Ngoại ngữ Mỗi ngày 3 cụm từ

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi Tuấn Anh Phan Nguyễn, 31 Tháng mười 2018.

Lượt xem: 12,280

?

Bạn thấy topic này như thế nào?

 1. Tuyệt vời và số lượng rất phù hợp

  75 vote(s)
  43.1%
 2. Khá hay và đáp ứng được nhu cầu của mọi người

  68 vote(s)
  39.1%
 3. Hơi ít cụm từ quá...

  12 vote(s)
  6.9%
 4. Dễ quá à!

  5 vote(s)
  2.9%
 5. Quá khó...

  6 vote(s)
  3.4%
 6. Tệ và không thực tế

  8 vote(s)
  4.6%

 1. Tuấn Anh Phan Nguyễn

  Tuấn Anh Phan Nguyễn BTV WC + Á quân kiên cường WC 2018 Thành viên

  Bài viết:
  2,441
  Điểm thành tích:
  669
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  Trường TH & THCS Hải Thượng

  vậy mời bác và mọi người xem key nha :v
  KEY QUIZ #16
  1/ Her enthusiasm _ _ for her lack of experience.
  a) makes down
  b) makes out
  c) makes up
  tạm dịch: đền bù cho, bù vào.
  make up for sth: to do something that corrects a bad situation
  = compensate (for sth)
  make up (to sb) for sth: to do something for somebody or give them something because you have caused them trouble, suffering or disappointment and wish to show that you are sorry
  = compensate sb (for sth)

  2/ She _ _ them because she knows how it’s like to be poor.
  a) sympathizes to
  b) sorry with
  c) sympathizes with
  sympathize (with sb/sth): cảm thông

  3/ My mother _ _ _ to be a sympathetic and caring person.
  a) brought me about
  b) bringed me up
  c) brought up me
  bring sb ↔ up [often passive]: nuôi nấng, nuôi lớn
   
 2. Tuấn Anh Phan Nguyễn

  Tuấn Anh Phan Nguyễn BTV WC + Á quân kiên cường WC 2018 Thành viên

  Bài viết:
  2,441
  Điểm thành tích:
  669
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  Trường TH & THCS Hải Thượng

  QUIZ #17
  1/ We were childhood friends, but his family moved away and we _ _.
  a) drifted apart
  b) drifted off
  c) drifted away
  2/ Last week, I _ _ an old photo album as I was cleaning up the basement.
  a) found out
  b) came across
  c) came into
  3/ I tried to _ _ the reasons for her behaviors.
  a) look forward
  b) look among
  c) look into
   
 3. nguyễn thu hiền

  nguyễn thu hiền Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  97
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  Chuyên tb

  1/ We were childhood friends, but his family moved away and we _ _.
  a) drifted apart
  b) drifted off
  c) drifted away
  2/ Last week, I _ _ an old photo album as I was cleaning up the basement.
  a) found out
  b) came across
  c) came into
  3/ I tried to _ _ the reasons for her behaviors.
  a) look forward
  b) look among
  c) look into
   
  Tuấn Anh Phan Nguyễn thích bài này.
 4. Tuấn Anh Phan Nguyễn

  Tuấn Anh Phan Nguyễn BTV WC + Á quân kiên cường WC 2018 Thành viên

  Bài viết:
  2,441
  Điểm thành tích:
  669
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  Trường TH & THCS Hải Thượng

  đúng hết rồi nha bạn :D
  KEY QUIZ #17
  1/ We were childhood friends, but his family moved away and we _ _.
  a) drifted apart
  b) drifted off
  c) drifted away
  drift apart: dần dần mất liên lạc qua thời gian.
  2/ Last week, I _ _ an old photo album as I was cleaning up the basement.
  a) found out
  b) came across
  c) came into
  come across sb/ sth: [no passive] to meet or find somebody/something by chance.
  3/ I tried to _ _ the reasons for her behaviors.
  a) look forward
  b) look among
  c) look into
  look into sth (= study): nghiên cứu, tìm hiểu.
   
  nguyễn thu hiền thích bài này.
 5. Tuấn Anh Phan Nguyễn

  Tuấn Anh Phan Nguyễn BTV WC + Á quân kiên cường WC 2018 Thành viên

  Bài viết:
  2,441
  Điểm thành tích:
  669
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  Trường TH & THCS Hải Thượng

