☺ Thảo luận ☺ sinh 94 ☺

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi toi0bix, 22 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 94,013

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. toi0bix

  toi0bix Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Các bạn tham gia thảo luận các chuyên đề tại topic này . Có thể thảo luận dưới hình thức trắc nghiệm, như vậy càng tốt .

  Chuyên đề I : Bài toán cấu trúc ADN

  Chuyên đề II : Bài toán cơ chế tự nhân đôi của ADN

  Chuyên đề III : Bài toán cấu trúc ARN

  Chuyên đề IV : Phiên mã , dịch mã

  Chuyên đề V : Nguyên phân

  Chuyên đề VI : Giảm phân - thụ tinh

  Chuyên đề VII : Đột biến gen

  Chuyên đề VIII: Đột biến NST

  Chuyên đề IX: Quy luật và hiện tượng di truyền

  Chuyên đề X : Di truyền học quần thể và tiến hóa


  Bạn nào không hiểu chỗ nào post hỏi tại topic này.
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2012
 2. toi0bix

  toi0bix Guest

  Chú ý bắt đầu thảo luận bài tập từ 28-7
   
 3. toi0bix

  toi0bix Guest

  Mọi người khởi động với 1 số câu trắc nghiệm liên quan đến chuyên đề nhé ^^

  Câu 1 : Trên một mạch của gen có chứa 150 A và 120 T. Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại X. Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng :

  A. 990 B. 1020 C. 1080 D. 1120

  Câu 2 : Gen có số cặp A – T bằng 2/3 số cặp G – X và có tổng số liên kết phôtphođieste giữa đường với axit photphoric là 4798. Khối lượng của gen và số liên kết hiđrô của gen bằng :

  A. 720000đ.v.c và 3120 liên kết B. 720000 đ.v.c và 2880 liên kết.

  C. 900000 đ.v.c và 3600 liên kết D. 900000 đ.v.c và 3750 liên kết.

  Câu 3 :Một gen có chiều dài 214,2 namômet. Kết luận nào sau đây không đúng về gen nói trên ?

  A. Gen chứa 1260 nuclêôtit B. Số liên kết phốtphođieste của gen bằng 2418

  B. Gen có tổng số 63 vòng xoắn C. Khối lượng của gen bằng 378000 đơn vị cacbon.
   
 4. sot40doc

  sot40doc Guest

  câu 1
  / 1 mạch có 150 A và 120 T => / gen có 120 + 150 = 270 A , T
  %X = %G = 20%=> %A = %T = 30%
  => tổng số nu là 270 / 30% = 900 nu
  => số X = G = ( 900 - 540 )/2 = 180 nu
  => số H = 2A + 3X = 2.270 + 180.3 = 1000
   
 5. Câu 1: Giả sử mạch đầu bài cho là mạch 1
  [TEX]A=T=A_1+T_1=270 =50%-20%=30%[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]G=X=180 nu[/TEX] (nhân chéo)
  \Rightarrow [TEX]H=2A+3G=1080[/TEX] \Rightarrow Đáp án [TEX]C[/TEX]

  Câu 3: [TEX]L=214,2 nm = 2142 A^o[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]N=\frac{L.2}{3,4}=1260 nu[/TEX]
  \Rightarrow Số vòng xoắn[TEX]=\frac{N}{20}=63[/TEX]
  \Rightarrow Khối lượng [TEX]M=N.300=378000 [/TEX] đvC

  \Rightarrow Đáp án [TEX]B[/TEX]


  Câu 2: Làm giống bạn Phương:D

  P/S: - Quang Anh bấm máy tính sai:D
  - Phương: Tuy công thức [TEX]H=N+X[/TEX] cũng đúng, nhưng trình bày vậy nhiều người nhìn vào sẽ thấy khó hiểu:D
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2011
 6. xlovemathx

  xlovemathx Guest

  Câu 3 b
  ( Đúng ko nhỉ , ra số lớn hơn :D )
  .....................................................................
   
 7. Tiếp nào cả nhà:x

  Câu 1: Một gen có số nu loại [TEX]X=525 nu[/TEX] chiếm [TEX]35%[/TEX] tổng số nu của gen
  a. Số liên kết hóa trị và số liên kết H của gen là:
  [TEX]A. 2998 ; 2025\\B. 1498 ; 2025\\C. 1499 ; 2025\\D. 1498 ; 1500[/TEX]

  b. Số liên kết hóa trị giữa đường và ax trong gen là:
  [TEX]A. 2998\\B. 749\\C. 1498\\D. 2999[/TEX]

  c. Số chu kì xoắn của gen là?
  [TEX]A. 75\\B. 150\\C. 60\\D. 200[/TEX]


  Câu 2: Đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các đơn phân là [TEX]3'ATTGXTAXGTXAAGX 5'.[/TEX] Số liên kết photphodiestecos trong đoạn mạch này là
  [TEX]A. 60\\B. 29\\C. 58\\D. 30[/TEX]

