vectơ

 1. Bùi Lê Bảo Hân

  Toán 10 Có bao nhiêu vector được lập ra từ các đỉnh của ngũ giác

  cho ngũ giác ABCDE a) Có bao nhiêu vector được lập ra từ các cạnh và đường chéo của ngũ giác b) Có bao nhiêu vector được lập ra từ các đỉnh của ngũ giác
 2. L

  Toán 10 vec to

  Cho tứ giác $ABCD$ .Tìm quỹ tích điểm $M$ sao cho: \left | \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD} \right |=\left | \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC} \right |
 3. MP _^_^_

  Toán 10 vecto

  Cho mk hỏi vsssss!!!!! Giải thích giúp mk nhaaaa!!!!! ^^
 4. you only live once

  Toán 10 vt MA + vt MD +vt ME | + | vt MB + vt MC + vt MF | nhỏ nhất

  cho lục giác ABCDEF . tìm tập hợp điểm M sao cho | vt MA + vt MD +vt ME | + | vt MB + vt MC + vt MF | nhỏ nhất
 5. H

  Toán 10 Trắc nghiệm vecto

  1. Cho hình thoi ABCD tâm O, cạnh bằng a và góc bằng 60°. Kết luận nào sau đây là đúng: A.| \overrightarrow{AB}| = \frac{a\sqrt{3}}{2} B.| \overrightarrow{AB}| = a C.| \overrightarrow{OA}| = | \overrightarrow{OB}| D.| \overrightarrow{AB}| = \frac{a\sqrt{2}}{2} 2. Cho 6 điểm A,B,C,D,E,F. Tổng...
 6. T T T T

  Toán 10 Ứng dụng vector để chứng minh trung điểm các đoạn AB, CD, EF thẳng hàng.

  Cho tứ giác ABCD có AD=BC. Về phía ngoài tứ giác dựng các tam giác bằng nhau ADE, BCF. Chứng minh rằng trung điểm các đoạn AB, CD, EF thẳng hàng. Giúp mình bài này theo kiến thức vectơ 10 từ cộng, trừ đến nhân véctơ với một số đi ạ.
 7. Vy Lam

  Toán Bài về độ dài vecto

  Cho u=(2;-1,2) và |u-v|=4.TÍNH độ dài vecto u +v Giúp mình với, mình còn yếu phần này lắm !!
 8. mylinhhhhhhhhhhhhhh

  Toán Toán 10 vecto

  Cho tam giác ABC. Các điểm M, N thỏa mãn MN= 2MA - MB + MC (tất cả là vectơ) a) Tìm điểm I sao cho 2IA - IB + IC = 0 (vectơ) b) Chứng minh đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định. c) Gọi P là trung điểm của BN. Chứng minh đường thẳng MP luôn đi qua một điểm cố định.
 9. nguoiyeu198@gmail.com

  Toán tích của 1 vectơ với 1 số

  Bài 1 : Cho tam giác ABC .M,N là hai điểm lần lượt trên cạnh AB,AC sao cho \underset{MA}{\rightarrow} +3\underset{MB}{\rightarrow} = \underset{0}{\rightarrow} , 3 \underset{AN}{\rightarrow} =4 \underset{AC}{\rightarrow}. a) Gọi I là giao điểm của BC và MN . Tính\frac{IB}{IC}. b)...
 10. dung0933527069

  Toán Vecto

  Cho tam giác ABC gọi I là trung điểm trên cạnh BC sao cho 2CI = 3BI ,J là trung điểm trên cạnh BC kéo dài sao cho 5JB = 2JC (Tất cả đều là vecto nha) A. Tính AI , AS Theo AB,AC B. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC . TÍNH AG theo AI và AS
 11. dung0933527069

  Toán VECTO

  Cho tam giác ABC lấy M,N,P sao cho vecto MB =3MC , vecto NA + 3NC = 0 , vecto PA + PB = 0 A. Tính PM, PN theo AB và AC B. M,N,P thẳng hàng
 12. Nguyệt Ninh

  Chứng minh đẳng thức vecto

  Cho tam giác ABC với các cạnh AB = c, BC = a, CA = b. Gọi I là tâm và D, E, F lần lượt là tiếp điểm của cạnh BC, CA, AB của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Chứng minh rằng: a. (cot \frac{B}{2} + cot \frac{C}{2}).\vec{IA} + (cot \frac{C}{2}+ cot...
 13. dung0933527069

  Toán vecto

  Cho tam giác ABC gọi I là trung điểm cạnh BC sao cho 2CI = 3BI , J là điểm trên BC kéo dài sao cho 5JB = 2JC (TẤT CẢ ĐỀU LÀ CÁC VECTO MÌNH VIẾT TẮT ) A) Tính PM , PN theo AB , AC B) cmr M,N,P thẳng hành
 14. dung0933527069

  Toán VECTO

  Cho tam giác ABC hãy xác định điểm M sao cho (Tất cả đều là vecto nhé ) A) MA - MB + MC = 0 B) MB - MC + BC = 0 C) MB - MC + MA = 0 D) MA - MB - MC = 0
 15. dung0933527069

  Toán VECTO

  Cho tam giác ABC có D là trung điểm của BC , E là trung điểm AD , I là trung điểm của BE Cmr: (tất cả là vecto nhé mình viết tắt thôi ) A) 2EA + EB + EC = 0 B) 2 IA + 5IB + IC =-0
 16. dung0933527069

  Toán Vecto

  cho tam giác ABC lấy M,N,P sao cho \underset{MB}{\rightarrow} = 3 \underset{MC}{\rightarrow} ; \underset{NA}{\rightarrow} + \underset{3NC}{\rightarrow} = \underset{0}{\rightarrow} và \underset{PA}{\rightarrow} + \underset{PB}{\rightarrow} = \underset{0}{\rightarrow} A.tÍNH...
 17. dung0933527069

  Toán VECTO

  1 . Cho 4 điểm A , B ,C , D thoả mãn \underset{2AB}{\rightarrow} + \underset{3AC}{\rightarrow} = \underset{5AD}{\rightarrow} cmr B , C ,D thẳng hàng
 18. dung0933527069

  Toán Vecto

  1. Cho hình bình hành ABCD có tâm O và E là trung điểm AD cmr : \underset{EB}{\rightarrow} + \underset{2EA}{\rightarrow} + \underset{4ED}{\rightarrow} = \underset{EC}{\rightarrow}
 19. La Nhã

  Toán [lớp 10] các dạng bài tập về vécto

  bài 1: cho tam giác MNK. gọi E là trung điểm của NK , gọi A, B là 2 điểm nằm trên cạnh NK sao cho E cũng là trung điểm của AB. Chứng minh rằng : \underset{MN}{\rightarrow}+ \underset{MK}{\rightarrow}= \underset{MA}{\rightarrow} +\underset{MB}{\rightarrow}
 20. La Nhã

  Toán [ Lớp 10] các dạng bài tập về vecto

  bài 1: cho tam giác ABC. trên các đoạn thẳng AB, BC, CA lần lượt lấy các điểm M, N, K sao cho \underset{AM}{\rightarrow}=k\underset{MB}{\rightarrow}, \underset{BN}{\rightarrow}= k\underset{NC}{\rightarrow}, \underset{CK}{\rightarrow}= k\underset{KA}{\rightarrow} , chứng minh hai tam giác ABC...
Top Bottom