  ^^ cố gắng lần sau bạn nhé :D
  giỏi quá à khó vậy vậy được 2 cụm từ :D
  8:00 - 14/9/2018
  3 cụm từ hôm nay:
  - coincide with sth: trùng hợp, trùng khớp, giống nhau
  Ex: The singer’s arrival was timed to coincide with the opening of the festival.
  - familiarize yourself/sb (with sth): to learn about something (làm quen, học hỏi thêm)
  = acquaint [using the same structure] (formal)
  Ex: You'll need time to familiarize yourself with our procedures.
  - that is (to say): in other words, or more exactly.
  Ex: I'll meet you in the city, that is, I will if the trains are running.
   
  nguyễn thu hiền_Nguyễn Ngân thích bài này.
 6. Tuấn Anh Phan Nguyễn

  Tuấn Anh Phan Nguyễn BTV WC + Á quân kiên cường WC 2018 Thành viên

  Bài viết:
  2,441
  Điểm thành tích:
  669
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  Trường TH & THCS Hải Thượng

  Tối thứ 7 - 21:00 mình sẽ đăng bài test do vậy các bạn hãy ôn tập kỹ những cụm từ từ ngày 5/9/2018 để chúng ta làm bài test nhé :D
  - struggle (for sth): gắng sức, đấu tranh
  .............. to do sth
  - slip away: biến mất, dần cạn, chết đi
  - pass sb by: (thời gian, cơ hội) trôi qua mà không hề hay biết hay nắm bắt được
  - give a presentation: đưa ra một bài thuyết trình.
  - set foot on/in swh: đặt chân lên/ đến đâu.
  - Cool it!: (informal) used to tell somebody to be calmer and less excited or angry.
  - command of sth: knowledge about a particular subject, especially the ability to speak a foreign language.
  Ex: Applicants will be expected to have (a) good command of English.
  - look up to sb: ngưỡng mộ/ coi trọng ai
  - What's eating sb: used to ask what somebody is annoyed or worried about.
  Tương tự: what's the matter with sb - what's going on (with sb)
  - under the gun: (North American English, informal) experiencing a lot of pressure.
  - set your heart on sth = have your heart set on sth: to want sth very much.
  - be astonished at/by sb/sth = be amazed at/ by sb/sth = be surprised (at/by sb/sth)
  - make a name for oneself: become well-known.
  - look through sb: [no passive] to ignore somebody by pretending not to see them.
  nghĩa khác: look through sth: [no passive] to examine or read something quickly.
  - put two and two together: (các bạn dịch word-by-word rồi cứ vậy mà hiểu là ok)
  [Oxford Dictionary defined: to guess the truth from what you see, hear, etc.]
  - pull yourself together: to take control of your feelings and behave in a calm way.
  - break in (on sth) = to interrupt or disturb something.
  - at the drop of a hat: immediately; without hesitating.
  - forbid sb (from doing sth): ngăn cấm = probit sb from doing sth
  ................. to do sth
  Lưu ý: prohibit sb/sth from doing sth = prevent sb/sth from doing sth
  - put sth ↔ through: làm xong xuôi cái gì.
  - long for sb/sth = long for sb to do sth: khao khát điều gì.
  (= long for sb/ sth)
  - bring sth ↔ about: mang lại điều gì = cause
  - talk down to sb: nói chuyện với ai như thể mình thông minh/ quan trọng hơn người khác.
  - objection to (doing) sth: có ý phản đối.
  .... (that...)
  using as a verb: object to sb/sth = object to (sb) doing sth
  - return the compliment/ favor: đối xử với người khác như họ đã từng đối xử với mình - trả ơn.
  Compliment/ complement and their difference
  - excel (in/at sth): rất giỏi làm việc gì.
  .... at doing sth
  - from scratch: (các bạn có thể hiểu là "vỡ lòng" hoặc "từ con số 0")
  + without any previous preparation or knowledge
  + from the very beginning, not using any of the work done earlier
  - coincide with sth: trùng hợp, trùng khớp, giống nhau.
  - familiarize yourself/sb (with sth): to learn about something (làm quen, học hỏi thêm)
  = acquaint [using the same structure] (formal)
  - that is (to say): in other words, or more exactly.
  Previous 'es':
  REVIEW TEST 1
  TEST 1
  KEY TEST 1
  REVIEW TEST 2
  TEST 2
  KEY TEST 2
   
  _Nguyễn NgânThanh Trúc Đỗ thích bài này.
 7. phuongdaitt1

  phuongdaitt1 Phụ trách tiếng Anh|The Choice of God Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,733
  Điểm thành tích:
  471
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Vĩnh Bình

