tiểu thiên sứ

 1. Băng Trần

  Hóa 10 Hoá 10

  Một nguyên tố R có 2 đồng vị mà số nguyên tử tỉ lệ nhau là 45:455. Tổng số hạt của đồng vị I là 32, nhiều hơn tổng số hạt của đồng vị II là 2 nơtron. Tìm nguyên tử khối trung bình của R
 2. Sơn billion dollars

  Hóa 11 bảo toàn liên kết pi

  Cho m gram hỗn hợp X gồm but-1-in, eten, hidro và buta-1,3- ddien. Đốt cháy hoàn toàn m gram trên thu được 3,175m(g) CO2. Mặt khác cho 0,24 mol hỗn hợp X trên tác dụng với Br2 dư trong CCl4 thì có b(g) Br2 pứ. tìm b
 3. Mint Suby

  Hóa Bà tập về este-chất béo

  Bài 1: Este X tạo bởi Glixerol và ba ax hữu cơ CnH2n+1COOH, CmH2m+1COOH, CxH2x+1COOH. Trộn a gam X với t hỗn hợp Y gồm 3 ax hữu cơ trên thu được b gam hh Z. Nếu cho b g Z tác dụng với NaOH dư ( H=80%) thu được 1,84g Glixeron. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn b g Z thu được V l CO2 và 7,2g H2O...
 4. NHOR

  Hóa Hình như là tăng giảm khối lượng

  mọi người giúp em bài này nhé! :) :) Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0.1M, sau một thời gian thu được 3.84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3.895 gam hỗn hợp kim loại...
 5. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa Chuyên khó

  Cho 30,3 gam hỗn hợp X gồm Al, Al4C3,Ca, CaC2 vào nước dư sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu đc dd X và hỗn hợp khí Z. Cho từ từ 800 ml dd HCl1M vào Y, sau khí các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu đc m gam kết tủa T. Đốt cháy hoàn toàn Z trong O2 dư thu đc 8,96 lít CO2 và 18,9 gam H2O a...
 6. NHOR

  Hóa [Lớp 9] Xác định A1,,,,A10 và viết phương trình

  (1) A1 + NaOH = A2 +A3 ..............(2) A3+A4 = A5+NaOH (3) A3 + A6 = A7 + NaCl ...............(4) A7 + A4 = A5 + NaOH + H2O (5) A1 + A6 = A8 + NaCl ...............(6) A9 + O2 = A8 + H2O (7) A8 + Na = A1 + A10 ................(8) A10 + O2 = H2O có p.t nào mà sp có cả NaOH + H2O vậy ? mk làm mãi...
 7. NHOR

  Hóa [Lớp 9] Tách chất

  1. Trình bày phương pháp hóa học viết phương trình phản ứng loại tạp chất ra khỏi các hỗn hợp khí a/ Loại HCl ra khỏi hỗn hợp HCl và H2S b/ Loại SO2 ra khỏi hợp chất của SO2 và CO2 c/ Loại HCl ra khỏi hỗn hợp HCl và CH4 d/ Loại hơi H2O ra khỏi hỗn hợp hơi H2O và O2...
 8. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  1.Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít hỗn hợp khí X gồm C2H6, C2H4, H2 thì thu đc 9 gam H2O. Hỏi hỗn hợp khí X nặng hay nhẹ hơn CH4? Giải thích? 2. hỗn hợp bột A gồm Fe, RO,R( trong đó R là Kim loại có hóa trị cao nhất là II hidroxit của R không lưỡng tính). Chia 57,6 gam hỗn hợp A thành 2 phần bằng nhau...
 9. Mint Suby

  Hóa [Lớp 11] Bài tập về ankin nâng cao

  Bài 1:Cho 4,96g hh gồm Ca,CaC2 tác dụng hết với H2O dư thu được 2,24 l khí X. a)Tính % CaC2 trong hỗn hợp ban đầu b)Đun nóng hỗn hợp X có chất xúc tác thích hợp,sau một thời gian thu được hh Y.Chia Y thành 2 phần bằng nhau: P1:Cho đi qua bình đựng dd Br2 dư còn lại 0.448l hỗn hợp Z có tỉ khối so...
 10. Uy123

  Toán BPT

  Lớp 10 loại co6si ngược dấu ạ
 11. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9]

