Toán GIẢI PHƯƠNG TRÌNH !

Tú Tí Tỡn ( Vozer)

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
79
57
91
24
điều kiện xác định :
[tex]-x^{2}+2x-1 \geq 0 \Leftrightarrow -(x-1)^{2}\geq 0\Leftrightarrow -(x-1)^{2}=0\Leftrightarrow x=1[/tex]
thay vào pt không thỏa mãn suy ra pt vô nghiệm

EZ game EZ life :))
 
Top Bottom