☺ Thảo luận ☺ sinh 94 ☺

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi toi0bix, 22 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 91,792

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Một gen có chiều dài 408nm.Khi gen phiên mã đòi hỏi mt tế bào cc 4800 rinu tự do.Trong quá trình giải mã trên mỗi m ARN có 5 riboxôm trượt qua không lặp lại.Số phân tử nước tạo ra trong quá trình tổng hợp prôtêin là:
  A7960 <= B.3975 C.7940 D7950

  Một gen có 75 chu kì xoắn và 2025 liên kết hidro. Trên mạch thứ nhất có G=225. Gen phiên mã đòi hỏi mtcc 1350 ribonu loại G.Trong quá trình giải mã mỗi m ARN có 5 riboxom trượt qua , mỗi riboxom trượt 2 lần. Số axit amin có trong các prôtêin là:
  A.14880/
  B.14940
  C.14820
  D.14760

  Một gen có 144 chu kì xoắn. Phân tử m ARN sinh ra từ gen đó có G:X:A:U=3:3:1:1.Khi gen thực hiện giải mã cần 3832 phân tử t ARN, mỗi phân tử m ARN giải mã 1lần, số ribonu loại A trên các t ARN là: (Biết mã kết thúc là UAA)
  A.1432/
  B.1448
  C.1440
  D.1456
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2011
 2. [TEX]rN=1200[/TEX]
  Khi gen phiên mã đòi hỏi mt tế bào cc 4800 rinu tự do \Rightarrow nó phiên mã 4 lần

  \RightarrowSố phân tử nước tạo ra trong quá trình tổng hợp prôtêin là:

  [TEX]4.5.(\frac{1200}{3}-2)=7960[/TEX]

  => A

  [TEX]N=75.20=1500[/TEX]

  [TEX]\left\{\begin{matrix} &2A+2G=1500 & \\ & 2A+3G=2025 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix} & A=T=225& \\ & G=X=525 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  [TEX]G1=X2=225 \Rightarrow G2=X1=G-G1=525-225=300[/TEX]

  g/sử mạch 1 là mạhc gốc. gọi ka kà số lần sao mã
  Gen phiên mã đòi hỏi mtcc 1350 ribonu loại G
  \Rightarrow [TEX]k=\frac{1350}{X1}=\frac{1350}{300} [/TEX] lẻ

  \Rightarrowmạch 2 là mách gốc
  \Rightarrow[TEX]k=\frac{1350}{X2}=\frac{1350}{225}=6[/TEX]

  Trong quá trình giải mã mỗi m ARN có 5 riboxom trượt qua , mỗi riboxom trượt 2 lần. \RightarrowSố axit amin có trong các prôtêin ( hoàn chỉnh ):
  [TEX]6.5.2.(\frac{N}{6}-2)=14880[/TEX]\RightarrowA
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng tám 2011
 3. [TEX]rN=1440[/TEX]
  m ARN sinh ra từ gen đó có G:X:A:U=3:3:1:1

  \Rightarrow[TEX] mA=\frac{1440}{3+3+1+1}=180[/TEX]

  Khi gen thực hiện giải mã cần 3832 phân tử t ARN, mỗi phân tử m ARN giải mã 1lần
  \Rightarrow mt phải cc 3832 aa cho qt dịch mã. Gọi x là số riboxom tham gia dm

  \Rightarrow [TEX]1.x.(\frac{rN}{3}-1)=x.(\frac{1440}{3}-1)=3832[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=8[/TEX]

  mã kết thúc là UAA\Rightarrow số ribonu loại A trên các t ARN là [TEX](180-1).8=1432[/TEX]

