Tìm tính nhanh

thuyduongc2tv

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tám 2017
983
1,050
189
18
Hà Nội
Trường Trung học cơ sở Trưng Vương
Ta có: 9 * abc = a0bc
9 * (100a + bc) = 1000a + bc
900a + 9bc = 1000a + bc
8bc = 100a
bc = (25/2)a
Vì bc là số tự nhiên có hai chữ số mà phân số 25.2 có mẫu số là 2 nên a là số chẵn suy ra a = 2; 4; 6 vì nếu a là 8 thì bc là số có ba chữ số.
Trường hợp 1: a = 2 suy ra bc = 25/2 * 2 = 25 suy ra b = 2; c = 5
Trường hợp 2: a = 4 suy ra bc = 25/2 * 4 = 50 suy ra b = 5; c = 0
Trường hợp 3: a = 6 suy ra bc = 25/2 * 6 = 75 suy ra b = 7; c = 5
Vậy a = 2 thì b = 2; c = 5
a = 4 thì b = 5; c = 0
a = 6 thì b = 7; c = 5
 
  • Like
Reactions: loloda

ngothutrang1205@gmail.com

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười hai 2017
14
22
21
Ta có: 9 * abc = a0bc
9 * (100a + bc) = 1000a + bc
900a + 9bc = 1000a + bc
8bc = 100a
bc = (25/2)a
Vì bc là số tự nhiên có hai chữ số mà phân số 25.2 có mẫu số là 2 nên a là số chẵn suy ra a = 2; 4; 6 vì nếu a là 8 thì bc là số có ba chữ số.
Trường hợp 1: a = 2 suy ra bc = 25/2 * 2 = 25 suy ra b = 2; c = 5
Trường hợp 2: a = 4 suy ra bc = 25/2 * 4 = 50 suy ra b = 5; c = 0
Trường hợp 3: a = 6 suy ra bc = 25/2 * 6 = 75 suy ra b = 7; c = 5
Vậy a = 2 thì b = 2; c = 5
a = 4 thì b = 5; c = 0
a = 6 thì b = 7; c = 5
chúc bạn học tốt :p:p
 
Top Bottom