Toán CHUYÊN ĐỀ: Chứng minh đẳng thức. Tính giá trị của biểu thức

thuyduongc2tv

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tám 2017
983
1,050
189
20
Hà Nội
Trường Trung học cơ sở Trưng Vương
Last edited:
  • Like
Reactions: Ann Lee

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
1, Cho x+y+z = 1
x^2 + y^2 + x^2 = 1
x^3 + y^3 + z^3 = 1
Tính T = x + y^2 + z^3
Có x+y+z=1 [tex]\Rightarrow (x+y+z)^{2}=1\Leftrightarrow x^{2}+y^{2}+z^{2}+2(xy+yz+zx)=1\Leftrightarrow xy+yz+zx=0[/tex]
Có x+y+z=1 $\Rightarrow (x+y+z)^{3}=1$
$\Leftrightarrow (x+y)^{3}+z^{3}+3z(x+y)(x+y+z)=1$
$\Leftrightarrow (x+y)^{3}+z^{3}+3z(x+y)=1$
$\Leftrightarrow x^{3}+y^{3}+3xy(x+y)+z^{3}+3z(x+y)=1$
$\Leftrightarrow 1+3xy(1-z)+3(xz+yz)=1$
$\Leftrightarrow 1-3xyz+3(xy+yz+zx)=1$
$\Leftrightarrow 1-3xyz=1$
$\Leftrightarrow xyz=0$ (*)
Có xy+yz+zx=0 [tex]\Rightarrow (xy+yz+zx)^{2}=0\Leftrightarrow (xy)^{2}+(yz)^{2}+(zx)^{2}+2xyz(x+y+z)=0\Leftrightarrow (xy)^{2}+(yz)^{2}+(zx)^{2}=0[/tex]
Mà $(xy)^{2}+(yz)^{2}+(zx)^{2}>0$ với mọi x,y,z => xy=yz=zx=0 (**)
Từ (*) và (**) => 2 trong 3 số x,y,z =0 và số còn lại =1 vì x+y+z=1
=> T=1
 
Top Bottom