Toán Định lý Ta-lét. Tam giác đồng dạng và các ứng dụng

Red Rose

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2017
202
79
51
19
Hưng Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

B1: ABCD là tứ giác có các góc B, D vuông. Từ M trên C kẻ MN vuông góc vs BC ; MP vuông góc vs AD( [tex]N\epsilon BC; P\epsilon AD[/tex]).
a, chứng minh:[tex]\frac{MN}{AB}+\frac{MP}{CD}= 1[/tex]
b, Tương tự hóa bài toán ABCD là tứ giác bất kì.
B2: Cho tam giác ABC. Phân giác góc A cắt cạnh BC tại D; phân giác [tex]\widehat{ADB}[/tex] cắt cạnh AB tại F; phân giác [tex]\widehat{ADC}[/tex] cắt cạnh AC tại E. Chứng minh: AF.BD.CE = BF.CD.AE.
B3: Cho hình thang ABCD( AB//CD;CD>AB). Kẻ MN//AB ( [tex]M\epsilon AD, N\epsilon BC[/tex]) và MN chia hình thang thành hai phần có diện tích bằng nhau. Chứng minh hệ thức [tex]AB^{2} + CD^{2}= 2.MN^{2}[/tex]
 
Top Bottom