toán 8

 1. Nữ Thần Mặt Trăng

  Toán Toán 8

  Cho $\Delta ABC$ nhọn (AB<AC). Các đường cao AE, BF cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC, qua H vẽ đường thẳng a vuông góc vs HM cắt AB, AC lần lượt tại I và K. a) cmr: $\Delta ABC\sim \Delta EFC$ (phần này mk làm được rồi nha) b) Qua C kẻ đường thẳng b // IK; b cắt AH, AB theo thứ tự tại...
 2. N

  Toán Tính diện tích tam giác

  Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AK.Biết AB=12cm BC = 20cm a) Chứng minh tam giác ABK và tam giác CBA đồng dạng b) Chứng minh AK²=KB.KC c) Phân giác của góc ABC cắt AK và AC lần lượt tại H và M. Vẽ MI ⊥ BC (I∈ BC) Chứng minh \frac{AB}{IK}=\frac{BC}{IC} d) Tính diện tích tam giác ABH
 3. N

  Một lão nông dân có số tiền là 20 triệu đồng, ông ấy muốn làm hàng rào cho 1 khu đất hcn có diện tíc

  Một lão nông dân có số tiền là 20 triệu đồng, ông ấy muốn làm hàng rào cho 1 khu đất hcn có diện tích 900m². Sẽ rào bằng đá cho 2 cạnh kề, 2 cạnh còn lại thì rào bằng gỗ. Biết rào 1 mét đá thì tốn 25000đ, 1mét gỗ thì tốn 100000đ. Hỏi lão nông dân này có đủ tiền thực hiện rào khu đất này không...
 4. N

  Chứng minh phương trình 9x^2 -9x + 4 = 0 vô nghiệm

  Chứng minh phương trình 9x² -9x + 4 = 0 vô nghiệm Mong mọi người hướng dẫn cách giải nhar106r106r106 Xin cảm ơn trước ạ!r105
 5. B

  Toán Bài tập

  Bài 1: a,Tam giác ABC có góc B=2C. AB=4, BC=5. Tính AC b, Tính độ dài các cạnh tam giácABC có góc B=2C , biết rằng số đo các cạnh là 3 số tự nhiên liên tiếp
 6. amclfihjdnbdg256

  Toán Đại số

  1 phòng họp có 100 chỗ ngồi nhưng số người đến họp là 144. Do đó người ta phải kê thêm 2 dãy ghế và mỗi dãy ghế phải kê thêm 2 người ngồi. Hỏi phòng họp lúc đầu có mấy dãy ghế?
 7. Edogawa Conan

  Toán Toán 8

  Cho $\Delta ABC$ vuông ở C(CA>CB).Điểm $I\in AB$. Kẻ Ã,By cùng vuông góc vs AB. Đường thẳng d vuông góc vs IC tại C cắt Ã,By lần lượt tại M và N. a) Chứng minh $\Delta CAI$ đồng dạng vs $\Delta CBN$ b) So sánh 2 tam giác ABC và INC c) Chứng minh $\widehat{MIN}=90^{o}$ d) Tìm vị trí điểm I sao...
 8. amclfihjdnbdg256

  Toán Toán đại 8

  Hai công nhân cùng sản xuất một thứ linh kiện giống nhau. Nếu người thứ nhất làm trong 2 giờ sau đó người thứ hai làm trong 5 giờ thì họ sẽ sản xuất được một nửa khối lượng công việc. Tiếp đó họ cùng làm chung trong 3 giờ nữa thì họ còn phải làm 1/20 công...
 9. Edogawa Conan

  Toán Hoán vị vòng quanh

  Cho \dfrac{x}{y-z}+\dfrac{y}{z-x}+\dfrac{z}{x-y}=0 và x\neq y;y\neq z;z\neq x Tính giá trị của biểu thức: Q=\dfrac{x}{(y-z)^{2}}+\dfrac{y}{(z-x)^{2}}+\dfrac{z}{(x-y)^{2}}
 10. T

  Toán Toán hình khó lớp 8

  cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H, O là giao điểm các đường trung trực của tam giác ABC. D là điểm sao cho O là trung điểm AD. a> cmr : tứ giác BHCD là hình bình hành b> gọi M là trung điểm BC. CMR : AH=2OM c> gpọi G là trọng tâm tam giác ABC. CMR : H,G,O thẳng hàng và OG= 1/3HO
 11. s-uchihaitachi-s

  Toán [Toán 8] Kĩ thuật cô-si ngược dấu

  1.Cho a,b,c>0 t/m a+b+c=3. CMR
 12. s-uchihaitachi-s

  Toán Giải pt nghiệm nguyên

  1.6x-5y-xy+31=0 2.4x+7y-2xy=17 3.+7y=+7x 4.-2xy-5x+5y=-19 5.4x+11y=4xy
 13. s-uchihaitachi-s

  [Hình học 8] Định lí ta-lét đảo

  1.cho tam giác abc các đường phân giác AD,BE,CF gọi I và K là các điểm đối xứng với A qua BE,CF. Gọi G và H thứ tự thứ tự là các điểm đối xứng với B và C qua AD. CMR:GI//HK 2.Cho tam giác ABC, D thuộc BC. Lấy M thuộc AD, lấy I và K thuộc MB và Mc sao cho IB/IM=KC/KM E là giao điểm của ID với AB...
 14. s-uchihaitachi-s

  Kĩ thuật đổi biến trong BĐT cô-si

  cho x+y=2 chứng minh x^4+y^4 >=2
 15. s-uchihaitachi-s

  Toán Toán 8 -CM

  Cho a,b,c\geq 0 thỏa mãn : a+2b+3c \leq 0 6 CMR 1/a+2/b+3/c \leq 0 6
 16. s-uchihaitachi-s

  [Toán 8] Bất đẳng thức cô-si mở rộng

  Cho a,b,c>=0 t/m a+2b+3c<=6 CMR 1/a+2/b+3/c<=6
 17. B

  [ Toán 8] TOÁN ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Cạnh BC=2AC. Gọi AH lÀ đường cao của tam giác ABC. CMR: BH=4HC
Top Bottom