chi254

 1. Thiên An - 2009

  Toán 8 tìm x

  Giải PT : (x+3)^2*(x^2 +6*x+1) = 9
 2. S

  Toán 10 Tìm min

  Bài 1: Cho 2 điểm A,B thuộc đường tròn tâm I bán kính là R= 6 sao cho góc AIB=60 độ. M thuộc đường tròn tâm I bán kính R1=3. Khi A,B,M thay đổi hãy tìm GTNN của biểu thức P=MA+2MB Mọi người giải giúp em câu này với ạ! Em cảm ơn :3 P/s: Mọi người giải rõ chỗ dấu bằng hộ e với ạ !
 3. S

  Toán 10 Tìm giá trị của số thực dương m

  Mọi người giúp em câu này với ạ,em cần gấp! Em cảm ơn
 4. S

  Toán 10 BPT bậc nhất hai ẩn

  Bài 1: a, Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình x+y-3<0 b, Tìm điều kiện của m và n để mọi điểm thuộc đường thẳng (d') : (m^2-2)x - y +m+n=0 đều là nghiệm của bất phương trình trên Bài 2:Cho bất phương trình x-2y+4m>0 a, Tuỳ theo giá trị của tham số m, hãy biểu diễn tập nghiệm...
 5. bubu_nak

  Vật lí Cách đọc số chỉ ampe kế

  Giúp mình biết cách đọc số chỉ của ampe kế với. Mai kiểm tra rồi.
 6. huyhiệu2k5

  Toán 8 BÀI TẬP TOÁN HÌNH

  cho hình bình hành ABCD ,A bằng 60 độ ,AD bằng 2AB . Gọi M là trung điểm của AD ,N là trung điểm của BC từ C kẻ đường thẳng vuông góc vs MN tại E cắt AB ở E . a, cm MNCD là hình gì ? b, E là trung điểm của CF . c, AMCE là tam giác đều . d, ba điểm F , N , D thẳng hàng .
 7. huyhiệu2k5

  Toán 8 Cho hình vuông ABCD , O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD qua O kẻ các đường thẳng vuông góc...

  Cho hình vuông ABCD , O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD qua O kẻ các đường thẳng vuông góc với AB , BC , DẠ tại E , G , H , F . Chứng minh: a, ba điểm O , E , F thẳng hàng . b, ba điểm G ,O,H thẳng hàng . c, tứ giác EGFH là hình bình vuông .
 8. machung25112003

  Toán [lớp 9] Bài tập

  Giúp em câu b
 9. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Toán Bất phương trình

  1/ Giải các bất phương trình sau: a) m^{2}x+1< m-x b) \frac{(x-1)(x-3)}{x^{2}+2x+3}\leq 1 c) (x+2)^{2}(x+4)(x-1)\geq 0 d) [tex]\frac{x+5}{2005}+\frac{x+10}{2000}\geq \frac{x+15}{1995}+\frac{x+25}{1985}
 10. Nguyễn Phạm Huy Hoàng

  Toán Giải bài toán bằng cách lập phương trình

  1/ Một công trường sửa đoạn đường như sau: Đội 1 nhận 10m và \frac{1}{10} đoạn còn lại, đội 2 nhận 20m và \frac{1}{10} đoạn còn lại, đội 3 nhận 30m và \frac{1}{10} đoạn còn lại,..., cứ như vậy cho đến đội cuối cùng thì hết quãng đường và phần đất của mỗi đội bằng nhau. Tính số đội tham gia sửa...
 11. Red Rose

  Toán Định lý Ta-lét. Tam giác đồng dạng và các ứng dụng

  B1: ABCD là tứ giác có các góc B, D vuông. Từ M trên C kẻ MN vuông góc vs BC ; MP vuông góc vs AD( N\epsilon BC; P\epsilon AD). a, chứng minh:\frac{MN}{AB}+\frac{MP}{CD}= 1 b, Tương tự hóa bài toán ABCD là tứ giác bất kì. B2: Cho tam giác ABC. Phân giác góc A cắt cạnh BC tại D; phân giác...
 12. machung25112003

  Toán [LỚP 9] Bài tập về HPT và PT

  giải HPT và PT sau: a. \left\{\begin{matrix} \frac{3}{x-2}+\frac{2}{y+1}=\frac{17}{5} & \\ \frac{2x-2}{x-2}+\frac{y+2}{y-1}=\frac{26}{5} & \end{matrix}\right. b. x^{2}+\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-3}=5x c. (\sqrt{x+2}-1)^{2}=3x-8\sqrt{x+2}+11 d. \sqrt{x^{2}-x-2}+\sqrt{x^{2}-7x+14}=2
 13. Dora Dora BlueHappy

  Toán Đường tròn

  Cho bài tập ( Mong mọi người giải giúp phần b, phần a thì cho mh gợi ý thôi cũng được (〃 ̄ω ̄〃)ゞ Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB=2R. Gọi M là một điểm thay đổi trên tiếp tuyến Bx của (O). Nối AM cắt (O) tại N. Gọi I là trung điểm của AN. a, CMR: tam giác AIO đồng dạng với BNM; OBM đồng dạng...
 14. Dora Dora BlueHappy

  Toán Hỗ trợ bài tập liên quan tới nửa đường tròn

  M.n cho e hỏi là đối với câu yêu cầu tìm vị trí của một điểm trên một tia tiếp tuyến để diện tích của một tam giác có giá trị lớn nhất thì làm thế nào ạ?
 15. Uy123

  Toán BPT

  Lớp 10 loại co6si ngược dấu ạ
 16. thuyduongc2tv

  Toán [Lớp 8] Tỉ số diện tích

  1, Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD. CMR: S MNP = 1/4 S ABCD 2, Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh BC = 10cm. Đường cao AH. Kẻ HE, HD lần lượt vuông góc với AB, AC. Tính giá trị lớn nhất của S ADHE. Mong mn giúp em vs mai em hok rồi
 17. lethikhuyentp2003@gmail.com

  Toán Phương trình bậc hai

  Giả sử phương trình bậc hai a^2x+bx+c=0 có hai nghiệm thuộc đoạn [0;…;1] . Xác định a, b, c để biểu thức P=\frac{(a-b)(2a-c)}{a(a-b+c)} đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất
 18. lethikhuyentp2003@gmail.com

  Toán Hàm số

  Các bạn giúp mình bài 5
 19. ĐT.ChâuGiang

  toán hình

  Cho tam giác vuông tại A có AB = 5cm; AC = 7cm. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E, tia phân giác của góc C cắt AB tại F. Goi O là giao điểm của BE và CF. a) Tính độ dài các đoạn thẳng BE và CF. b) Tính khoảng cách từ điểm O đến các cạnh của tam giác ABC. c) Tính khoảng cách từ điểm O đến...
 20. thuyduongc2tv

  Toán CHUYÊN ĐỀ: Hệ phương trình

  Giải hệ phương trình 1, xy - x - y = -1 x^2 + 3xy - y^2 = 3 2, xy + x - y = 7 xy(x - y) = 6
Top Bottom