là HCl , H2SO4 (2)
khong đổi màu là KCl
Cho (1) vào (2) tạo kết tủa ở (1) là Ba(OH)2 ,(2) H2SO4
Ba(OH)2 + H2SO4 --------> baso4 + 2H2O
 

ohohohohoh

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười 2017
32
14
21
21
Đồng Tháp
1
b1:h2o
b2:quỳ tím
2
b1:quỳ tím
đỏ h2so4 hcl(1)
xanh koh ba(oh)2(2)
ko màu kcl
B2
nhỏ dd ở nhóm 1 vào nhóm 2
cặp tạo kết tủa là h2so4 ba(oh)2
còn lại là koh và hcl
 
Top Bottom