  :D
   
  Last edited by a moderator: 23 Tháng tám 2011
 4. hum qua đi học sinh
  cô giáo hỏi
  -gen nằm ở đâu?
  -ADN (eck nói)
  -chúng nó cười dểu eck bảo NST chứ
  uất ức hok tả nổi.rõ ràng theo khái niệm trong sách giáo khoa
  gen là 1 đoạn của phân tử ADN rùi ADN mới nằm trong NST
  eck trả lời là ADN cũng đâu có sai mà giám cười eck ><"
  đúng là cái lũ đọc sách mà hok nhớ chữ còn cười ng ta ><"
  vk ơi
  theo vk ck nói ADN đúng hem ?/:)
   
 5. triaiai

  triaiai Guest

  Trả lời câu hỏi

  [TEX]rN=1440[/TEX]

  m ARN sinh ra từ gen đó có G:X:A:U=3:3:1:1

  \Rightarrow[TEX] mA=\frac{1440}{3+3+1+1}=180[/TEX]

  Tổng số aa cung cấp=3832=(tổng số Nu:6 -1) X số prôtêin
  => số prôtêin =8

  Mã kt là UAA nằm trên m ARN => trên t ARN là AUU
  => tổng số r A trên 1 t ARN thực chất là 180 - 1=179

  => tổng số r A trên các t ARN thực chất là 179x8=1432=> Chọn A
   
 6. :-S vk thấy người ta thường nói gen nằm trên NST, mà ít khi nói là nằm trên ADN :-SSnhưng ck eck nói cũng đâu có sai :D
   
 7. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Bài 1: Gen bình thường mã hóa 1 chuỗi polipeptit hoàn chỉnh chứa 398 axit amin. Gen bị đột biến mất 1 đoạn chứa 9 cặp nu nằm trên cả 2 mạch. Sau đột biến gen tiến hành sao mã và đã sử dụng của môi trường 5955 ribonucleotit tự do. Số lần sao mã của gen đột biến nói trên là:
  A.5 B6 C4 D7

  Bài 2: Một gen cấu trúc có chiều dài 408nm và có tỉ lệ G=3A. Gen bị đột biến dẫn đế phân tử m ARN được tổng hợp sau đột biến có chứa 180 adenin, 121 uraxin,599 guanin,300 xitozin. Biết rằng đột biến này chỉ tác động lên 1 cặp nu của gen (đột biến điểm). Loại đột biến này là:
  A.Thêm 1 cặp A-T
  BThêm 1 cặp nu G-X
  C.Thay 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X
  D.Thay 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T

  Bài 3:Có 10 hợp tử cùng nguyên phân với số lần bằng nhau và đã sử dụng nguyên liệu của mt tương đương 560 NST. Sau nguyên phân tất cả các tế bào con có chứa 640 NST.
  a/ Tên của loài này là:
  A.Ruồi giấm B.Thỏ C.Chuột D. Human (Người)
  b/Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử
  A.2 B.5 C.3 D.4

  Bài 4:
  Hợp tử của gà (2n=78) nguyên phân 4 lần. Vào kì giữa của lần nguyên phân cuối cùng thì số lượng tế bào và số NST trong các tế bào là bao nhiêu?
  A.8 tb và 624NST
  B.8 tb và 1248 NST
  C.16tb và 1248 NST
  D.16tb và 614NST
   
  Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2011
 8. Câu 1 và 2 đã có ở píc này: http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=162142&page=2
  @ triaiai:"; anh đừng post lặp bài nữa nhé ;)
  [TEX]rN=3.(398+2)=1200[/TEX]
  Số lần sao mã của gen đột biến nói trên là:: [TEX]\frac{5955}{1200-9}=5[/TEX]

  1 nm = 1 nanometre = 10 angstroms
  gen trước đb có:
  [TEX]N=\frac{408}{3,4}.2=240[/TEX]
  [TEX]\left\{\begin{matrix}& 2A+2G=240 & \\ & G=3A & \end{matrix}\right.[/TEX]

  \Leftrightarrow[TEX]\left\{\begin{matrix}& A=T=30 & \\ & G=X=90 & \end{matrix}\right.[/TEX]

