Nguyễn Phạm Huy Hoàng

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng mười hai 2017
7
6
6
20
Cà Mau
THCS Nguyễn Thiện Thành

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...

Attachments

  • A264E25D-D6A7-4511-A494-8116B51194B0.jpeg
    A264E25D-D6A7-4511-A494-8116B51194B0.jpeg
    308 KB · Đọc: 93

Triêu Dươngg

Cựu Phụ trách nhóm Vật lí
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng một 2016
3,897
1
8,081
939
Yên Bái
THPT Lê Quý Đôn <3
1/ Giải các bất phương trình sau:
a) [tex]m^{2}x+1[tex]< m-x[/tex]
b) [tex]\frac{(x-1)(x-3)}{x^{2}+2x+3}\leq 1[/tex]
c) [tex](x+2)^{2}(x+4)(x-1)\geq 0[/tex]
d) [tex]\frac{x+5}{2005}+\frac{x+10}{2000}\geq \frac{x+15}{1995}+\frac{x+25}{1985}[/tex]

[tex]b,\frac{(x-1)(x-3)}{x^2+2x+3}\leq 1[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x^2-4x+3\leq x^2+2x+3\Leftrightarrow x\geq 0[/tex] quy đồng đc như vậy do [tex]x^2+2x+3=(x+1)^2+2> 0\forall x[/tex]
c, [tex](x+2)^2(x+4)(x-1)\geq 0\Leftrightarrow (x+4)(x-1)\geq 0\Leftrightarrow [\begin{matrix} x\leq -4\\ x\geq 1 \end{matrix}[/tex]
 
Top Bottom