hóa 10

 1. S

  Hóa Hóa 11

  hòa tan a gam hỗn hợp X gồm Al và Mg với HNO3 đặc nguội dư thu được 0.336l NO2 ở 0 độ 2atm. cũng a gam hỗn hợp trên cho tác dụng với HNO3 loãng dư thu được 0,168l NOở 0 độ 4 amt. xác địnnh a
 2. damtx@hocmai.vn

  Hóa NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

  Lý Thuyết tổng quan về chương NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCNGUYÊN Có hướng dẫn giải mà lưu ý nhưng sai lầm của các các bạn >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao...
 3. T

  Hóa Nguyên tố hóa học

  Chọn 1 nguyên tố sao cho hợp logic để điền vào dấu hỏi chấm \large O \rightarrow Ne \rightarrow S \rightarrow Ar \rightarrow Ca \rightarrow Cr \rightarrow ? \rightarrow
 4. Ngọc Nhi

  Hóa [Lớp 10] Lưu huỳnh

  1) X là hợp chất tạo bởi lưu huỳnh và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 12g X trong dd H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được dd A và 16,8 l khí B duy nhất (đktc). Cho dd NaOH dư vào A thì thấy tạo 10,7 g kết tủa. Xác định công thức của X. 2) Cho metyl isopropyl xeton pứ với đietyl cacbonat trong môi...
 5. damtx@hocmai.vn

  Hóa Các Công Thứ Giải Nhanh Trắc Nghiệm Hóa Học

  CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC >> Nếu không xem được Các bạn hãy tải về tại đây << Hãy chia sẻ nếu thấy hữu ích cho bạn bè bạn nhé. Cảm ơn bạn! Xem thêm: Phần 1: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần 2: Những Câu Vận Dụng Cao Vô Cơ và Hữu cơ Phần 3: Những câu vận dụng cao Vô Cơ Phần...
 6. H

  Hóa [Lớp 10] Bài toán [tex]H_{2}S[/tex] tác dụng với [tex]NaOH[/tex] dạng ngược

  Hấp thụ hoàn toàn 0.14 mol H2S vào dd chứa a gam NaOH được dung dịch A, cô cạn dung dịch A được m gam chất rắn. Tính giá trị cảu a trong trường hợp: a.10.92 g chất rắn b.10.04 gam chất rắn c.14.92 g chất rắn Mọi người giúp mình với
 7. damtx@hocmai.vn

  Hóa ĐỀ THI VÀO 10

  Do thời điềm này nhiều bạn dang ôn thi lớp 10 và cần có nguồn cọ sạt môn Hóa thi vào chuyên Nên anh có chia sẻ các tài liệu môn hóa nằm giúp các bạn học tập tốt hơn Chúc các em có một kì thi thành công
 8. damtx@hocmai.vn

  Hóa ĐỀ TUYỂN SINH CHUYÊN HÓA LỚP 10 CHUYÊN NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG

  Do thời điềm này nhiều bạn dang ôn thi lớp 10 và cần có nguồn cọ sạt môn Hóa thi vào chuyên Nên anh có chia sẻ các tài liệu môn hóa nằm giúp các bạn học tập tốt hơn Chúc các em có một kì thi thành công
 9. damtx@hocmai.vn

  Hóa ĐỀ THI 01 ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN HÓA CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

  - Thời điểm này các bạn lớp 9 chuẩn bị thi lên 10 Nhằm trang bị kiến thức môn hóa để các bạn thi đạt kết quả cao Admin sẽ đăng đề có hướng dẫn giúp các bạn cọ sát để thi đạt kết quả cao nhất
 10. H

  Hóa hỗn hợp KL tác dụng với axit

  Hòa tan hoàn toàn 60g hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit clohidric 0.5M thu được dung dịch A và 33.6l khí thoát ra (đktc). a) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X b) Tính khối lượng muối thu được c)Tính thể tích dung dịch axit clohidric đã dùng, biết lượng...
 11. nttllinh

