hóa 10

 1. bachthaingoc

  Hóa Bài tập kim loại

  Bài 1: Cho 15,6g hỗn hợp 2 KL là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc thu được 17,92 lít khí (đktc). a. Viết các PTHH đã xảy ra. b. Tính khối lượng mỗi KL trong hỗn hợp ban đầu. c. Tính thể tích dd H2SO4 1,5M đã tham gia các phản ứng. Bài 2: Để hòa tan hoàn...
 2. huonghg123

  Hóa Hóa 10

  Cho cấu hình e sau 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 cấu hình trên là cấu hình cảu hạt(nguyên tử, ion) nào gọi A là một đơn chất có tính oxi hóa mạnh tạo ra là các nguyên tố tương ứng trên - Viết PTPƯ trên của A với Ca(OH)2 ( dung dịch và bột) và dd Na2SO3 - viết 6 PT tạo ra HCl từ A - nêu phương pháp hóa...
 3. huonghg123

  Hóa 10

  1.Hợp chất X được tạo thành từ các ion đều có cấu hình electron : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Trong 1 phân tử X có tổng số hạt p,n,e bằng 164. a. xác định X b.Hòa tan chất X ở trên vào nước được dung dịch A làm quì tím hóa xanh. Xác định công thức đúng của X và viết PTHH của các phản ứng xẩy ra khi cho...
Top Bottom