☺ Thảo luận ☺ sinh 94 ☺

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi toi0bix, 22 Tháng bảy 2011.

Lượt xem: 91,791

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

 1. Cho mình tham gia vs nha các bạn :)
  Tốc độ tự sao là số nu được tiếp nhận và liên kết vào mạch trong 1s
   
 2. camnhungle19

  camnhungle19 Guest

  Chuyên đề 1-->4


  Tiếp nè:
  1, Một phân tử ARN có A = 2U = 3G= 4X và có M= 270000
  a, Tính chiều dài gen tổng hợp nên ARN
  b, Tính số lượng từng loại nu của ARN
  c, Khi gen đó nhân đôi 3 đợt thì số lượng từng loại Nu môi trường cung cấp là bao nhiêu?

  2, 2 gen có L=[tex]4080\AA[/tex]
  a, Gen 1 có H= 3120, trên mạch 1 của gen có 120 A và 480 G. Tính số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho gen phiên mã 6 lần, biết mạch 2 là mạch gốc.
  b, Gen 2 có G%-A% = 20%, trên mạch gốc có 300 A và 210 G, Trong quá trình phiên mã môi trường cung cấp 1800 rU. Tính số lượng từng loại rNu môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã.

  @ Chuyên đề 4: up lên sau :D
   
 3. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  công thức liên quan đến những dữ kiện gì,
  bạn phải cho biết bạn cần đến những công thức loại nào (đề cho cái gì) thì mới có căn cứ để post bài được,
   
 4. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  He, Mod cần chú ý là ở trên đã post lưu ý cho các bạn về bài tập phiên mã rồi nhé, vì thế cho nên ở bài này cần thêm dữ kiện gen có phân mảnh hay không. Nếu theo gen không phân mảnh thì có:
  rN=270000/300 = 900 ->Lgen = 3060(Ao)
  Có [tex]\frac{A}{12} = \frac{U}{6} = \frac{G}{4} = \frac{X}{3} = \frac{rN}{25} = 36[/tex]
  ->rA= 432, rU=216, rG=144, rX=108
  c, gen đó có:
  A=T=rA+rU=864
  G=X=rG+rX=252
  =>khi gen nhân đôi 3 đợt thì mt cung cấp:
  Amt = Tmt = [tex](2^3 - 1) x 864[/tex] = 6048
  Gmt = Xmt =[tex](2^3 - 1) x 252[/tex] = 1764
  Xét gen 1 có:
  N1= 2400
  G = X = 720
  A = T = 480
  mạch 1 mạch 2 mARN
  A1 = T2 = rA =120 -> rAmt = 6*120 = 720
  T1 = A2 = rU = A - A1 = 360 -> rUmt = 6*360 = 2160
  G1 = X2 = rG =480 ->rGmt = 6*480 = 2880
  X1 = G2 = rX = G - G1 = 240 -> rXmt = 6*240 = 1440
  Xét gen 2 có: N2 = 2400 ->rN = 1200
  %G - %A = 20%
  %G + %A = 50%
  => %G=%X=35% -> G=X=840
  %A=%T=15% -> A=T=360
  có rU = 300, rUmt = 1800 -> gen phiên mã 6 lần
  giả sử mạch 1 là mạch gốc
  mạch 1 mạch 2 mARN
  A1 = T2 = rA =300 -> rAmt = 6*300 = 1800
  T1 = A2 = rU = A - A1 = 60 -> rUmt = 6*60 = 360
  G1 = X2 = rG =210 ->rGmt = 6*210 = 1260
  X1 = G2 = rX = G - G1 =630 -> rXmt = 6*630 = 3780
   
 5. camnhungle19

  camnhungle19 Guest

 6. cauti1112

  cauti1112 Guest

  Trên 1 mạch zen có 1 đoạn nu, A = 15%, T=20%, G= 30%, X = 420. Zen nhận đôi 1 số đợt để nhận của môi trường 2940 T.
  a. tính số lượng từng loại nu trên mỗi mạch và cả zen.
  b. số lượng từng loại nu môi trường cung cấp cho zen nhân đôi
  c. tất cả các zen con đều sao mã số lần bằng nhau và trong các ARN tạo ra có 13440 X. Xác định số lượng từng loại ribonu của mỗi ARN và số lượng từng loại ribonu môi trường cung cấp cho sao mã ?

