nhokcute1002

 1. T

  Hóa Nhận biết

  1/ Các chất có liên kết bi đều làm mất màu brom. Đúng không? 2/ Các chất: ankan, xicloankan(3 và 4 C), ankanđien, ankin, benzen, ankylbenzen, toluen, stiren, ancol, phenol, andehit, xeton. a) Chất nào làm mất màu dung dịch Br2 ? b) Chất nào làm mất màu thuốc tím?
 2. T

  Toán [Lớp 8] Giải phương trình chứ dấu giá trị tuyệt đối

  Giải phương trình sau: |x-3|^2 + |x-4|^3 = 1 @Ann Lee @Nữ Thần Mặt Trăng @huythong1711.hust @nhokcute1002 @thangnguyenst95
 3. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Toán Bất phương trình

  1/ Giải các bất phương trình sau: a) m^{2}x+1< m-x b) \frac{(x-1)(x-3)}{x^{2}+2x+3}\leq 1 c) (x+2)^{2}(x+4)(x-1)\geq 0 d) [tex]\frac{x+5}{2005}+\frac{x+10}{2000}\geq \frac{x+15}{1995}+\frac{x+25}{1985}
 4. thuyduongc2tv

  Toán Giải phương trình

  Mong mn giúp em với
 5. Trang Ran Mori

  Toán Toán 9

  Ai giúp mk vs, dạy mk mấy bài này, mk k hiểu ạ C1: cho các số dương a,b, c thoả mãn a+b+c=1. Cm : căn ( a/ 1-a) + căn ( b/1-b) + căn (c/ 1-c) >2 C2: cho 2 số thực dương a, b và thoả mãn 2a+3b<hoặc = 4 . Tìm GTNN của biểu thức: Q= 2002/a + 2017/b+ 2996a- 5501b C3:Tính giá trị của biểu thức M=...
 6. thuyduongc2tv

  Toán Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

  Cho tam giác ABC (AB<AC), có 3 góc nhọn. Đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh: tam giác AFH ~ tam giác ADB b) Chứng minh: BH.HE = CH.HF c) Chứng minh: tam giác CED ~ tam giác CBA d) Gọi I là trung điểm của BC. Qua H, kẻ đường thẳng vuông góc với...
 7. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  1/ Một công trường sửa đoạn đường như sau: Đội 1 nhận 10m và \frac{1}{10} đoạn còn lại, đội 2 nhận 20m và \frac{1}{10} đoạn còn lại, đội 3 nhận 30m và \frac{1}{10} đoạn còn lại,..., cứ như vậy cho đến đội cuối cùng thì hết quãng đường và phần đất của mỗi đội bằng nhau. Tính số đội tham gia sửa...
 8. Red Rose

  Toán Định lý Ta-lét. Tam giác đồng dạng và các ứng dụng

  B1: ABCD là tứ giác có các góc B, D vuông. Từ M trên C kẻ MN vuông góc vs BC ; MP vuông góc vs AD( N\epsilon BC; P\epsilon AD). a, chứng minh:\frac{MN}{AB}+\frac{MP}{CD}= 1 b, Tương tự hóa bài toán ABCD là tứ giác bất kì. B2: Cho tam giác ABC. Phân giác góc A cắt cạnh BC tại D; phân giác...
 9. Cungancom

  Toán [Toán 8] Cho tam giác ABC cân tại A (góc A<60o ). Trên 1 nửa mặt phẳng bờ AC chứa B kẻ tia Ax sao ch

  Cho tam giác ABC cân tại A (góc A<60° ). Trên 1 nửa mặt phẳng bờ AC chứa B kẻ tia Ax sao cho góc CAx=góc ACB. Gọi E là điểm đối xứng với C qua Ax, BE cắt Ax tại D, CD và CE cắt AB lần lượt tại I và K. a) Chứng minh ACDE là hình thoi. b) Chứng minh AK.BA=BK.AI c) Gọi d là đường thẳng đi qua A...
 10. #TD

