☺ Thảo luận ☺ sinh 94 ☺

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi toi0bix, 22 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 91,793

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. sao vk giải bài tập nhanh vậy?
  có bí kíp gì chăng?o?
  chỉ ck với
  chẳng hiểu sao ck giải bài tập lúc nào cũng cực kỳ máy móc hok thể nhanh như vk được =((
  chẳng ai bắt cứ cứ toàn tóm tắt đề
  rùi chăm chú vào từng chữ
  --->> mất thời gian mà lại loạn dòng suy nghĩ @-)
  vk chỉ ck bí kíp đi ;)
   
 2. [TEX]N(Aa)=3000; N(Bb)=1500[/TEX]
  Các gen (alen) trội trong 2 cặp gen đó đều có 20% Adenin, mỗi gen (alen) lặn của cả hai cặp gen đều có số lượng từng loại nu bằng nhau
  \Rightarrowsố lượng từng loại nu của tinh trùng Ab là:

  [TEX]A=T=3000.20%+1500.25%=975[/TEX]

  [TEX]G=X=3000.30%+1500.25%=1275[/TEX]

  @ ck eck: nắm vững lí thuyết sẽ làm rất nhanh ;)
   
 3. Tiếp tục nào ;)

  Một gen ở sinh vật nhân chuẩn có khối lượng phân tử 72.104 đvc. Hiệu số về số loại G với nucleotit trong gen bằng 380 . Trên mạch gốc của gen có T= 120 nu , trên mạch bổ sung có X=320 nu . Tìm :
  a) số lượng nuclleotit mỗi loại trên gen và trên từng mạch đơn của gen ?
  b) số lượng nucleotit mỗi loại mà moi trường cần cung cấp để tạo ra 1 mARN?
  c) số lượng axit amin cần cung cấp để tạo ra 1 protein ? biết rằng số lượng ribonucleotit của các đoạn intron chiếm 1/4 tổng số ribonucleotit trong phân rử ARN chưa trưởng thành .
   
 4. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Tổng số liên kết giữa đường và axit được hình thành trong các gen con được tạo ra từ gen 1 và gen 2 sau 6 lần nhân đôi bằng nhau là 383744. Biết gen 1 có khối lượng là 540000 đvC. Chiều dài gen 2 tính bằng nanomet là:
  A.3060 B306 C2040 D204

  Sau 3 đợt tự sao của 1 gen đã có 10906 liên kết photphođieste được hình thành qua quá trình đó và các gen con tạo ra chứa 16256 liên kết hidro. Số lượng từng loại nu của gen là
  A.A=T=308,G=X=472
  B.A=T=310,G=X=470
  C.A=T=472,G=X=308
  D.A=T=470,G=X=310
   
 5. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX]N = \frac{72.10^4}{300} = 2400[/TEX]
  [TEX]\left{ G- A = 380 \\ 2(G+A) = 2400 \right. \Leftrightarrow \left{ A = T = 410 \\ G= X = 790[/TEX]
  Trên mạch gốc có:
  [TEX]\left{ T_g = 120 \\ G_g = 320 \\ X_g = 790 - 320 = 470 \\ A_g = 410 - 120 = 290 [/TEX]
  ..
  [TEX]rU = A_g = 290 \\ rA = T_g = 120 \\ rG = X_g = 470 \\ r_X= G_g = 320[/TEX]
  [​IMG]
   
 6. [TEX]N1=1800[/TEX]
  Sau 6 lần nhân đôi, gen 1 hình thành: [TEX](N1-2)(2^6-1)=113274[/TEX]

  \Rightarrowgen 2 hình thnàh: [TEX]383744-113274=270470[/TEX]

  \Rightarrow[TEX](N2-2).(2^6-1)=270470[/TEX]\Rightarrow[TEX]N2-2=[/TEX] lẻ rùi anh ơi :-SS
  [TEX](N-2)(2^3-1)=10906[/TEX]\Rightarrow[TEX]N=1560[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}& 2A+2G=1560 & \\ & 2A+3G=\frac{16256}{2^3}=2032 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}& A=T=308 & \\ & G=X=472& \end{matrix}\right.[/TEX]
   