  Nhưng

  Vô lí :) \Rightarrowsố liệu đề bài cho ko đúng :)
   
 9. Vaof kì giữa của đợt NP cuối, tức là nó mới hoàn thiện 3 lần PN \Rightarrow tạo ra [TEX]2^3=8[/TEX] TB
  Số NST trong các TB: [TEX]78.2^3=624[/TEX] ( kì giữa, NST vẫn là 2n kép )
   
 10. ôi vk tôi ba phải quá b-(
  có bài về phân bào nữa nè vk
  1 tế bào sinh dục sơ khai của gà 2n =78
  nguyên phân liên tiếp 1 số đơỵ tạo ra các té bào con có 39780 NST hoàn toàn mới
  các tế bào con sinh ra đèu trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng
  hiệu suất thụ tinh của trung là 25%
  của tinh trùng là 3.2 %
  mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo ra 1 hợp tử bình thường
  a. tìm số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ban đầu và số hợp tử hình thành
  b.tính sô luong tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thị tinh
  bài này dễ hơn bài trước vk ha ;)
   
 11. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Chiều dài của 1 ptử DNA là 1,02mm. Trên ptử này có số nu loại A là 600000.
  a/Giả sử ptử DNA này chỉ chứa toàn bộ các phân tử gen cấu trúc ( exon ) thì nó có thể làm khuôn mẫu tổng hợp nên bao nhiêu phân tử m ARN? Giả sử rằng mỗi ptử m ARN đều có 1500 rinonucleotit và sự sao mã chỉ xảy ra một lần
  A.2000 B.1998 C.1500 D.2012
  b/Với số lượng m ARN nói trên có bao nhiêu ptử protêin được tổng hợp?
  A.2000 B.1998 C.1500 D.2012
  c/Mỗi ptử protein hoàn chỉnh cấp I có bao nhiêu acid amin .
  A.496 B.498 C.497 D.499
  c/Số t RNA tham gia vào quá trình sinh tổng hợp protein là bao nhiêu?
  A.496 B.499 C.497 D.498
  Cho biết mỗi m ARN chỉ có 1 ribosome trượt qua và không lặp lại, và mỗi phân tử t RNA chỉ tham gia giải mã 1 lần
   
 12. a. Gọi x là số đợt NP của Tb ban đầu
  \Rightarrow[TEX]2n.(2^x-2)=78.(2^x-2)=39780[/TEX]\Rightarrow[TEX]2^x=512[/TEX]\Rightarrow[TEX]x=9[/TEX]
  Số Tb sinh trứng tạio ta là 512 \Rightarrow số Tb trứng sau GP là 512
  hiệu suất thụ tinh của trung là 25% \Rightarrow
  số htử tạo ra= số trứng tt= số tinh trùng tt= [TEX]512.25%=128[/TEX]

  b. có 128 tinh trùng sinh úngố TB sinh tinh: [TEX]\frac{128}{4}=32[/TEX]

  Có 128 tt thụ tinh thnàh công ( tạo ra 128 htử)
  Hiệu suất thụ tinh là 3,2% \Rightarrow số tt được hình thnàh ( bao gồm được thụ và ko thụ tinh)=[TEX]128:3,2%=4000[/TEX]

  \Rightarrow Số tb sinh tinh cần thiết là:[TEX]4000.4=16000[/TEX]
  @ ck eck: :-*
   
  Last edited by a moderator: 29 Tháng tám 2011
 13. [TEX]rN=\frac{1,02.10^7}{3,4}=3.10^6[/TEX]
  [TEX]A=T=0,6.10^6[/TEX]\Rightarrow[TEX]G=X=\frac{6.10^6}{2}-0,6.10^6=2,4.10^6[/TEX]
  [TEX]
  \Rightarrow sô mARN : [TEX]\frac{3.10^6}{1500}=2000[/TEX]

