chaugiang81

 1. Băng Trần

  Hóa 10 Hoá học 10

  Nguyên tử X có điện tích dương là 6,408.10^-19C, số hạt không mang điện ít hơn số hạt mang điện là 3 hạt. Viết kia hiệu ngtử của nguyên tố X. Nguyên tử Y có tổng các hạt là 58 và có số khối nhỏ hơn 40. Viết kí hiệu ngtử Y.
 2. Cyclones

  Hóa 11 hóa

 3. Mint Suby

  Hóa Bà tập về este-chất béo

  Bài 1: Este X tạo bởi Glixerol và ba ax hữu cơ CnH2n+1COOH, CmH2m+1COOH, CxH2x+1COOH. Trộn a gam X với t hỗn hợp Y gồm 3 ax hữu cơ trên thu được b gam hh Z. Nếu cho b g Z tác dụng với NaOH dư ( H=80%) thu được 1,84g Glixeron. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn b g Z thu được V l CO2 và 7,2g H2O...
 4. Mint Suby

  Hóa Bài tập hóa 9 khó

  Bài 1: Hỗn hợp X gồm 2 axit : A no, 2 chức,mạch hở và B không no, một nối đôi, đơn chức , mạch hở. Số n tử C trong ax này gấp đôi ax kia.Đốt cháy hoàn toàn 5,08g X thu được 0,21 mol CO2. Để trung hòa 5,08g X cần dùng 350ml dd NaOH 0,2M. Tìm CTCT của A,B và số mol Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,10...
 5. ĐT.ChâuGiang

  Toán [Lớp 8] Tìm giá trị nhỏ nhất

  cho hai số thực x,y thỏa mãn x+y lớn hơn hoặc bằng 10 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: P=2x+y+\frac{30}{x}+\frac{5}{y}
 6. ĐT.ChâuGiang

  Toán [Lớp 8] Giải phương trình

  tìm x, y thỏa mãn:\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{2xy}=\frac{1}{2} #Ann: Bạn có viết thiếu đề không vậy @@ Thường thì đề như này sẽ yêu cầu tìm x,y thuộc N hoặc thuộc Z. Chứ tìm x,y thuộc R thì với mỗi giá trị của x ta nhất định sẽ tìm được giá trị của y tương ứng
 7. NHOR

  Hóa Hình như là tăng giảm khối lượng

  mọi người giúp em bài này nhé! :) :) Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0.1M, sau một thời gian thu được 3.84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3.895 gam hỗn hợp kim loại...
 8. NHOR

  Hóa [Lớp 9] Xác định A1,,,,A10 và viết phương trình

  (1) A1 + NaOH = A2 +A3 ..............(2) A3+A4 = A5+NaOH (3) A3 + A6 = A7 + NaCl ...............(4) A7 + A4 = A5 + NaOH + H2O (5) A1 + A6 = A8 + NaCl ...............(6) A9 + O2 = A8 + H2O (7) A8 + Na = A1 + A10 ................(8) A10 + O2 = H2O có p.t nào mà sp có cả NaOH + H2O vậy ? mk làm mãi...
 9. NHOR

  Hóa [Lớp 9] Tách chất

  1. Trình bày phương pháp hóa học viết phương trình phản ứng loại tạp chất ra khỏi các hỗn hợp khí a/ Loại HCl ra khỏi hỗn hợp HCl và H2S b/ Loại SO2 ra khỏi hợp chất của SO2 và CO2 c/ Loại HCl ra khỏi hỗn hợp HCl và CH4 d/ Loại hơi H2O ra khỏi hỗn hợp hơi H2O và O2...
 10. Mint Suby

  Hóa [Lớp 11] Bài tập về ankin nâng cao

  Bài 1:Cho 4,96g hh gồm Ca,CaC2 tác dụng hết với H2O dư thu được 2,24 l khí X. a)Tính % CaC2 trong hỗn hợp ban đầu b)Đun nóng hỗn hợp X có chất xúc tác thích hợp,sau một thời gian thu được hh Y.Chia Y thành 2 phần bằng nhau: P1:Cho đi qua bình đựng dd Br2 dư còn lại 0.448l hỗn hợp Z có tỉ khối so...
 11. ĐT.ChâuGiang