  Giải trí chút thôi ^_________^
  1/ My father wants me to study law, but I have made up my ___________ to become an archaeologist, instead.
  a) heart
  b) head
  c) brain
  d) mind
  2/ Anne always does whatever Frank tells her to do. She's like ____________ in his hand
  a) glue
  b) putty
  c) butter
  d) clay
  3/ The President is very old. He's as old as the ____________
  a) sun
  b) grave
  c) rock
  d) hills
  @_Nguyễn Ngân , @Thanh Trúc Đỗ , @Hàn Nhã Anh , @ĐứcHoàng2017 , @Tư Âm Diệp Ẩn
   
 8. Tư Âm Diệp Ẩn

  Tư Âm Diệp Ẩn Học sinh tiến bộ Thành viên HV CLB Hội họa

  Bài viết:
  1,559
  Điểm thành tích:
  226
  Nơi ở:
  Vĩnh Phúc
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Đại Đồng

  1/ My father wants me to study law, but I have made up my ___________ to become an archaeologist, instead.
  a) heart
  b) head
  c) brain
  d) mind
  2/ Anne always does whatever Frank tells her to do. She's like ____________ in his hand
  a) glue
  b) putty
  c) butter
  d) clay
  3/ The President is very old. He's as old as the ____________
  a) sun
  b) grave
  c) rock
  d) hills
  Có gì sai xin chỉ bảo ạ. Em ngu phần này lắm
   
  Trang Ran Moriphuongdaitt1 thích bài này.
 9. Hàn Nhã Anh

  Hàn Nhã Anh The Great Angel Thành viên

  Bài viết:
  190
  Điểm thành tích:
  61
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Đặng Thai Mai.

  1/ My father wants me to study law, but I have made up my ___________ to become an archaeologist, instead.
  a) heart
  b) head
  c) brain
  d) mind
  2/ Anne always does whatever Frank tells her to do. She's like ____________ in his hand
  a) glue
  b) putty
  c) butter
  d) clay
  3/ The President is very old. He's as old as the ____________
  a) sun
  b) grave
  c) rock
  d) hills
   
  phuongdaitt1 thích bài này.
 10. phuongdaitt1

  phuongdaitt1 Phụ trách tiếng Anh|The Choice of God Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,733
  Điểm thành tích:
  471
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Vĩnh Bình

  ^^ 2/3
  Bạn xem lại câu 2 nhé ^^
  ^^ Phần này không phân biệt ai khôn, ai ngu. Vì để làm được, người đó phải biết được cụm đó là gì. Đôi lúc phải may mắn ^_____^
  Đúng hết roài nhé.
   
 11. ĐứcHoàng2017

  ĐứcHoàng2017 Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  919
  Điểm thành tích:
  106
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  Hocmai

  1/d
  2/b
  3/d
   
  phuongdaitt1 thích bài này.
 12. phuongdaitt1

  phuongdaitt1 Phụ trách tiếng Anh|The Choice of God Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,733
  Điểm thành tích:
  471
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Vĩnh Bình

  Đúng hết rồi nhé. Mà mốt bạn nên bôi đen cho dễ nhìn nhé xD
  Key
  1/ Make up one's mind: Quyết định
  2/ putty in one's hand: If someone is putty in your hands, they will do anything you want them to do, usually because they like you so much
  = easily controlled or manipulated

  Là người sẽ làm bất cứ điều gì bạn muốn họ làm, thường là bởi vì họ thích bạn rất nhiều
  = dễ dàng bị điều khiển, thao túng
  3/ as old as the hills: rất cũ, cổ xưa
   
  Last edited: 14 Tháng chín 2018
 13. Tuấn Anh Phan Nguyễn

  Tuấn Anh Phan Nguyễn BTV WC + Á quân kiên cường WC 2018 Thành viên

  Bài viết:
  2,441
  Điểm thành tích:
  669
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  Trường TH & THCS Hải Thượng

