Toán [ Lớp 8 ] Đại số - Tìm x

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Tìm x:
1. [tex](x + y)^{2} - (1 - x)(1 + y) = 0[/tex]
2. [tex]4^{x} - 12. 2^{x} + 32 = 0[/tex]
r110r110r110
1. Xem lại đề bạn nhé :))
2. $4^x-12.2^x+32=0$
$\Leftrightarrow (2^x)^2-2.2^x.6+36-4=0$
$\Leftrightarrow (2^x-6)^2-4=0$
$\Leftrightarrow (2^x-6-2)(2^x-6+2)=0$
$\Leftrightarrow (2^x-8)(2^x-4)=0$
$\Leftrightarrow \dots$
 
Top Bottom