  P/s : các bạn giúp mình giải câu c thui cũng được.......................:) :) :)
   
  Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2011
 7. ngotheluc123

  ngotheluc123 Guest

  bài này làm thế nào bạn nào giải rõ ghi công thức ra giùm mình luôn nhé ! :p
   
 8. giúp e với------mù thông tin

  hiện e đang học lớp 12 nhưng do k có dk nên sách cũng k có nhiều nhất là môn sinh e phải tự học theo sách giáo khoa nên có nhiều điều chưa biết còn internet thì thỉnh thoảng mới đi dc............
  e muốn a chị cho e xin 1 số pp học sinh và tài liệu môn sinh
  nhất là bài toán cấu trúc ADN
  _________________giúp e với nha e cần nhiều nhiều
  (e tk trc):D
   
 9. Bài này mình làm rồi mà :D:
  a/ Gọi mạch đã cho là mạch 1
  \Rightarrow [TEX]A1 = T2 = 15% [/TEX] ;[TEX]T1 = A2 = 20% [/TEX]; [TEX]G1 = X2 = 30%[/TEX] ; [TEX]X1 = G2 = 100%-(15% + 20% + 30%) = 35% [/TEX]

  [TEX]X1 = 35% [/TEX] có 420 nu

  \Rightarrow số lượng nuclêôtit trên mỗi mạch của gen : [TEX]420:35%=1200[/TEX]

  * Số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch của gen :
  A1 = T2 = 15% . 1200 = 180
  T1 = A2 = 20% . 1200 = 240
  G1 = X2 = 30% . 1200 = 360
  X1 = G2 = 420
  * Số lượng từng loại nuclêôtit của cả gen:
  A = T = A1 + A2 = 180 + 240 = 420 nu
  G = X = G1 + G2 = 360 + 420 = 780 nu
  b/ Gọi x là số lần nhân đôi của gen, suy ra số lượng timin
  môi trường cung cấp cho nhân đôi :
  [TEX]{T}_{mt} = (2 x - 1) . T = 2940[/TEX] \Rightarrow[TEX]x=3[/TEX]

  \Rightarrow tính được số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp ( tự tính ) ;)
  c/ gen sao mã 4 lần --> ok, tự tính ( đang bận, phải đi ra ngoài rồi :D) có thắc mắc thì re lại:D
   
 10. mình mới học phiên mã hồi chìu ai có bài tập post vài bài làm coi
   
 11. hai cơ thể thuộc cùng một loài đều xét 1 cặp gen di hợp nằm trên cặp NST tương đồng ,NST một chứa D và NST thứ 2 chứa d .HAi gen đều dài 3060 Angrong ,gen D có 20% A ,gen d có A=T=G=X .cho 2 cơ thể đó lai với nhau .Trong các hợp tử thu được ở F1 có hợp tử chứa 1440 X.
  1 Xác định tổ hợp NST và kiểu gen của F1 chứa 1440 X nói trên
  2. Tính số lượng từng Nu trong phép lai trên
  3. Nếu cho F1 chứa 1440X nói trên tự thụ phấn thì tỉ lệ phân li về kiểu hình ở F2 như thế nào nếu gen D hoa đỏ là trội hoàn toàn so với d là hoa trắng là lặn
   
 12. khackhiempk

  khackhiempk Guest

  N=1800
  D có: A=T=360, G=X=540
  d có A=T=G=X=450
  => hợp tử chứa 1440 X có KG là Ddd
  F1 x F1: Ddd x Ddd
  F2: 35 D_ : 1dddd
  35 đỏ : 1 trắng
   
 13. Hai gen D và d đều dài [TEX]3060 A^o[/TEX]
  \Rightarrow N=1800 nu
  Gen D: [TEX]\left{\begin{A=T=360 nu}\\{G=X=540 nu} [/TEX]

  Gen d: [TEX]A=T=G=X=450 nu[/TEX]

  1. P dị hợp [TEX]\to[/TEX] thu được F1 có hợp tử chứa [TEX]1440 X \to[/TEX] hợp tử ở F1 có KG là [TEX]Ddd \to[/TEX] đã xảy ra đột biến
  P có [TEX]KG: Dd[/TEX]
  \Rightarrow [TEX]F1: DDd: Ddd: D: d[/TEX]

  2. +) DDd có: [TEX]\left{\begin{A=T=1170 nu}\\{G=X=1530 nu} [/TEX]
  +) Ddd có: [TEX]\left{\begin{A=T=1260 nu}\\{G=X=1440 nu} [/TEX]
  +) D có: [TEX]\left{\begin{A=T=360 nu}\\{G=X=540 nu} [/TEX]
  +) d có: [TEX]\left{\begin{A=T=450 nu}\\{G=X=450 nu} [/TEX]

  3. F1 x F1: Ddd x Ddd
  Ddd tạo các giao tử vs tỉ lệ:[TEX] \frac{1}{6}DD:\frac{2}{6}Dd:\frac{2}{6}D:\frac{1}{6}d[/TEX]

  \Rightarrow tạo [TEX]\frac{1}{36}dd[/TEX] (KH đồng hợp lặn)
  \Rightarrow Tỉ lệ phân li KH ở F2 là: 35 đỏ : 1 trắng
   
 14. nhymkonbmt

  nhymkonbmt Guest

  Có 3 tế bào A,B,C có tổng số lần nguyên phân là 10, đã tạo ra 36 tế bào con. Biết số lần nguyên phân của tế bào B gấp đôi tế bào A.
  1, Tìm số lần nguyên phân của mỗi tế bào A,B,C
  2, Nếu tế bào trên là ruồi nhà. Tìm số NST đơn mà môi trường nội bào cung cấp cho toàn bộ quá trình nguyên phân của 3 tế bào
   
 15. kheu10

  kheu10 Guest

  GIẢI THÍCH CHo em câu 2 lun y! hok hiểu chị ơi! Em hok biết số 3 với số 5 để làm gì?
   