  Nhiệt phân m gam C4H10 trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp X gồm CH4, C2H4, C2H6, C3H6. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X đi qua dd Brom dư sau khi pư kết thúc thì chỉ có V(l) hỗn hợp khí Y gồm CH4, C2H6 thoát ra đồng thời khối lượng dd Brom tăng 9,8 gam. Đốt cháy hết V(l) Y rồi hấp thụ toàn...
 12. Mint Suby

  Hóa [lớp 9]Bài tập về ankan và anken

  Bài 1: Dẫn 8,96l hỗn hợp X gồm 1 ankan và 2 anken đồng đẳng liên tiếp vào bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 9,8g và có 4,48l khí thoát ra.Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 8,96l hỗn hợp X rồi cho sản phẩm đi qua Ca(OH)2 dư thấy có 90g kết tủa. a.xác định CTPT b.Nếu đốt cháy...
 13. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9]

  Hấp thụ hoàn toàn 6,72l khí CO2 đktc vào 200 ml dd hỗ hợp NaOH aM và Ca(OH)2 bM thu đc 8 g kết tủa và dd X chỉ chứa 21,12 gam muối a. Tính gt a b b. Cho từ từ 200 ml dd HCl 1 M vào dd X thu đc V lít khí CO2. Tính V c. Cho từ từ dd X vaò 225 ml dd HCl 1M thu đc V1 l khí CO2. Tính V1
 14. Tree B

  Văn Tự nghĩ Đề NLXH về hiện tượng đời sống

  Bài văn số 5 hay 6 gì đó đầu học kì 2 là nghị luận về 1 hiện tượng đời sống, cô giáo cho bọn mình tự chọn đề tài để viết. Mình có chủ đề mình thích là về việc đọc sách hiệu quả rồi nhưng mình thấy mình không hợp ý cô lắm. Nên mình quyết định chọn một chủ đêf nào thực tế hơn, nhưng mình không hay...
 15. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  Hòa tan hết m gam CaO vào nước thu được dd A. Chia dd A thành 2 phần bằng nhau. a. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2(đktc) vào phần 1 thu đc 5 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hoàn toàn 2V lít khí CO2 vào phần 1 thì thu đc 6g kết tủa. Tính V và m b. Nếu hòa tan hoàn toàn 11,24 gam MgCO3 và BaCO3( có thành...
 16. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  cho Ba vào 200 gam dd ZnSO4 19,32% thu được dd A có khối lượng giảm đi 37,92 gam so với dd ZnSO4 ban đầu. Tính nồng độ % chất tan trong ddA.
 17. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  hỗn hợp A có khối lượng 8,14g gồm CuO, FexOy, Al2O3. Cho H2 dư đi qua hỗn hợp trên ở nhiệt độ cao đến pư hoàn toàn hấp thụ hoàn toàn hơi nước sinh ra vào 100 g dd H2SO4 98% thu được dd H2SO4 06,609%. Mặt khác hỗn hợp A ở trên phản ứng vừa đủ với 170 ml dd H2SO4 1M thu được dd B. Cho dd B pư vs...
 18. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  Ba chất khí X, Y,Z đều có tỉ khối so với H2 bằng 22 và mỗi phân tử được tạo thành từ 2 nguyên tố hóa học. Phân tử chất Y cũng như phân tử chất Z đều có 3 nguyên tử.Y tác dụng được với kiềm, X và Z không có phản ứng với kiềm. X tác dụng với ôxi khi đốt nóng sinh ra Y và một chất khác một lượng...
 19. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa [Lớp 9] HSG

  Trong một bình kín dung tích không đổi chứa a mol O2 và 2a mol SO2 ở 100 độ C, 10 atm(có xúc tác V2O5). Nung nóng bình ở nhiệt độ cao một thời gian sau đó đưa bình về nhiệt độ ban đầu áp suất trong bình lúc này là P atm. Thiết lập biểu thức tính P và biểu thức tính tỉ khối (d) so với H2 của hỗn...
 20. Junly Hoàng EXO-L

  Hóa HSG Hóa 9 khó

  có G lít hỗ hợp A gồm CH4 và H2. Thêm vào đó một lượng O2 dư đc hỗn hợp B. Bật tia lửa điện đốt cháy hoàn toàn CH4, H2 và ngưng tụ hơi nước được hỗn hợp khí C. Thể tích của C giảm so với B là 1,625G l( thể tích các khí đo ở một điều kiện). Tính thành phần % các khí trong hỗn hợp A theo thể tích.
Top Bottom