Toán hình học 9

hothanhvinhqd

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,098
829
214
Nghệ An
trường AOE
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AD , gọi E , F lần lượt là hình chiếu của D trên AB ,AC . O là trung điểm AD . M , N thứ tự là trung điểm của BD , DC .
a, cm : tam giác DBO đồng dạng tam giác DAN
b, cm : trực tâm H của tam giác AMN là trung điểm OD
c, cm : [tex]EF^{3}=BE.CF.CB[/tex] , [tex]\frac{AB^{3}}{AC^{3}}=\frac{BF}{CF}[/tex]
d, khi các đỉnh A , B , C chuyển động thỏa mãn AD=h ( không đổi ) , tính S nhỏ nhất của tam giác AMN
 
Top Bottom