Toán Đại số

amclfihjdnbdg256

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng ba 2017
2
0
1
19

orangery

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng mười hai 2015
422
357
229
18
Quảng Nam
$\color{green}{\text{C-o-s-mos}}$
Số người không có ghế là 144- 100 = 44
Gọi số ghế trong một dãy là a
=> 2(a+2) = 44
=> a= 20
=> Mỗi dãy có 20 ghế
=> Phòng họp lúc đầu có 5 dãy
 
Top Bottom