nhungnt.gdas@nghean.edu.vn

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng tám 2017
185
299
104
19
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 a)cho hình thang ABCDcóc AB//CD, biết AC=10cm,BD=8cm, EF=3cm(E ,F là trung điểm của AB và CD.Tính diện tích hình thang ABCD.
b) cho hình vuông ABCD, gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD.DM cắt AN tại H.Tính AH ,MN biết cạnh hình vuông bằng 1.
Câu 2: cho hình thoi ABCD có [tex]\widehat{A}[/tex] = 120 độ . tia Ax tạo với tia AB một góc[tex]\widehat{BAx}[/tex] và cắt BC tại M , cắt đường thẳng DC tại N . CMR: [tex]\frac{1}{AM^{2}}+\frac{1}{AN^{2}}=\frac{4}{3AB^{2}}[/tex]
 
  • Like
Reactions: Quân MS
Top Bottom