hóa 9

 1. H

  Hóa Hóa học 9

  Cho m (g) hỗn hợp gồm Fe, Cu trong đó Cu chiếm 60%khối lượng , tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí SO2 đktc , dung dịch A và 0,75m (g) kim loại. 1. Tính m. 2. Cô cạn dd A thu được bao nhiêu gam muối khan?
 2. damtx@hocmai.vn

  Hóa ĐỀ THI VÀO 10

  Do thời điềm này nhiều bạn dang ôn thi lớp 10 và cần có nguồn cọ sạt môn Hóa thi vào chuyên Nên anh có chia sẻ các tài liệu môn hóa nằm giúp các bạn học tập tốt hơn Chúc các em có một kì thi thành công
 3. damtx@hocmai.vn

  Hóa ĐỀ TUYỂN SINH CHUYÊN HÓA LỚP 10 CHUYÊN NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG

  Do thời điềm này nhiều bạn dang ôn thi lớp 10 và cần có nguồn cọ sạt môn Hóa thi vào chuyên Nên anh có chia sẻ các tài liệu môn hóa nằm giúp các bạn học tập tốt hơn Chúc các em có một kì thi thành công
 4. damtx@hocmai.vn

  Hóa ĐỀ THI 01 ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN HÓA CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

  - Thời điểm này các bạn lớp 9 chuẩn bị thi lên 10 Nhằm trang bị kiến thức môn hóa để các bạn thi đạt kết quả cao Admin sẽ đăng đề có hướng dẫn giúp các bạn cọ sát để thi đạt kết quả cao nhất
 5. minnyvtpt02

  Hóa CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HOÁ 9 !!!

  Mình sẽ bổ sung thêm nếu các bạn yêu cầu nhé : ®Ò sè 1 Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 3,34 gam hỗn hợp hai muối cabonat kim loại hoá tri II và hoá trị III bằng dung dịch HCl dư ta được dung dịch A và 0,896 lít khí ở đktc. Tính khối lượng muối có trong dung dịch A. Bài 2: Khử m gam hỗn hợp X gồm các...
 6. Tuệ Phương

  Hóa [ HÓA 9 ] Bài tập nâng cao nồng độ dung dịch

  Hòa tan hoàn toàn 8g hỗn hợp Fe và Mg bằng V ml dung dịch H2SO4 loãng 0,1 M ( dư 25% so với lượng cần phản ứng ). Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch A. a. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch A. b. Trộn 300 ml dung dịch KOH 1 M và dung dịch A, sau khi phản ứng...
 7. Nhóc lười A2

  Hóa Hóa hữu cơ 9

 8. Nhóc lười A2

  Hóa 1 kim loại tác dụng với 2 muối

  HElP ME!!!!!!!!!!!
 9. Nhóc lười A2

  Hóa HÓA VÔ CƠ LỚP 9

  Cho a(g) hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4. Phản ứng với dung dịch HNO3 loãng, vừa đủ thu được b(l) khí NO ( sản phẩm khử duy nhất)( ĐKtc). Và dung dịch X chỉ chưa muối Fe(III). Tính khối lượng Fe(NO3)3 trong dung dịch X bằng phương pháp đơn giản nhất
 10. Nhóc lười A2

  Hóa hóa hữu cơ 9

  Thủy phân hoàn toàn 19 g chất hữu cơ A, mạch hở, pứ được với Na thu được m1 g B và m2 g D chứa 2 loại nhóm chức. Đốt cháy m1 g B cần 9,6 g O2 thu được 4,48 lít CO2 và 5,4 gam H2O. Đốt cháy m2 gam D cần 19,2 gam O2 thu được 13,44 lít CO2 và 10,8 gam H2O. Tìm CTPT của A,B,D. Xác định CTCT của A,B,D
 11. vuongthanh6a

  Hóa bài tập về kim loại (hỗn hợp)

  A là hỗn hợp gồm: Ba, Al, Mg lấy m gam A cho tác dụng với nước cho tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít H2 (đktc) lấy m gam A cho vào dd NaOH dư tới khi hết phản ứng thấy thoát ra 6,72 lít H2 (đktc) lấy m gam A hòa tan bằng một lượng vừa đủ dd axit HCl thì thu được một dd và 8,96 lít H2...
 12. vuongthanh6a

  Hóa bài tập tăng giảm khối lượng (khó)

  Cho 80g bột đồng vào 200ml ddAgNO3 sau 1 thời gian phản ứng lọc được dung dịch A và 95,2 g chất rắn B , cho tiếp 80g bột Pb vào dung dịch A , phản ứng xong lọc B tách được dung dịch D chỉ chứa 1 muối duy nhất và 67,05 chất rắn E. Cho 40g bột kim loại R (II) vào 1/10 dung dịch D. Sau phản ứng...
 13. vuongthanh6a

  các loại hợp chất vô cơ

  hỗn hợp X có MgO và CaO , hỗn hợp Y có MgO và CaO. lượng X =lượng Y=9,6g. số gam MgO trong X bằng 1,1,25 số gam MgO trong Y. cho X và Y đều tác dụng với 100ml dd HCl 19,87% (d=1,047 g/ml) thì được dd X' và Y'. Cho X' tác dụng hết với Na2CO3 thì có 1,904 l khí CO2 thoát ra (đktc). a) Tìm % lượng...
 14. vuongthanh6a

  Hóa hóa học 9

  cho dd A chứa 24,4g hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và K2CO3. Cho dd A tác dụng với 33,3g CaCl2 tạo thành 20 g kết tủa và dd B . Tính số gam mỗi kim loại trong dd A;B
 15. Quangdungnx

  Thứ tự phản ứng

  Mọi người cho mình hỏi: Khi cho dung dịch chứa hai Fe2(SO4)2 và FeCl3 vào dung dịch Ba(OH)2 thì phản ứng xảy ra đồng thời hay theo thứ tự.
 16. Nghi098

  Hóa Axit

  Bài 1: Hòa tan 12,4g Natri oxit vào nước ta thu được 200ml dd A có D= 1,01g/ml. a)Tính nồng độ CM của dd A. b)Tính KL dd H2SO4 20%...
Top Bottom