  Giải bài toán tính số gam và nồng độ phần trăm

  Hòa tan hỗn hợp Y gồm K và K2CO3 bằng 250g dd HCl (vừa đủ), được dd A và 0,448l CO2 (đktc). Cô cạn dd A ta được 3.3525g muối khan. Tính số gam mỗi chất trong hỗ hợp Y và nồng độ phần trăm dd HCl ban đầu
 12. huonghg123

  Hóa Hóa 10 nâng cao

  khi cho a gam dung dịch H2SO4 nồng độ C% tác dụng với lượng dư hỗn hợp Na-Mg thì lượng H2 thoát ra bằng 4,5% lượng dung dịch axit đã dùng. Tính C% dung dịch H2SO4
 13. huonghg123

  Hóa Bài tập

  hòa tan hoàn toàn 3,04g hỗn hợp gồm FeO và Fe3O4 vào dd H2SO4 loãng dư thu được dd A dd A làm mất màu vừa hết 15,8g KMnO4 . Tỷ lệ % về số mol FeO và Fe3O4 a. 30% và 70% b. 20% và 80% c. 50% và 50% d. 10% và 90%
 14. huonghg123

  Hóa Nồng độ phần trăm

  Khi cho a gam dung dịch H2SO4 nồng độ C% tacsd ụng với lượng dư hỗn hợp Na, Mg thì khối lượng khí H2 (khí duy nhất) thoát ra bằng 4,5% khối lượng dung dịch axit dã dùng. Tính C% của dung dịch H2SO4
 15. huonghg123

  Hóa bài tập fe và fes

  Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp A gồm Fe và FeS tác dụng với m gam dung dịch H2SO4 loãng 5% thì thu được m gam muối và 0,3 mol hỗn hợp khí B Tính % khối lượng các chất trong A Tính m gam muối Tính m gam dung dịch H2SO4 5% ban đầu ( biết dung dư 20% so với thực tế)
 16. huonghg123

  Hóa 9 Bảo toàn e

  Cho hỗn hợp gồm 0,03 mol Al, 0,02 mol Cu và 0,02 mol Zn tác dụng với hỗn hợp 2 axit H2SO4 và HNO3, sau phản ứng thu được 4,76 gam hỗn hợp khí SO2 và NO2 có thể tích là 1,792 lít (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) và m gam muối (không có muối amoni). Tính m.
 17. huonghg123

  Hóa Hóa 10 nâng cao

  Cho MnO2 dư tác dụng với 2 lít dung dịch HCl 0,4M. Lượng Cl2 sinh ra có đủ oxi hóa hoàn toàn 2,87gam hỗn hợp Al,Fe không? Tính khối lượng muối sinh ra?
 18. huonghg123

  Hóa Hóa 10 nâng cao

  Trộn 5lít H2 và 22,4lít Cl2 trong một bình kín rồi phơi ngoài ánh sáng đến khi phản ứng hoàn toàn. Hòa tan hết hỗn hợp trong bình sau phản ứng với nước thu được V1 lít (dung dịch A). Trộn V1 lít dd HCl (dd B) thu được 2lít ddC. Một hỗn hợp gồm hai KL X,Y thuộc 2 chu kì liên tiếp của phân nhóm...
 19. huonghg123

  Hóa Hóa 10 nâng cao

  trộn 5l h2 và 22,4l cl2 trong một bình kín rồi phơi ngoài ánh sáng đến khi phản ứng hoàn toàn. Hòa tan hết hỗn hợp trong bình sau phản ứng với nước thu được V1 l (dung dịch A). Tộn V1 l dd HCl (dd B) thu được 2l ddC. Một hỗn hợp gồm hai kl X,Y thuộc 2 chu kì liên tiếp của phân nhóm chính nhóm 2...
 20. huonghg123

  Hóa Tổng hợp

  Cho 3 nguyên tố X, Y ,Z ở nhiệt độ thường đơn chất của X và Y là những chất rắn (đơn nguyên tử) còn của Z là chất khí .Đun nóng 57g hỗn hợp 3 chất trên trong một bình kín chúng tác dụng vừa đủ với nhau tạo ra 2 chất khí XZ2 , YZ2 và một chất lỏng XY2 .Tổng thể tích của 2 chất khí thu được là...
Top Bottom