hóa 10

 1. trương hàn ft triệu lệ dĩnh

  Hóa giai bài toán bằng pt hóa học

  mọi người giúp e nhé cho hỗn hợp X gồm (fe cu ) cho m (g) X tác dụng dd h2so4 loãng dư . sau phản ứng thu dc 2,24 (l) khí dkct mặt khắc cho m (g) hôn hơp trên tác dụng với dd h2so4 98 % đặc nóng dư. sau phản ứng thu đc 10,08 (l) so2 đktc và dd A a/ tính m = ? và kl ddh2so4 đặc nóng đã dùng...
 2. Minhchau.135

  Hóa [Hóa 10] - Bài tập

  Hòa tan 27,6g muối R2CO3 vào một lượng dung dịch HCl 2M thu được 29,8g muối. Xác định tên R và thể tích dung dịch HCl đã dùng.
 3. Minhchau.135

  Hóa Xác định tên kim loại R

  Hòa tan 16 g oxit của kim loại R hóa trị III cần dùng 109,5 g dung dịch HCl 20%. Xác định tên kim loại. (Cách làm + Giải thích) Làm sao để xác định được chất tan (khối lượng chất tan) và dung dịch (khối lượng dung dịch) trong một phương trình hóa học?
 4. Mochii

  Hóa [Lớp 10] Clo

  Trả lời câu hỏi: 1.Có thể đổi 2 bình nước được không??? 2.Dùng bông tẩm trên bình khí ^{Cl}2 để làm gì???
 5. Minhchau.135

  Hóa Cách tính số kg của các chất

  KMnO4 (nitrat kali): 74,64% C (bột carbon): 13,51% S (lưu huỳnh): 11,85% Giải sử cần trộn 1kg hỗn hợp, tìm số kg của KMnO4, C, S.
 6. hunghoaink@gmail.com

  Hóa [Hóa 10] Bài toán Halogen

  cho Br2 dư qua 41,45 gam hỗn hợp A gồm NaCl, NaBr,NaI, thu được 36,75 gam hỗn hợp muối B , tiếp tục cho Cl2 dư qua B thu được 23,4 gam hỗn hợp muối C. tính % khối lượng muối NaBr trong A Các bạn giải giúp mình nhé!! Cảm ơn nhiều lắm:c30c29
 7. T

  Hóa Bảo toàn e|phản ứng oxi hóa khử nhiều giai đoạn

  nhiệt phân hoàn toàn m gam KClO3 với xúc tác MnO2 lượng khí thoát ra oxi hóa 1,26m gam hỗn hợp fe và cu thu được hỗn hợp x gồm các oxit. cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch Y là 0,896 lít NO(sản phẩm khử duy nhất) cô cạn dung dịch Y thu được 175,76 gam muối khan, giá...
 8. Minhchau.135

  Hóa [Lớp 10] Bài tập

  Xác định tên nguyên tố R trong các trường hợp sau: a) Ion R²⁺ có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. b) Ion R⁻ có tổng số hạt là 53, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17.
 9. hunghoaink@gmail.com

  Hóa Phân biệt các chất bằng phương pháp hóa học

  Bột KNO3, NaCl, BaSO4, ZnCO3. Phân biệt giúp em đi, có sử dụng H20 nhé! Em chỉ thắc mắc là tại sao Ba tan trong gốc OH mà cô lại phân nó vào ko tan ý ạ?
 10. hunghoaink@gmail.com

  Hóa [Lớp 10] Phân biệt các chất

  Bột KNO3, NaCl, BaSO4, ZnCO3 Cô em hướng dẫn b1 là cho tác dụng với H20. Nhưng BaSO4 tác dụng với H20 thì ra Ba (OH)2 tan. Vậy sao cô em lại phân BaSO4 và ZnCO3 là ko tan ạ???? Em lên mạng tìm thì cũng thấy bài giải giống cô
 11. Minhchau.135

  Hóa HÓA 10 - BÀI TẬP

  Phương pháp giải dạng bài tập: - Tìm nguyên tố theo công thức Oxit, hợp chất với Hiđro. - Tìm kim loại dựa vào phản ứng với H2O, HCl. Giúp em với mai em kiểm tra 1 tiết rồi.
 12. Minhchau.135

  Hóa HÓA 10 - Làm thế nào để nhận biết Bazơ, Axit mạnh yếu?

  Mọi người giúp em với. Làm để nhận biết được: + Bazơ mạnh (kiềm), Bazơ yếu, Hiđroxit lưỡng tính. + Axit yếu, Axit trung bình, Axit mạnh, Axit rất mạnh. Cho ví dụ luôn thì càng tốt. Em xin cảm ơn
 13. hongtham002

  Hóa Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  nguyên tố X thuộc nhóm VIA, Nguyên tử của nó có tổng số hạt p,n,e là 24 a, xác định nguyên tố X, viết cấu hình electron nguyên tử của X b, Y là nguyên tố mà nguyên tử của nó kém nguyên tử X 2 proton. Xác định Y c, X và Y kết hợp với nhau tạo ra hợp chất Z. Trong đó X chiếm 4 phần và Y...
 14. Minhchau.135

  Hóa Bài tập Hóa 10

  Bài 1: Biết 1 mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 55,85 gam, một nguyên tử sắt có 26 electron. Số hạt electron có trong 2,7925 gam sắt là bao nhiêu? Bài 2: Nguyên tử khối trung bình của Bo là 10,81. Bo gồm 2 đồng vị 10 và 11. Phần trăm khối lượng của đồng vị 11 trong axit H3BO3 là bao nhiêu...
 15. Hồ Trung Công

  Hóa 11 Sự điện ly

  Cho m (g) Zn, S, FeS2 tác dụng với HNO3 thu được V(l) khí No Sản phẩm khử duy nhất và 2 muối sunfat trung hòa. Cho NaOH dư vào 2 muối sunfat thì thu được kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 32g chất rắn. a, Tính m và V b, Tính khối lượng mNaOH để có khối lượng kết tủa lớn nhất
 16. Minhchau.135

  Hóa Hóa 10 - Bài Tập

  P + N + E = 82 (P + N) - E = 30 a) Tìm số Proton và số khối. b) Viết kí hiệu của nguyên tử.
 17. Yuuta Akayami

  Hóa Đồng vị

  Có 3 đồng vị X, đồng vị 1 có số p bằng số n, đồng vị 2 có số n hơn đồng vị 3 là 1. Tìm số khối mỗi đồng vị
 18. hunghoaink@gmail.com

  Hóa [Lớp 10] Bài tập hóa nâng co

  1. Một nguyên tố X ở nhóm VII A. Oxit cao nhất của X có phân tử lượng bằng 183đvc. a. Xác định nguyên tử lượng và tên của 2. R là 1 nguyên tố có hóa trị cao nhất đối với oxi là 6. Khi R kết hợp với oxi tạo thành oxit cao nhất (A) . Cho biết trong oxit (A) thì % oxit nhiều hơn % R là 20% a. Xác...
 19. Lâm hà Phương Nguyên

  Hóa Bài Toán hạt

  Phân tử XY2 có tổng số hạt Là 114. Trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số hạt mang điện trong nguyên tử X bằng 35,5% số hạt mang điện trong phân tử Y. Xác định X và Y? Và cân bằng phương trình. XY2 + O2 dư ---> ?
 20. La Nhã

  Hóa [hóa 10] Phuong pháp bảo toàn nguyên tố

  1.cho 4,48l khí CO ở đktc, từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hidro bằng 20. công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích khi CO2 trong hỗn hợp khí sau phảm ứng lần lượt là:
Top Bottom