Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,437
1,114
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
1/ Tìm chữ số thập phân thứ 2016 của phép chia:
a) 1:49
b) 10:23
[tex]1:49=0,(020408163265306122448979591836734693877551)[/tex]
chu kì có 42 chữ số
[tex]2016\equiv 42(mod42)[/tex]
=> Chữ số thứ 2016 là chữ số thứ 42 trong chu kì
=> Chữ số thứ 2016 là 1
[tex]10:23=0,(4347826086956521739130)[/tex]
chu kì có 22 chữ số
[tex]2016\equiv 14(mod22)[/tex]
=> Chữ số thứ 2016 là chữ số thứ 14 trong chu kì
=> Chữ số thứ 2016 là 5
 
  • Like
Reactions: ngphhg
Top Bottom