  Mỗi mARN tổng hợp nên 1 pr

  [TEX]\frac{3.10^6}{3.2000}-2=498[/TEX]
  [TEX]\frac{3.10^6}{3.2000}-1=499[/TEX]
  [/TEX]
   
 14. chài ơi
  vk làm nhanh thế này ai còn làm nữa chứ b-(
  định làm mà thấy vk làm tỷ mỉ kỹ lưỡng chẳng làm nữa =((
  mà vk có bằng tốt nghiệp tiểu học chưa mà viết sai chính tả nhiều giống ck của ck thế @-)
  @ vk ju: vk lộ liệu quá à nha kiss ck thế có ng ghen :-*
   
 15. :-* thks ck eck vì đã tham gia nhiệt tình pic nhé :-* ck eck và mọi người lưu ý rằng, 1 bài tập có thể có nhiều cách giải và hướng đi khác nhau, thế nên đừng ngần ngại chia sẻ cách làm của mình ;) píc có tên là "Thảo luận sinh học " nên mọi người hãy cùng nhau thảo luận thật sôi động vào, kể cả bài giải đó đã có người giải ;)
   
 16. vk ơi cho ck hỏi ck hok bít -2 vk lấy ở đâu @@
  còn nữa
  bài cho
  hiệu suất tinh trùng là 3.2 %
  sao mình hok xài dữ kiện này
  chẳng lẽ dữ kiện thừa sao @@
   
 17. 39780 là số NST hoàn toàn mới do mt cung cấp, mà đã là hoàn toàn mới , thì có nghĩa là ko được tính đến 2 NST ban đầu nã ;)
  \Rightarrow CT tnhs số NST hoàn toàn mới do mt cung cấp: [TEX]2n. (2^k -2)[/TEX]
  Có 128 tt thụ tinh thnàh công ( tạo ra 128 htử)
  Hiệu suất thụ tinh là 3,2% \Rightarrow số tt được hình thnàh ( bao gồm được thụ và ko thụ tinh)=[TEX]128:3,2%=4000[/TEX]

  \Rightarrow Số tb sinh tinh cần thiết là:[TEX]4000.4=16000[/TEX] :) sr, hôm trước vội quá nên ko thấy đề cho %H tt=3,2 :x ( edit lại rồi đấy ;) )
   
 18. Tiếp tục nào :x:


  [FONT=.VnTime] [/FONT]
  .
   
 19. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  N = 27000
  Giả sử NST đó không bị đột biến và nhân đôi bình thường thì mt cung cấp 81000 nu
  Nhưng thực tế mt chỉ cung cấp 72000 nu -> db mất đoạn
  N = 27000
  -> tổng số nu của 2 NST là 54000
  1 giao tử có 30600nu -> gt còn lại có 23400nu
  N1 = 13500
  N2 = 13500
  Mình chưa xem kĩ về phần trao đổi chéo hình chữ thập nên chỉ đoán thôi,
  Giao tử còn lại chứa 10950nu
  N1 = 13500
  N2 = 13500
  giao tử còn lại chứa 14150 nu.
  Nếu mình giải sai thì các bạn nt thông báo cho mình nhé.
  Cảm ơn rất nhiều
   
 20. triaiai

  triaiai Guest

  Câu hỏi trắc nghiệm

  Trong một tế bào sinh dục chứa hai cặp gen dị hợp (Aa,Bb) nằm trên hai cặp NST thường.Cặp gen Aa dài 510 nm. Cặp gen Bb dài 255nm. Các gen (alen) trội trong 2 cặp gen đó đều có 20% Adenin, mỗi gen (alen) lặn của cả hai cặp gen đều có số lượng từng loại nu bằng nhau.Tế bào sinh dục đó giảm phân bình thường thì số lượng từng loại nu của tinh trùng Ab là:
  A.A=T=975,G=X=1275 B. A=T=900,G=X=1350
  C. A=T=900,G=X=1235 D.A=T=975,G=X=1125
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->