  Câu 3: Một gen có [TEX]P=9.10^5[/TEX] đvC, có [TEX]3600[/TEX] liên kết [TEX]H[/TEX]
  a. Số loại nu từng loại của gen?
  [TEX]A. A=T=600 nu ; G=X=900 nu\\B. A=T=900 nu ; G=X=600 nu\\C. A=T=G=X=750 nu\\D. A=T=850 nu ; G=X=650 nu[/TEX]

  b. % từng loại nu của gen
  [TEX]A. A=T=20% ; G=X=30%\\B. A=T=30% ; G=X=20%\\C. A=T=G=X=25%\\D. A=T=40% ; G=X=10%[/TEX]
   
 8. Câu 1: N= X : 0.35 = 1500.
  a.Số liên kết hóa trị là 2.N -2 =2998 => A
  b. Số liên kết đó = số liên kết hóa trị = 2998 =>A.
  c. Số chu kì xoắn = n/20 = 75 =>A
  Câu 2: liên kết photphodieste là tên khác của lk hóa trị => B.29
  Câu 3:a.N= 3000. => G=600 => B ( Vì số lk H = N+G)
  b.từ câu A tính ra A=T=30% => đáp án
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2011
 9. nhoc_bi96

  nhoc_bi96 Guest

  Câu 3: Một gen có P=9.10^5 đvC, có 3600 liên kết H


  a/ P=9.10^5 dvC
  => N = 3000 nu

  => 2A + 2G = 3000 (1)
  Mặt khác: 2A + 3G = 3600

  => A = T = 900

  G= X = 600

  Chọn B

  b/ %A = %T = 900/ 3000 . 100% = 30%
  %G = %X = 50% - 30% = 20%

  Chọn B
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2011
 10. vukieunga

  vukieunga Guest

  cho m hỏi co phai dáp an như thế này k
  1.a-A.b-A.c-a
  2.m k rõ lắm hjhj
  3.a-B.b-B
  ak giải thích cho m câu 2 với.m k hiểu câu đó lắm hj.sao các b ra vậy
   
 11. vukieunga

  vukieunga Guest

  moi người ơi cho m hỏi bài này với;
  1 doạn gen có chiều dài la 4630.8A gồm 2 gen cấu trúc.gen 1 có tổng nu nhìu hơn gên 2 là 300, có lk H=1815.gen 2 co số lk H ít hơn gen 1 là 402.
  a.tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nu trên gen
  b.gen 1 co khối lượng hơn gen 2 la bn
   
  Last edited by a moderator: 30 Tháng bảy 2011
 12. nhymkonbmt

  nhymkonbmt Guest


  Đề bài này làm sao á!!!
  trong 1 đoạn gen lại có 2 gen là sao???
   
 13. 1/ [TEX]N(2gen)=2724[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]N(gen1)=1512[/TEX];[TEX]N(gen2)=1212[/TEX]
  a/ gen 1:
  [TEX]\left\{\begin{matrix}& 2A+2G=1512 & \\ & 2A+3G=1815 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}& A=T=453 & \\ &G=X=303 & \end{matrix}\right.[/TEX]
  % tự tính
  gen 2:
  [TEX]\left\{\begin{matrix}& 2A+2G=1212 & \\ & 2A+3G=1815-402=1413 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}& A=T=405 & \\ &G=X=201 & \end{matrix}\right.[/TEX]
  Rtr lệ % tự tính
  b/ gen 1 co khối lượng hơn gen 2 [TEX]300.300=90000[/TEX] (đvC)
   
 14. 1/a/ [TEX]N=525:35%=1500[/TEX]; [TEX]A=T=225[/TEX]

  \RightarrowSố liên kết hóa trị:[TEX]2N-2=2998[/TEX]

  số liên kết H của gen :[TEX]2A+3G=2025[/TEX]
  b/ 2998
  c. Số chu kì xoắn của gen[TEX]\frac{1500}{20}=75[/TEX]
  đoạn mạch có:

  [TEX]N=15[/TEX]\Rightarrow[TEX]2N-2=28[/TEX] :-?

  câu này là thế nào ấy nhỉ :? nếu đề là
  "Số liên kết photphodiestecos trong đoạn gen" thì đáp án là [TEX]2N-2=2.30-2=58[/TEX]:D

  a/ [TEX]\left\{\begin{matrix} & 2A+2G=\frac{9.10^5}{300}=3000& \\ & 2A+3G=3600& \end{matrix}\right.[/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix} &A=T=900 & \\ & G=X=600 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  b/ [TEX]\left\{\begin{matrix} &A=T=900 & \\ & G=X=600 & \end{matrix}\right.[/TEX]
  \Rightarrow[TEX]A=T=30%[/TEX]

  [TEX]G=X=20%[/TEX]
   
