Toán Bài tập Đại số (Chương I)

Dora Dora BlueHappy

Học sinh
Thành viên
19 Tháng ba 2017
58
16
36
20
Lào Cai
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Tính:

A= [tex]\sqrt{4+\sqrt{7}}+ \sqrt{4-\sqrt{7}}[/tex]

D=[tex]\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{24}+\sqrt{25}}[/tex]

Bài 2: Phân tích thành tích:

A=[tex]x\sqrt{x}-3x+2[/tex]

Bài 3: Rút gọn:

A= [tex]\frac{(2\sqrt{x}-1)^{2}+(2\sqrt{x}+1)^{2}}{16x^{2}-1}[/tex] [tex](x\geq 0;x\neq \frac{1}{4})[/tex]

B= [tex]\frac{2}{x-1}.\sqrt{\frac{x^{2}-2x+1}{4x^{2}}}[/tex] [tex]x\geq 0;x\neq 4;x\neq 9[/tex]
 

Bonechimte

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
8 Tháng bảy 2017
2,553
4,752
563
Hà Nội
...
Bài 1: Tính:

A= [tex]\sqrt{4+\sqrt{7}}+ \sqrt{4-\sqrt{7}}[/tex]

D=[tex]\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{24}+\sqrt{25}}[/tex]

Bài 2: Phân tích thành tích:

A=[tex]x\sqrt{x}-3x+2[/tex]

Bài 3: Rút gọn:

A= [tex]\frac{(2\sqrt{x}-1)^{2}+(2\sqrt{x}+1)^{2}}{16x^{2}-1}[/tex] [tex](x\geq 0;x\neq \frac{1}{4})[/tex]

B= [tex]\frac{2}{x-1}.\sqrt{\frac{x^{2}-2x+1}{4x^{2}}}[/tex] [tex]x\geq 0;x\neq 4;x\neq 9[/tex]
1. A bình phương lên
B xét tổng quát [tex]\frac{1}{\sqrt{n}+ \sqrt{n+1}}[/tex]
Tại muộn rồi nên bạn tự xử nhoaaa^^ nếu ko gấp thì để mai nhé:v
 
  • Like
Reactions: Dora Dora BlueHappy

Phác Xán Liệt

Học sinh tiến bộ
Thành viên
7 Tháng chín 2017
523
757
159
Hà Nội
b1 a.[tex]\sqrt{2}D=\sqrt{8+2\sqrt{7}}+\sqrt{8-2\sqrt{7}}[/tex]
<=>[tex]\sqrt{2}D=\sqrt{(1+\sqrt{7})^{2}}+\sqrt{(1-\sqrt{7})^{2}}[/tex]
<=>[tex]\sqrt{2}D=\sqrt{7}+1+\sqrt{7}-1[/tex]
<=>[tex]\sqrt{2}D=2\sqrt{7}[/tex]
<=>D=[tex]\sqrt{14}[/tex]

b.Trục căn thức ở mẫu ta đk
D=[tex]\sqrt{2}-1+\sqrt{3}-\sqrt{2}+......+\sqrt{25}-\sqrt{24}[/tex]
D=-1+[tex]\sqrt{25}[/tex]=4

b2: [tex](\sqrt{x})^{3}-3(\sqrt{x})^{2}+2[/tex]
đặt [tex]\sqrt{x}=t[/tex] ta được :[tex]t^{3}-3t^{2}+2[/tex]
A=[tex]t^{3}-3t^{2}+3t-1-3t+3[/tex]
A=[tex](t-1)^{3}-3(t-1)[/tex]
A=[tex](t-1)(t-2t-2)[/tex]
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: xxsamtrbl
Top Bottom