 7. duynhan1

  duynhan1 Guest

  [TEX](N_1-2) + (N_2-2) = \frac{383744}{2^6-1} = [/TEX] lẻ rồi
  [TEX]N = \frac{10906}{2^3-1} + 2 = 1560 [/TEX]
  [TEX]\left{2(A+G) = 1560 \\ 2 A + 3G = \frac{16256}{2^3} \right. \\ \Leftrightarrow \left{ A = T = 30 8 \\ G = X = 472 \right. \to A[/TEX]
   
 8. @ triaiai: anh xem lại đề bài 1 nhá, em và anh duynhan đều làm ra kq lẻ ;))
  Típ típ:x:

  Hai gen kế tiếp nhau tạo thành một phân tử AND của E.coli , gen A mã hóa được một phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin . Phân tử ARN sinh ra từ gen này có tỉ lệ các loại ribonucleotit A:U:G:X lần lượt phân chia theo tỉ lệ 1:2:3:4 . Gen B có chiều dài 5100A0 , có hiệu số A với một loại nucleotit khác bằng 20% . Phân tử ARN sinh ra từ gen B có A= 150N, G=240N .
  a) tìm số lượng từng loại nucleotit của đoạn phân tử AND đó?
  b) Số lượng ribonucleotit từng loại tên cả hai phân tử ARN ?
  c) Số lượng axit amin có trong cả hai phân tử protein hoàn chỉnh.
  d) Số lượng mỗi loại ribonucleotit trên các đối mã di truyền tham gia tổng hợp nên hai phân tử protein , biết rằng mã kết thúc UAG
   
 9. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Xét gen A:
  mARN sinh ra từ gen A có (298+2).3 = 900 ribonucleotit
  [TEX]rA,\ rU,\ rG,\ rX[/TEX] lần lượt là 90, 180, 270, 360.
  [TEX]A=T =270 \\ G = X = 630[/TEX]
  Xét gen B:
  [TEX]N = 3000 \\ \Rightarrow \left{ 2 (A+G) = 3000 \\ A - G = \frac15 . 3000 \right. \\ \Leftrightarrow \left{ A=T = 1050 \\ G = X = 450[/TEX]

  Gen A đã tính.
  Phân tử ARN tạo từ gen B có:
  rA= 150, rG=240
  [TEX]rU= A - rA = 1050 - 150 = 900 \\ rX =G-rG = 210 [/TEX]
  Protein từ gen A : 298 ( đề cho)
  Protein từ gen B : [TEX]\frac{N}{6} - 2 = 498[/TEX]
  Làm cái gen B thôi còn cái kia như nhau >"<
  [TEX]rA = rU - 1 = 899 \\ rU=rA - 1 = 149 \\ rX = rG - 1 = 239 \\ rG = rX = 210[/TEX]
  :-s
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2011
 10. Tiếp ( anh duynhan hết nói em post tranh bài vs anh nhá ;)))
  [​IMG]
   
 11. triaiai

  triaiai Guest

  Tiếp nè

  Một gen chỉ huy tổng hợp chuỗi polipeptit thì môi trường nội bào cung cấp 225 axit amin các loại. Phân tử m ARN được tổng hợp từ gen trên có r A=100 ,r U=125. Gen này bị đột biến dẫn tới hậu quả tổng số nu trong gen không thay đổi nhưng tỷ lệ T:X =59,57%
  a. Hỏi số lượng nu mỗi loại của gen sau đột biến thay đổi như thế nào so với trước đột biến
  b. Gen sau đột biến tự nhân đôi 4 lần. Xác định tổng số mạch đơn được tạo ra từ nu tự do của môi trường nội bào
   
 12. duynhan1

  duynhan1 Guest

  Trước đột biến:
  [TEX]rN = (225 + 1) 3 = 678[/TEX]
  [TEX]A= T = rA + rU = 225[/TEX]
  [TEX]G=X= 678 - 225 = 453[/TEX]
  Sau đột biến:
  [TEX]A = T =\frac{ 678 . 0,5957}{1+ 0,5957} = 253 \\ G = X = 678 - 253 = 425 [/TEX]
  b. :-? [TEX]2.(2^4 - 1) = 30 [/TEX]
   