  TEST #3
  You will do a test contains 10 questions in total (less than #1 and #2).
  From question 1 to 7, choose the MOST APPROPRIATE answer in multiple choices.
  From question 8 to 10, choose the MOST APPROPRIATE synonym for each question.
  Hope to see your comment! Break a leg (Q10)!
  1/ If you want some real ............. cooking, try Jesse's Café - it's as close to homemade as it gets.
  a) from scratch
  b) put through
  c) at the drop of a hat
  2/ Time was .............. and she had to make a decision soon.
  a) passing by
  b) slipping away
  c) breaking in
  3/ I ............ for words when they presented me the award.
  a) make a name
  b) struggled
  c) long
  4/ I just ................ It wasn't that hard to figure out.
  a) under the gun
  b) put two and two together
  c) return the favor
  5/ .............. It's ridiculous to get upset about such a silly little thing.
  a) Pull yourself together!
  b) Familiarize yourself!
  c) Try your best!
  6/ He's ..................... on a new bike for Christmas.
  a) set his heart
  b) forbidden himself
  c) brought about
  7/ They are nice people: they believe that everything ought to be fair, ....... that virtue is rewarded and villainy punished.
  a) look through
  b) coincede with
  c) that is to say
  8/ I have no objection to him coming to stay.
  a) disagree
  b) agree
  c) quarrel
  9/ She looks down on people who haven't been to college.
  a) disdains
  b) looks up to
  c) overvalues
  10/ The day I first set foot in America was a red-letter day for me.
  a) arrive
  b) show up
  c) left for
   
 14. nguyễn thu hiền

  nguyễn thu hiền Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  97
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  Chuyên tb

  1/ If you want some real ............. cooking, try Jesse's Café - it's as close to homemade as it gets.
  a) from scratch
  b,put through
  c) at the drop of a hat
  2/ Time was .............. and she had to make a decision soon.
  a) passing by
  b) slipping away
  c) breaking in
  3/ I ............ for words when they presented me the award.
  a) make a name
  b) struggled
  c) long
  Khao khát muốn phát biểu

  4/ I just ................ It wasn't that hard to figure out.
  a) under the gun
  b) put two and two together
  c) return the favor
  Anh giải thích luôn câu "it wasnt that hard to " cho e ạ
  5/ .............. It's ridiculous to get upset about such a silly little thing.
  a) Pull yourself together!
  b) Familiarize yourself!
  c) Try your best!
  6/ He's ..................... on a new bike for Christmas.
  a) set his heart
  b) forbidden himself
  c) brought about
  7/ They are nice people: they believe that everything ought to be fair, ....... that virtue is rewarded and villainy punished.
  a) look through
  b) coincede with
  c) that is to say
  8/ I have no objection to him coming to stay.
  a) disagree
  b) agree
  c) quarrel
  9/ She looks down on people who haven't been to college.
  a) disdains
  b) looks up to
  c) overvalues
  10/ The day I first set foot in America was a red-letter day for me.
  a) arrive
  b) show up
  c) left for
   
  Tuấn Anh Phan Nguyễn thích bài này.
 15. _Nguyễn Ngân

  _Nguyễn Ngân Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  131
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Phù Ninh

  1/ If you want some real ............. cooking, try Jesse's Café - it's as close to homemade as it gets.
  a) from scratch
  b) put through
  c) at the drop of a hat
  2/ Time was .............. and she had to make a decision soon.
  a) passing by
  b) slipping away
  c) breaking in
  3/ I ............ for words when they presented me the award.
  a) make a name
  b) struggled
  c) long
  4/ I just ................ It wasn't that hard to figure out.
  a) under the gun
  b) put two and two together
  c) return the favor
  5/ .............. It's ridiculous to get upset about such a silly little thing.
  a) Pull yourself together!
  b) Familiarize yourself!
  c) Try your best!
  6/ He's ..................... on a new bike for Christmas.
  a) set his heart
  b) forbidden himself
  c) brought about
  7/ They are nice people: they believe that everything ought to be fair, ....... that virtue is rewarded and villainy punished.
  a) look through
  b) coincede with
  c) that is to say
  8/ I have no objection to him coming to stay.
  a) disagree
  b) agree
  c) quarrel
  9/ She looks down on people who haven't been to college.
  a) disdains
  b) looks up to
  c) overvalues
  10/ The day I first set foot in America was a red-letter day for me.
  a) arrive
  b) show up
  c) left for
   
  Tuấn Anh Phan Nguyễn thích bài này.
 16. phuongdaitt1

  phuongdaitt1 Phụ trách tiếng Anh|The Choice of God Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  1,733
  Điểm thành tích:
  471
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Vĩnh Bình

  Ồ, có "red-letter day" luôn nè :D
   
 17. nguyễn thu hiền

  nguyễn thu hiền Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  97
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  Chuyên tb