  ăn trứng nhiều có lợi hay hại cho sức khỏe

  ăn trứng nhiều có lợi hay hại cho sức khỏe? nên ăn bao nhiêu quả một ngày?
 12. Mint Suby

  Hóa [lớp 9]Bài tập về ankan và anken

  Bài 1: Dẫn 8,96l hỗn hợp X gồm 1 ankan và 2 anken đồng đẳng liên tiếp vào bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 9,8g và có 4,48l khí thoát ra.Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 8,96l hỗn hợp X rồi cho sản phẩm đi qua Ca(OH)2 dư thấy có 90g kết tủa. a.xác định CTPT b.Nếu đốt cháy...
 13. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  cho Ba vào 200 gam dd ZnSO4 19,32% thu được dd A có khối lượng giảm đi 37,92 gam so với dd ZnSO4 ban đầu. Tính nồng độ % chất tan trong ddA.
 14. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  hỗn hợp A có khối lượng 8,14g gồm CuO, FexOy, Al2O3. Cho H2 dư đi qua hỗn hợp trên ở nhiệt độ cao đến pư hoàn toàn hấp thụ hoàn toàn hơi nước sinh ra vào 100 g dd H2SO4 98% thu được dd H2SO4 06,609%. Mặt khác hỗn hợp A ở trên phản ứng vừa đủ với 170 ml dd H2SO4 1M thu được dd B. Cho dd B pư vs...
 15. Trần Đăng Nhất

  Sinh [Sinh 8] Hệ bài tiết

  Bài tiết là gì? Các cơ quan nào tham gia bài tiết? @congchuatuyet204 @Akabane Yuii @Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo) @chaugiang81 @Dotiendo @Ngọc Đạt @Trai Họ Nguyễn @Beo1206 Giúp em!!!
 16. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  Trong một bình kín dung tích không đổi chứa a mol O2 và 2a mol SO2 ở 100 độ C, 10 atm(có xúc tác V2O5). Nung nóng bình ở nhiệt độ cao một thời gian sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu áp suất trong bình lúc này là P atm. Thiết lập biểu thức tính P và biểu thức tính tỉ khối (d) so với H2 của hỗn...
 17. Gà Con Nhỏ

  Hóa Hidro cacbon

  1. Đốt cháy hoàn toàn hh M gồm 2 hidro cacbon X,Y có V=6,72l ( đktc) thu 8,96l CO2 và 9g H2O Xd CTPT của X,Y 2. Đốt cháy hoàn toàn hh M gồm 1anken và 1 ankan cần vừa đủ 14l o2 ( đktc) . Sp cháy cho hấp thụ hết vào 250 ml dd Ba(OH)2 1M thu 29,55g kết tủa và 1dd có m giảm a g so vs dd Ba(OH)2 ban...
 18. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Hóa [Lớp 8] Hiện tượng hóa học

  1/ Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào là hiện tượng hóa học: a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc ( lưu huỳnh đioxit ) b) Thủy tinh nóng chảy thổi thành bình cầu c) Hòa cục muối với nước ta được dung dịch nước muối d) Sắt nóng chảy rèn thành dao e) Sắt bị oxi hóa...
 19. Phạm Lê Thùy Linh

  Hóa Hóa 9

  Mong mọi người tham khảo bài này giúp mình! Hòa tan hoàn toàn 4.62 g hỗn hợp A gồm K, Ba, K2O, BaO vào nước thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và dung dịch B, trong đó có chứa 2,24 g KOH và a(g) Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch B, kết thúc phản ứng thu được m g kết...
 20. trucuyen123@gmail.com

  Hóa hóa 9

  Một hợp chất có công thức M_{2}X, trong đó M chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử M có tổng số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử M_{2}X là 30. a/...
Top Bottom