 15. toi0bix

  toi0bix Guest

  Mọi người ai mà ko hiểu chỗ nào thì hỏi ngay nhé ^^ các bạn sẽ giúp đỡ nhau trong học tập ;)
   
 16. mấy bài này cũng dễ mak pan lập hệ phương trình là ok zui,phần gen này chỉ có ít công thức thui,hoc tốt panj na
   
 17. triaiai

  triaiai Guest

  Bài tập trắc nghiệm ADN

  Bài số 1: Ở sinh vật nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11. Gen này có số nu của đoạn intron dài nhất là 825 cặp. Khối lượng ptử m ARN được tổng hợp từ các đoạn exon 1 và exon 3 là:
  A.135000ĐVC B.225000ĐVC.. C273600ĐVC D.450000ĐVC

  Bài số 2: Ở sinh vật nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11. Gen này có số nu của đoạn intron 1 là 450. Số lk hóa trị trên1 mạch của gen:
  A2699.. B.2698 C.1699 D.5398

  Bài số 3: Ở sinh vật nhân thực xét 1 gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11 . Gen này có chiều dài 1836nm. Khối lượng ptử của đoạn exon 2 là:
  A.135000ĐVC B.675000ĐVC C273600ĐVC D.450000ĐVC..

  Bài số 4: Có 8 gen đều tự nhân đôi 3 lần tổng hợp các gen con. Mỗi gen phiên mã 3 lần.Có bao nhiêu mạch poliribonucleotit mới lấy từ môi trường nội bào
  A.64.. B.72 C.128 D192


  * Thân mời các bạn tham gia chuyên đề HOÁN VỊ GEN tại đây:

  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=150814


  * BÀI TẬP SINH HỌC NÂNG CAO:


  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=163972


  * Chuyên đề : Bài tập Di truyền học QUẦN THỂ , tại đây:

  http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?p=1629317#post1629317
   
  Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2011
 18. gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11 và có số nu của đoạn intron dài nhất là 825 cặp
  \Rightarrowsố nu của các đoạn exon và intron xen kẽ nhau lần lượt là:
  75:225:375:525:675:825
  \RightarrowKhối lượng ptử m ARN được tổng hợp từ các đoạn exon 1 và exon 3 là:
  [TEX](75+675).300=225000[/TEX]

  gen gồm các đoạn exon và intron xen kẽ nhau theo tỉ lệ :1:3:5:7:9:11và có số nu của đoạn intron 1 là 450
  \Rightarrowsố nu của các đoạn exon và intron xen kẽ nhau lần lượt là::
  150:450:750:1050:1350:1650
  \Rightarrow[TEX]N=150+450+750+1050+1350+1650=5400[/TEX]
  \RightarrowSố lk hóa trị trên1 mạch của gen:
  [TEX]\frac{N}{2}-1=2700-1=2699[/TEX]
  [TEX]N=10800[/TEX]
  \Rightarrows số nu của các đoạn exon và intron xen kẽ nhau lần lượt là:
  300:900:1500:2100:2700:3300
  \RightarrowKhối lượng ptử của đoạn exon 2 là:[TEX]1500.300=450000[/TEX]
  Số mạch poliribonucleotit mới lấy từ môi trường nội bào khi 8.2^3=64 gen phiên mã 3 lần :64.3=192
   
 19. Để thay đổi không khí, mình sẽ "thử" làm một lần, hy vọng rằng kết quả thu được sẽ tốt tốt một chút:D

  Đó là, tối thứ 7 này, vào lúc 8h sẽ post bài tập, mọi người cùng nhau thảo luận nhé:x

  Thứ nhất là để ôn lại kiến thức, bài tập về các dạng. Đương nhiên là sẽ làm từ dễ đến khó;) Không hiểu gì mọi người cứ post ngay tại topic này, mọi người sẽ giúp nhiệt tình mà, đúng hem?

  Thứ 2;)) Nếu trả lời đúng, các bạn sẽ được...nhận thanks miễn phí. Và nếu có thể, thì box mình sẽ...tặng cho một món quà;)) Đương nhiên là về tinh thần thôi=)) Nhưng cũng rất thú vị đúng không


  P/S: Đúng 8h tối thứ 7 tuần này, sẽ bắt đầu buổi đầu tiên, hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người, để mình_một trong những mod của box Sinh_hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
   
 20. a)Gen B và b dài bằng nhau nhân dối tạo ra tổng số gen =20 gen con .Biết số lần nhân đôi của gen B nhiều hơn b .Tìm số lần nhân đôi mỗi gen .
  b) Gen B có tỉ lệ T/X =9/11 .Trong quá trình nhân đôi có 22950 liên kết hidro bị phá vỡ .Tính số Nu mỗi loại
  c)Gen b tổng hợp mẢN có 151 U và 155X mạch gốc b có 20% T .Tính số nu mỗi loại của gen b
  d) Cho rằng 1 trong 2 gen nói trên dc tạo ra do đột biến điểm của gen còn lại xác định dạng đột biến đó .
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->