Hóa [Lớp 9] Bài tập

lop8a4

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2017
17
3
21
23
Bà Rịa - Vũng Tàu
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. hòa tan 12.8 SÒ vào 300ml dd NaOH, tính khối lượng muối tạo thành
2. cho 16g Fe2O3 và MgO hòa tan het 300 ml dd HCl, sau phản ứng trung hòa axit dư bằng 50g dd Ca(OH)2 14.8 %. Sau đó đem cô cạn( Đun sôi) ta đc 46.35g muối khan.
a) tính % theo khối lượng oxit ban đầu
b) timh1 Cm dd HCl
3. cho 4.48 lít CO2 (đktc) tác dụng vs 50g dd NaOH 20%. Tính lượng muối tạo thành
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
2. cho 16g Fe2O3 và MgO hòa tan het 300 ml dd HCl, sau phản ứng trung hòa axit dư bằng 50g dd Ca(OH)2 14.8 %. Sau đó đem cô cạn( Đun sôi) ta đc 46.35g muối khan.
a) tính % theo khối lượng oxit ban đầu
b) timh1 Cm dd HCl
Fe2O3+6HCl---->2FeCl3+3H2O
a.............6a.............2a
MgO+2HCl----->MgCl2+H2O
b.............2b..............b
2HCl+Ca(OH)2->CaCl2+2H2O
0,2.........0,1...........0,1
gọi a,b là nFe2O3, CuO
n Ca(OH)2=14,8%*50/74=0,1 mol
co 16g Fe2O3 và MgO
=>160a+40b=16(**)
m muối=46,35 =>325a+95b+0,1*111=46,35(**)

(*),(**)=> a=0,05 mol
b=0,2 mol
=> % khối lượng
+ nHCl=0,05*6+0,2*2+0,1*2=0,9 mol
=>Cm=0,9/0,3=3M
3. cho 4.48 lít CO2 (đktc) tác dụng vs 50g dd NaOH 20%. Tính lượng muối tạo thành
CO2+2NaOH----->Na2CO3+H2O (1)
a...........2a...................a
NaOH+CO2------>NaHCO3 (2)
....b...........b................b
nCO2=0,2 mol'
nNaOH=50*20%/40=0,25 mol
gọi a,b là nCO2 ở (1),(2)
=>a+b=0,2
nNaOH=0,25 mol
=> 2a+b=0,25
=>a=0,05 mol
b=0,15 mol
=> m muối= 0,05*106+0,15*84=17,9g

1. hòa tan 12.8 SÒ vào 300ml dd NaOH, tính khối lượng muối tạo thành
SO2+2NaOH---------> Na2SO3+H2O
0,2...................................0,2
nSO2=12,8/64=0,2 mol
=> nNa2SO3=0,2 mol
=> m muối=0,2*126=25,2g
 
Last edited:

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,096
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
2. cho 16g Fe2O3 và MgO hòa tan het 300 ml dd HCl, sau phản ứng trung hòa axit dư bằng 50g dd Ca(OH)2 14.8 %. Sau đó đem cô cạn( Đun sôi) ta đc 46.35g muối khan.
a) tính % theo khối lượng oxit ban đầu
b) timh1 Cm dd HCl
mCa(OH)2=50.14,8/100=7,4(g)
=>nCa(OH)2=7,4/74=0,1(mol)
pt: Fe2O3 + 6HCl ----> 2FeCl3 + 3H2O (1)
x__________6x______2x
MgO + 2HCl ---> MgCl2 + H2O (2)
y______2y______y
Ca(OH)2 + 2HCl ---> CaCl2 + 2H2O (3)
mCaCl2=0,1.111=11,1(g)
=>muối khan là CaCl2, MgCl2,FeCl2
mMgCl2,FeCl2=46,35-11,1=35,25(g)
Ta có hệ: 160x+40y=16
325x+95y=35,25
Giải hệ đc: x=0,05
y=0,2
=>mFe2O3=0,05.160=8(g)
=>%mFe2O3
=>%mMgO=100%-%mFe2O3
[tex]\sum HCl[/tex] =0,9(mol)
=>CM(HCl)
 

xuanthanhqmp

Giải Ba Mùa hè Hóa học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
1,437
1,112
269
20
Bình Dương
THPT chuyên Hùng Vương
1. hòa tan 12.8 SÒ vào 300ml dd NaOH, tính khối lượng muối tạo thành
2. cho 16g Fe2O3 và MgO hòa tan het 300 ml dd HCl, sau phản ứng trung hòa axit dư bằng 50g dd Ca(OH)2 14.8 %. Sau đó đem cô cạn( Đun sôi) ta đc 46.35g muối khan.
a) tính % theo khối lượng oxit ban đầu
b) timh1 Cm dd HCl
3. cho 4.48 lít CO2 (đktc) tác dụng vs 50g dd NaOH 20%. Tính lượng muối tạo thành
Fe2O3+6HCl->2FeCl3+3H20
x..........6x........2x...
MgO+2HCl->MgCl2+H20
y.........2y.........y
Ca(OH)2+2HCl->CaCl2+2H20
0,1............0,2......0,1
mCa(OH)2=50.14,8/100=7,4g=>nCa(OH)2=0,1mol

325x+95y=46,35-0,1.111
<=>325x+95y=35,25(1)
160x+40y=16(2)
=>x,y
3.
nCO2=4,48/22,4=0,2mol
nNaOH=50.20/100/40=0,25mol
nNaOH/nCO2=0,25/0,2=1,25. Pứ tạo 2 muối
NaOH+CO2->NaHCO3
x...........x........x
2NaOH+CO2->Na2CO3+H20
2y..........y..........y
x+2y=0,25
x+y=0,2
=>x,y,
mmuối=106y+84x=
 
Top Bottom