 16. Câu nào ???
  Gọi x là sô lần NP của TB A \Rightarrow [TEX]2x[/TEX] là số lần NP của TB B và [TEX]10-x-2x=10-3x[/TEX] là sô lần NP của TB C
  Tạo ra 36 TB con
  \Rightarrow[TEX]2^x+{2}^{2x}+{2}^{10-3x}=36[/TEX]

  giải pt được [TEX]x=2[/TEX]
  \Rightarrow sô lần NP của TB A, B,C lần lượt là: 2; 4 ;4
  sô TB con được sinh ra từ 3 TB lần lượt là: 4;16;16

  b/[TEX]\sum NST=8(2^2-1+2^4-1+2^4-1)=264[/TEX]

  @ Nhym: chưa làm đến chuyên đề này chị ơi :x
   
 17. đố ai giải được bài nè ^^
  đề dai nửa trang giấy ^^
  1 hợp tử của 1 loài NP tạo ra 4 tb ABCD.tb A nguyên phân liên tiếp 1 số lần tạo ra số tb mới =số NST trong bộ NST 2n của loài.
  tb B nguyên phân liên tiếp 1 số lần tạo ra số tế bào mới với tổng số NST đơn gấp 4 lần số NST trong bộ 2n của loài
  tb C,D đều nguyên phân đã lấy nguyên liệu từ môi trường tb tạo ra tương đương với 16 NST đơn.tổng số tb mới được tạo thành từ 4tb nói trên khi kết thúc kỳ trung gian mang 256 cromatit
  1.xác định 1NST 2n của loài
  2.xác định số lần phân bào của tb ABCD
  3.trong quá trình nguyên phân trên tế bào A đã lấy môi trường nội bào tạo ra tuong dương với bao nhiu NST đơn
  4.NẾU cho rằng các tb ở thế hệ cuối cùng do tb A sinh ra,A ở kỳ giữa còn do tb sinh ra đang ở kỳ sau nguyên phân thì số NST ở từng kỳ đó là bao nhiêu?
  ---------------------------------the and----------------------------------
   
 18. Gọi a, b, c, d lần lượt là số lần NP của TB A, B, C, D
  - tb A nguyên phân liên tiếp 1 số lần tạo ra số tb mới =số NST trong bộ NST 2n của loài \Rightarrow [TEX]2^a=2n[/TEX] (1)

  - tb B nguyên phân liên tiếp 1 số lần tạo ra số tế bào mới với tổng số NST đơn gấp 4 lần số NST trong bộ 2n của loài \Rightarrow[TEX]2n.2^b=4.2n[/TEX]\Rightarrow[TEX]2^b=4[/TEX] (2)

  - tb C,D đều nguyên phân đã lấy nguyên liệu từ môi trường tb tạo ra tương đương với 16 NST đơn \Rightarrow[TEX]2n( 2^c-1+2^d-1)=2n(2^c+2^d-2)=16[/TEX] \Rightarrow[TEX]2^b+2^c= \frac{16}{2n}+2[/TEX] (3)

  -tổng số tb mới được tạo thành từ 4tb nói trên khi kết thúc kỳ trung gian mang 256 cromatit, mà mỗi NST ở kết thúc kí này gồm 2 cromatit đính vs nhau ở tâm động
  \Rightarrow có [TEX]\frac{256}{2}=128[/TEX] NST ( k)

  \Rightarrow[TEX]\sum NST=2n(2^a+2^b+2^c+2^d)=128[/TEX] (4)

  Thay (1), (2), (3) vào (4) được:
  [TEX]2n(2n+ 4+ \frac{16}{2n}+2)=128[/TEX]

  \Rightarrow[TEX] 4n^2+12 n-112=0[/TEX]

  \Rightarrow[TEX]n=4[/TEX]\Rightarrow

  [TEX]2n=8[/TEX]

  Đến đây thì dễ rùi , thay vào tính a,b, c,d là xong :D, câu c và d lại càng dễ :D
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2011
 19. woa
  bờ rào ^^
  đề nửa trang bài dải 1 trang :p
  mai tớ cop mấy bài nửa trang nữa đố bờ rào làm được :rolleyes:
   
 20. cái ông nè về coi mới thấy ổng vít nhầm
  phải là 2n (2n+4 + \frac{16}{2n}+2 )=128
  vít nhầm mà vẫn ra kết quả đúng b-(
  giải ra a =3
  b=2
  c=2
  d=2 phải hem ?

  P/S:Viết thiếu là do phải gõ công thức nhiều quá, chứ có phải là làm sai đâu:-w, kết quả đúng là do suy luận + cách làm đúng đắn :))

  -Có bài hay thì cứ post lên :x
   
  Last edited by a moderator: 19 Tháng tám 2011
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->