viet hung 99

 1. T

  Toán Đồ thị hàm số

  Câu 2 a của đề này @iceghost @Ma Long @Nữ Thần Mặt Trăng @Viet Hung 99 @batman1907@NguyễnXuânHiếu
 2. _Đặng_Vân_281102_

  Toán phương trình bậc 2 và hệ thức viét

  giải và biện luận phương trình :\sqrt{a -\sqrt{a+x}}= x ( a là tham số)
 3. _Đặng_Vân_281102_

  Toán phương trình bậc 2 và hệ thức viét

  cho pt ax^{2} +bx +c =0 ( a,b,c là các số nguyên lẻ) chứng minh rằng nếu pt có nghiệm thì các nghiệm k thể là số hữu tỉ
 4. _Đặng_Vân_281102_

  Toán phương trình bậc 2 và hệ thức viét

  giả sử x1 x2 là các nghiệm của pt x^{2} + px - 1 =0 ( p là số nguyên lẻ) Chứng minh: với n \epsilon N thì a) S_{n}= x1^{n} + x2^{n} là số nguyên b)S_{n} và S_{n+1} nguyên tố cùng nhau
 5. hieu030103

  Bất đẳng thức

  (Dùng phương pháp dồn biến để làm)
 6. hieu030103

  Toán Bất đẳng thức

  Hãy làm bằng phương pháp dồn biến nhé
 7. Nữ Thần Mặt Trăng

  Toán Toán 8

  Tìm các giá trị dương của $x$ để $Q=\dfrac{2x}{x^{2}-x+1}$ nhận giá trị là số nguyên
 8. T

  Toán Bài toán hắc não

  Giúp câu b,c hướng dẫn cách làm nha câu b chưa biết cách cm góc bằng nhau ra bằng nhau thì cm tứ giác nội tiếp đơn giản còn câu c ko hiểu mong dc chỉ giáo!!!
 9. _Đặng_Vân_281102_

  Toán Toán lớp 9

  Tìm GTNN của biểu thức: A=\frac{(x-2)^{2}}{x+1} biết x > 4
 10. T

  Toán khó

  Bài 18 câu d Hình vẽ kèm theo
 11. T

  Toán Tìm giá trị nhỏ nhất

  1. Chứng minh bất đẳng thức với a,b>0. Dấu "=" xảy ra khi nào? 2. Cho x,y là hai số dương thỏa mãn x+y=2 Tìm GTNN của biểu thức
 12. L

  Toán [TOÁN 7] Tìm x

  Tìm $x$ : $x^4 - 2x - 1= 0$
 13. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $|3x^{4}+6x^{3}-8x^{2}-1|+|x^{4}+6x^{3}-5x^{2}-2|=12x^{3}-12$ $b)$ $\sqrt{7x^{2}-5x+1}+\sqrt{7x^{2}+5x+1}=5x-1$
 14. Phan Đặng Quốc Huy

  Toán Tìm giá trị

  1) Cho a + b + c = 0 thỏa mãn \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0 Tính giá trị của M = \frac{bc}{a^{2}} + \frac{ac}{b^{2}} + \frac{ab}{c^{2}} 2) Xác định đa thức dư khi chia đa thức x^{2014} + x^{2015} + x^{2016} + x^{2017} cho đa thức x^{2} -1 Giúp em nhanh nhanh nha ! Mai em nộp rồi !
 15. _Đặng_Vân_281102_

  Violympic 9 cấp thành phố

  các bạn có thể chỉ giúp mình cách giải mấy bài này đc k
 16. lengoctutb

  Toán Giải Phương Trình

  Giải phương trình : $a)$ $\sqrt{x^{2}+4x+4}+\sqrt{4x^{2}+12x+9}+\sqrt{9x^{2}+24x+16}=1$ $b)$ $\sqrt{16x^{2}-24x+58}+\sqrt{16x^{2}+24x+58}=5x+10$
 17. lengoctutb

  Toán Giải phương trình

  Giải phương trình : $\frac{x^{4}+4x^{2}+6}{x^{2}+2}+(x-1)^{4}=3$
 18. robinxitrum1

  Toán 10

  Cho hai đường tròn: (C):x^{2}+y^{2}+4x-32=0 (C'):x^{2}+y^{2}-4x=0 a) Tìm tập hợp các tâm M của đường tròn (T) tiếp xúc với 2 đường tròn trên b) Viết ptrinh chính tắc
Top Bottom