  Toán Bài tập Tết

  Nhờ mọi người làm giúp !!! Bài dễ nhưng hoa mắt quá! Tiện thể đối chiếu đáp án luôn...
 11. Dora Dora BlueHappy

  Toán Bài tập hình học

  \Delta ABC cân tại A, AB=15 cm, AH là đường cao, AH=9, (O;R) ngoại tiếp \Delta ABC. Tính r=?
 12. hothanhvinhqd

  Toán toán 9

  1, cho đa thức P(x) = ax^3 + bx^2 + cx+ d với a,b,c,d là các hệ số nguyên . CMR:nếu P (x) chia hết cho 5 với mọi giá trị nguyên của x thì các hệ số a,b,c,d đều chia hết cho 5 2, cho n là số tự nhiên lớn hơn 1 . CMR: n^4+4^n là hợp số 3, cho a,b,c là 3 số dương thỏa mãn điều kiện ...
 13. hothanhvinhqd

  Toán hình học 9

  cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AD , gọi E , F lần lượt là hình chiếu của D trên AB ,AC . O là trung điểm AD . M , N thứ tự là trung điểm của BD , DC . a, cm : tam giác DBO đồng dạng tam giác DAN b, cm : trực tâm H của tam giác AMN là trung điểm OD c, cm : EF^{3}=BE.CF.CB ...
 14. hothanhvinhqd

  Toán hình học 9

  cho hình vuông ABCD , trên BC lấy E , tia AE ắt CD tại K ,đường thẳng qua A và vuông góc AE cắt CD tại I a, CMR : 1/AE^2+1/AK^2 không đổi khi E di chuyển trên BC b, CM : tam giác KCA đồng dạng tam giác KEI c, tìm vị trí của E để IK nhỏ nhất
 15. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn

  toán đại 9

  Câu 1:Cho dãy a1+a2+...+a2006 thỏa mãn :a1+a2+...+a2006=2.CMR:a1^2+a2^2+...+a2006^2\geq \frac{2}{1003} Câu 2:\frac{1}{3}\leq \frac{x^{2}+x+1}{x^{2}-x+1}\leq 3
 16. nhungnt.gdas@nghean.edu.vn

  hình học

  Câu 1 a)cho hình thang ABCDcóc AB//CD, biết AC=10cm,BD=8cm, EF=3cm(E ,F là trung điểm của AB và CD.Tính diện tích hình thang ABCD. b) cho hình vuông ABCD, gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD.DM cắt AN tại H.Tính AH ,MN biết cạnh hình vuông bằng 1. Câu 2: cho hình thoi ABCD...
 17. Dora Dora BlueHappy

  Toán Bài tập Đại số (Chương I)

  Bài 1: Tính: A= \sqrt{4+\sqrt{7}}+ \sqrt{4-\sqrt{7}} D=\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{24}+\sqrt{25}} Bài 2: Phân tích thành tích: A=x\sqrt{x}-3x+2 Bài 3: Rút gọn: A= \frac{(2\sqrt{x}-1)^{2}+(2\sqrt{x}+1)^{2}}{16x^{2}-1} (x\geq 0;x\neq...
 18. thuyduongc2tv

  Toán Phân tích đa thức thành nhân tử (Nâng cao) toán 8

  a) x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x + 1 b) x^8 +14x^4 + 1 c) x^3 +6x^2 + 11x + 6
 19. thuyduongc2tv

  Toán Phân tích đa thức thành nhân tử (Nâng cao)

  1) (x + 2y + 3z)^3 - x^3 - 8y^3 - 27z^3 2) (x - y - z)^3 – x^3 + y^3 + z^3 3) (a - b)^3 – (b - c)^3 + (c - a)^3 (mn gõ tex giúp em nhé)
 20. N

  Toán Giải bài toán bằng máy tính casio

  1/ Tìm chữ số thập phân thứ 2016 của phép chia: a) 1:49 b) 10:23
Top Bottom