 13. [TEX]N=1356[/TEX]

  Trước đb:[TEX]A=T=225[/TEX]

  [TEX]G=X=453[/TEX]

  Sau đb, số nu ko đổi => đb thay thế. Gọi x là số cặp A-T thay = G-X

  \Rightarrow[TEX]\frac{T-x}{X+x}=\frac{225-x}{453+x}\approx 0,5957[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]x \approx -28[/TEX]

  Vậy thay 28 cặp G-X bằng A-T ( đáp án to quá :-SS kệ nó :) )
   
 14. cauti1112

  cauti1112 Guest

  3 tế bào sinh dưỡng của loài, tb 1, tb 2, tb 3, các tế bào đều củng nguyên phân trong 30h, số tế bào sinh ra từ tế bào 1 bằng số NST đơn trong NST lưỡng bội của 1 loài, các tế bào thuộc tế bào 3 có 16 NST đơn. Tổng số tb con được tạo ra có 112 NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi.
  a. Xđ bộ NST lưỡng bội của loài
  b. so sánh tốc độ phân bào của 3 tế bào
  c. Tgian cần thiết cho 1 chu kì đối với mỗi tế bào .

  P/s: đây là BT nguyên phân, ai biết thì giúp dùm mình hen............................TKs................:) :) :)
   
  Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2011
 15. duynhan1

  duynhan1 Guest

   
 16. Gọ a,b, c làn lượt là số lần NP của TB 1,2,3
  số tế bào sinh ra từ tế bào 1 bằng số NST đơn trong NST lưỡng bội của 1 loài\Rightarrow[TEX]2^a=2n[/TEX](1)
  các tế bào thuộc tế bào 3 có 16 NST đơn \Rightarrow[TEX]2n.2^c=16[/TEX] (2)

  Tổng số tb con được tạo ra có 112 NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi.

  \Rightarrow[TEX]2n.(2^a+2^b+2^c)=2n.2^a+2n.2^b+2n.2^c=112[/TEX](3)

  Thay (1) và (2 ) vào (3) đ]cj:[TEX](2n)^2+2n.2^b+16=112[/TEX]\Leftrightarrow[TEX](2n)^2+2n.2^b-96=0[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]2n=\frac{-2b^2+\sqrt{4b^2+384}}{2}[/TEX] hoặc[TEX]2n=\frac{-2b^2-\sqrt{4b^2+384}}{2}[/TEX]

  thiếu đề rùi bạn ơi :-SS
   
 17. camnhungle19

  camnhungle19 Guest

  Phần trên tương tự như của canhcut. Thêm cái điều kiện của a,b,c >0 và a,b,c là số nguyên

  \Rightarrow Từ (2) ta sẽ có: c= 1 \Rightarrow n=4
  Thay lần lượt các giá trị vào (1), và (3): ta tìm được : a= 3, b= 2

  Nếu c= 2,3 thay vào (1), (3) ta ko tìm đc giá trị nào của a,b thích hợp

  Và tiếp tục các câu sau ;) . Đơn giản rồi ;)
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2011
 18. Thay đổi không khí nhé cả nhà:

  Một gen sao mã mã đã cần môi trường nội bào chung cấp 1840 rN . Phân tử protein hoàn chỉnh do gen tổng hợp có số liên kết peptit nằm trong khoảng từ 197 đến 497.
  a) Tính số liên rN mỗi loại trong phân tử mARN tương ứng ? Biết rằng tỷ lệ các loại rNu môi trương nội bào cung cấp cho quá trình sao mã của gen là Am: Um: Gm: Xm =1:2:3:4
  b) Tổng số liên kết hydro bị phá vỡ khi gen sao mã?
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2011
 19. số liên kết peptit 197 đến 497 là sao nhỉ
  nói xem tí nữa nào cachcut
  tui hok hỉu chỗ đó :S
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2011
 20. Có nghĩa là số lk peptit nằm trong khoảng từ 197 đến 497;)) edit lại đề rùi đấy :), sr cả nhà :x
   
  Last edited by a moderator: 9 Tháng chín 2011
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->