  Anh @Tuấn Anh Phan Nguyễn Ơi. Đăng tiếp bài đi ạ. E thấy cũng lâu rồi ạ. Topic:mỗi ngày 3 từ vựng:D:D:D:D
  ( tại e nóng ruột quá hay sao ý)
   
  Tuấn Anh Phan Nguyễn thích bài này.
 18. Tuấn Anh Phan Nguyễn

  Tuấn Anh Phan Nguyễn BTV WC + Á quân kiên cường WC 2018 Thành viên

  Bài viết:
  2,441
  Điểm thành tích:
  669
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  Trường TH & THCS Hải Thượng

  6/10 bạn nhé :D
  S + be not + that + adj: không đến mức gì đó (như người nói đã nói)
  Ex: He is not that good: anh ta không tốt như vậy đâu (anh ta không tốt như bạn nói đâu)
  It is not that hard: nó không khó như vậy đâu (nó không đến nỗi khó như bạn nói đâu)
  7/10 bạn nhé :D
  KEY TEST #3
  1/ If you want some real ............. cooking, try Jesse's Café - it's as close to homemade as it gets.
  a) from scratch
  b) put through
  c) at the drop of a hat
  scratch cooking: preparing food using basic ingredients rather than buying meals that have already been prepared
  2/ Time was .............. and she had to make a decision soon.
  a) passing by
  b) slipping away
  c) breaking in
  3/ I ............ for words when they presented me the award.
  a) make a name
  b) struggled
  c) long
  struggle for words: không biết nói gì, bối rối
  @phuongdaitt1: cụm này nghĩa là (như trên) hay là đấu tranh để được nói anh nhỉ :v
  4/ I just ................ It wasn't that hard to figure out.
  a) under the gun
  b) put two and two together
  c) return the favor
  5/ .............. It's ridiculous to get upset about such a silly little thing.
  a) Pull yourself together!
  b) Familiarize yourself!
  c) Try your best!
  6/ He's ..................... on a new bike for Christmas.
  a) set his heart
  b) forbidden himself
  c) brought about
  7/ They are nice people: they believe that everything ought to be fair, ....... that virtue is rewarded and villainy punished.
  a) look through
  b) coincede with
  c) that is to say
  8/ I have no objection to him coming to stay.
  a) disagree
  b) agree
  c) quarrel
  objection: sự phản đối
  have no objection: không có sự phản đối nào cả = agree

  9/ She looks down on people who haven't been to college.
  a) disdains
  b) looks up to
  c) overvalues
  look down on = disdain (for sb/sth): khinh bỉ, coi thường, đánh giá thấp.
  10/ The day I first set foot in America was a red-letter day for me.
  a) arrive
  b) show up
  c) left for
  leave for = arrive at
  (the station, the party, the meeting, etc.)/ in (a place of interest)
  set ở đây là dạng ở cột 2, do vậy đồng nghĩa cũng phải ở cột 2 :v (mình in đậm thiếu "in")
   
 19. Tuấn Anh Phan Nguyễn

  Tuấn Anh Phan Nguyễn BTV WC + Á quân kiên cường WC 2018 Thành viên

  Bài viết:
  2,441
  Điểm thành tích:
  669
  Nơi ở:
  Quảng Trị
  Trường học/Cơ quan:
  Trường TH & THCS Hải Thượng

  ok ok :v
  23:00 (giờ vàng :v) - 17/9/2018
  - talk sb .... sth = persuade sb to do sth (điền một giới từ)
  .... sth = persuade sb not to do sth (điền một cụm từ quen thuộc có chứa chữ "of")
  (cả 2 thì càng tốt ^^)
  - the _ of sb/sth: the coming of an important event, person, invention, etc. (điền từ)
  - out and about: (dịch/ hiểu nghĩa)
   
  anhchauuu thích bài này.
 20. nguyễn thu hiền

  nguyễn thu hiền Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  97
  Điểm thành tích:
  36
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  Chuyên tb

  - talk sb ..round.. sth = persuade sb to do sth (điền một giới từ)
  ..talk sb out of .. sth = persuade sb not to do sth (điền một cụm từ quen thuộc có chứa chữ "of")
  (cả 2 thì càng tốt ^^)
  - the _ of sb/sth: the coming of an important event, person, invention, etc. (điền từ)
  - out and about: (dịch/ hiểu nghĩa)
  Còn lại thì @@@@@..... E chưa từng gặp
  :D:D:D:D
   
  Tuấn Anh Phan Nguyễn thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY